Streda 24.07.2024
Dnes má meniny 
Vladimír
°C
24.04.2016 10:18

Tridsiatka študentov zložila skúšku dospelosti na Trenčianskom hrade


Snímka: tsk


Študenti 5. ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne sa praktickú časť skúšky dospelosti v odbore hotelová akadémia rozhodli zložiť netradičným spôsobom v dobových kostýmoch v historických priestoroch dominanty krajského mesta.


Nádvorie Trenčianskeho hradu i Delová bašta v piatok večer 22. apríla cestovali v čase. V priebehu tematického dobového večera zablúdili až o päť storočí späť do minulosti; do obdobia renesancie.

Vedenie SOŠ OaS Trenčín, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), praktické maturity žiakov na rôznorodé témy podporuje. „U nás je zvykom organizovať takto komplexne praktickú maturitnú skúšku, počas ktorej žiaci preukážu rôzne manažérske zručnosti. V minulosti sme už zrealizovali skúšky na rôzne témy,“ priblížila riaditeľka školy Mária Hančinská. „Takáto forma maturitnej skúšky je pre žiakov určite náročnejšia kvôli širokému záberu, no zároveň je pre nich aj pútavejšia. Môžu preukázať svoju tímovú spoluprácu, čo je veľmi dôležité pre ich ďalší rozvoj a uplatnenie sa v praxi. Musia vedieť pracovať v tíme a byť zároveň kreatívni,“ dodala. Zadanie praktickej maturitnej skúšky vychádzalo z profilu absolventa odboru hotelová akadémia. Ako tému si žiaci vybrali renesančnú dobovú hostinu.

„SOŠ OaS na Jilemnického ulici v Trenčíne je už roky veľmi dobrou a kvalitnou školou, ktorá pripravuje študentov pre život. O študentov, ktorí absolvujú štúdium na tejto škole, sa nebojím, pretože za tých 5 rokov štúdia sa naučili naozaj veľmi veľa. Absolvovali rôzne stáže, brigády v zahraničí, kde sa zdokonaľovali nielen v jazyku, ale aj v praktických zručnostiach, ktorým ich má hotelová akadémia naučiť. Želám si, aby čo najviac z týchto študentov ostalo pracovať tu na Slovensku,“ vyzdvihol kvalitu vzdelávania na jednej z najväčších škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK počas svojho úvodného príhovoru trenčiansky župan Jaroslav Baška. Praktickú maturitnú skúšku oficiálne otvorila predsedníčka predmetovej maturitnej komisie Alena Kadlecová.

Študenti SOŠ OaS Trenčín počas svojho 5-ročného štúdia v odbore hotelová akadémia spoznajú povolanie čašníka, kuchára, chyžnej, prehľad získajú tiež v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu. Všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti dnes predviedli nad večerným mestom. V priestoroch hradu sa maturita žiakov odohrala prvýkrát v histórii školy. Pri organizácii maturitnej skúšky tak žiakom okrem povinnosti zabezpečiť obsahovú náplň akcie, prípravy jedál, obsluhy a servisu hostí, počas ktorých maturanti preukazujú svoje zručnosti, pribudla aj úloha zabezpečiť hradné priestory, v ktorých im maturitnú skúšku umožnilo zložiť vedenie TSK ako zriaďovateľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré má hrad vo svojej správe. „Tieto dve zariadenia, SOŠ OaS a Trenčiansky hrad, sa spojili netradičným spôsobom. V historických priestoroch sa uskutočnila reálna praktická maturita študentov v roku 2016. Maturovalo tu 27 študentov hotelovej akadémie,“ konkretizovala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

S nápadom maturovať v priestoroch Trenčianskeho hradu prišla študentka Soňa Tománková. Prevzala tak na seba funkciu hlavnej manažérky podujatia. „Bola to pre nás veľká výzva, pretože takúto maturitu pred nami ešte nikto nemal. Celú akciu sme plánovali od decembra, konkrétna organizácia nám trvala približne tri mesiace,“ priblížila detaily manažérka podujatia z radov študentov. Maturujúca trieda mala funkcie jednotlivých žiakov organizačne rozdelené na manažéra kuchárov, čašníkov, animačného tímu, propagácie a ekonomických otázok. Každý z manažérov mal pod sebou vlastný tím, ktorý sa podieľal na organizácii maturitného večera na hrade.

Súčasťou večera bol okrem samotnej dobovej hostiny aj bohatý kultúrny program v gescii maturujúcich piatakov. Pri legendárnej Studni lásky v novodobom podaní študentov triedy 5. HB opäť ožil príbeh Omara a Fatimy, nechýbala prehliadka dobových kostýmov z dielne Strednej umeleckej školy v Trenčíne či hudobné vstupy. Priestory nádvoria hradu a Delovej bašty sa premenili tak, ako by sa na hrad opäť vrátila mocná rodina Zápoľských.

Keďže TSK sa snaží o podporu stredného odborného školstva okrem iného aj formou podpisu memoránd o spolupráci medzi strednými odbornými školami, regionálnymi zamestnávateľmi a profesijnými komorami, praktickej maturitnej skúšky v duchu renesančného večera sa zúčastnili aj viacerí zástupcovia firiem a spoločností, s ktorými má SOŠ OaS Trenčín podpísané memorandum. Medzi hosťami v publiku ďalej nechýbal ani riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici, vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, vedúca Oddelenia školstva Úradu TSK Eva Žernovičová a vedúca Odd. správy a riadenia škôl a školských zariadení Úradu TSK Ingrid Koščová. Za Zväz automobilového priemyslu SR prišiel jeho predseda Jaroslav Holeček, maturantov svojou účasťou podporila aj riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Zdenka Tvrdá a riaditeľka Krajského centra voľného času v Trenčíne Renáta Bieliková. Do pamätnej knihy hostí praktickej maturitnej skúšky žiakov 5.HB triedy pribudli aj ďalšie mená, medzi nimi aj meno riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska či Ivety Kováčikovej, vedúcej Odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne a mnohých ďalších významných hostí.

Autor: Mgr. Veronika Rezáková


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.11.2016
Open Days Europe Direct 2016 na Úrade TSK
Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Kongresovej sále bude konať podujatie s názvom Open Days v Europe Direct 2016, ktoré je určené pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja.
viac
17.05.2017
Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávila 20 rokov svojej existencie
V priestoroch Kursalonu v Trenčianskych Tepliciach sa v pondelok (15. 5.) podvečer uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti 20. výročia vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD).
viac
28.03.2019
V medzinárodnej dejepisnej súťaži zabojovali študenti zo 14 gymnázií TSK
Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa v stredu 27. marca 2019 už po piatykrát konala prestížna stredoškolská dejepisná súťaž slovenských a českých gymnázií. Poslednýkrát preverila vedomosti žiakov z oblasti československých dejín, ktoré uzatvorila etapa rokov 1978 – 1992.
viac
12.06.2019
Talenty si prevzali ocenenia v Delovej bašte na hrade Matúša Čáka
Za dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach boli už po pätnástykrát ocenení žiaci základných i stredných škôl v Trenčianskom kraji. Všetkým talentom zablahoželal aj trenčiansky župan.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %