Štvrtok 29.02.2024
Dnes má meniny 
Radomír
°C
09.12.2016 01:37

Trebišov dosiahol za rok 2015 historicky najvyššiu známku finančného zdravia


Ilustračná snímka: (int).


Mesto Trebišov za rok 2015 dosiahlo zatiaľ svoj prvý historický úspech. Hodnotu celkového finančného zdravia mesta Trebišov za rok 2015 ohodnotil INEKO známkou 4,4. Oproti roku 2014 tak došlo k zlepšeniu o dve desatiny, resp. o 4,76 %.


Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, známy ako INEKO, každoročne vypracováva rebríčky miest, obcí a VÚC na Slovensku z pohľadu ich celkového hospodárenia. Ako agregátny ukazovateľ pritom používa celkové finančné zdravie, ktoré vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie orgánu verejnej správy udržateľné. Celkové finančné zdravie orgánu verejnej správy je vyjadrené jedným súhrnným číslom na škále od 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie), pričom je počítané váženým aritmetickým priemerom piatich hlavných ukazovateľov – základnou bilanciou, dlhovou službou, celkovým dlhom, záväzkami min. 60 dní po splatnosti a okamžitou likviditou.

Pozitívny charakter zlepšenia hospodárenia mesta Trebišov umocňuje fakt, že napr. oproti roku 2012, kedy došlo k odpredaju vlajkových lodí trebišovskej ekonomiky a celkové finančné zdravie dosahovalo známku 4,2, v roku 2015 mesto neodpredávalo svoj majetok a dosiahlo historicky najvyššiu známku celkového finančného zdravia 4,4. Vývoj celkového finančného zdravia hodnotí INEKO od roku 2009, kedy mesto Trebišov dosiahlo známku 4,0 (viď graf 1). Z pohľadu celoslovenského rebríčka sa mesto Trebišov za rok 2015 umiestnilo na 77. priečke, čo oproti roku 2014 (81. priečka) znamená zlepšenie o 4 priečky.

 

 

V porovnaní s rokom 2014 došlo v roku 2015 k zlepšeniu ukazovateľov finančného zdravia ako základná bilancia, celkový dlh a najmä okamžitá likvidita. Mesto Trebišov v roku 2015 dosiahlo, v rámci ukazovateľa základnej bilancie, kladnú hodnotu 4,6 % so známkou 3,2, čo oproti roku 2014 so zápornou hodnotou ukazovateľa –3,1% a známkou 2,9, znamenalo zlepšenie známky o tri desatiny, resp. 10,34 %. Pozitívne však treba hodnotiť najmä ukazovateľ okamžitej likvidity. Kým v roku 2014 mesto Trebišov dokázalo svoje krátkodobé záväzky vykryť prostriedkami na finančných účtoch na 92,5 %, čo mu vynieslo známku 4,0, v roku 2015 bolo mesto prvostupňovo likvidné až na 161,7 %, čo mu vynieslo známku 4,5 a medziročné zlepšenie známky o päť desatín, resp. 12,5 %.

 

Zhrnutie na záver

I napriek mnohým kritickým hlasom sa vedeniu mesta Trebišov podarilo v roku 2015 hospodáriť s verejnými prostriedkami efektívnejšie, účelnejšie a účinnejšie. Dôkazom je predovšetkým hodnotenie INEKO, na základe ktorého si mesto, v rámci celoslovenského hodnotenia, polepšilo o štyri priečky oproti roku 2014. Z hodnotenia čiastkových ukazovateľov celkového finančného zdravia vyplýva, že mesto v roku 2015 oproti roku 2014 hospodárilo prebytkovo z pohľadu bežného a kapitálového účtu ako celku. V roku 2015, v porovnaní s rokom 2014, taktiež mesto dokázalo vykrývať svoje záväzky s dobou splatnosti do jedného roka zo svojich prostriedkov na bežných účtoch až na 161,7 % (92,5 % v roku 2014). Navyše sa znížil celkový dlh zo 7,9 % v roku 2014 na 6,2 % v roku 2015.

 

Autor: (Martina MIŠTANIČOVÁ, referentka pre komunikáciu, propagáciu a styk s médiami, Trebišov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.06.2016
Hlavné mesto vlani hospodárilo s prebytkom viac ako sedem miliónov eur
Hlavné mesto hospodárilo v roku 2015 s prebytkom vo výške zhruba 7,3 milióna eur. Rozdelený je do rezervného fondu, z ktorého môžu byť hradené kapitálové výdavky mesta, fondu rozvoja bývania, fondu statickej dopravy a fondu rozvoja telesnej kultúry.
viac
13.01.2017
Podľa primátora J. Ragana bol minulý rok pre mesto úspešný
Vranov nad Topľou hospodáril v minulom roku z hľadiska ekonomických ukazovateľov podľa slov primátora mesta Jána Ragana dobre.
viac
21.09.2020
Sekcia ekonomiky a financovania hlavne k zákonu o miestnych daniach
V priestoroch Kancelárie ZMOS sa vo štvrtok 17. septembra 2020 uskutočnilo rokovanie odbornej sekcie ekonomiky a financovania Rady ZMOS.
viac
18.06.2021
SR nedokáže efektívne využívať príležitosti prichádzajúce vďaka eurofondom
Rok 2020 bol posledným v rámci programového obdobia 2014–2020, v ktorom mohla Slovenská republika využiť na udržateľný rozvoj spoločnosti 13,7 mld. eur. K záveru minulého roka sa podarilo našej krajine vyčerpať len 39,7 % z alokovaných európskych financií, čo predstavuje sumu približne 5,5 mld. eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %