Streda 28.02.2024
Dnes má meniny 
Zlatica
°C
16.08.2022 01:30

Trnavčania sa môžu vyjadriť k plánovaným zmenám v územnom pláne


Trnava - ilustračná snímka: (tasr).


Do 14. septembra sa môžu obyvatelia Trnavy zoznámiť s návrhom ďalšej zmeny územného plánu (ÚP) mesta. Týka sa viacerých lokalít Trnavy, zverejnený je na webe a k dispozícii je aj na mestskom úrade, na odbore územného rozvoja a koncepcií.


Pripomienky a stanoviská k návrhu možno adresovať do uvedeného termíny na radnicu, informuje o tom radnica na svojom webe.

Návrh zahŕňa zmeny na Kopánke, Orešianskej ceste, v miestnej časti Modranka, na Zavarskej ceste, v nemocnici, v lesoparku Depo a pre relaxačnú zónu Ekopark-Dolina. Uvádza, že ide aj o doplnenie jestvujúcich a navrhovaných cyklotrás v priestore Bučianska cesta, Hliny, Veterná – Sibírska, Modranka pri Trnávke. Pri novej lokalite Prúdy na Zavarskej ide "o priemet novovybudovaných komunikácií vrátane reálneho rozsahu navrhovaných komunikácií do aktuálneho znenia ÚP mesta Trnava tak, aby zodpovedal reálnemu dosiahnutému stavu vo vymedzenom území".

Pri areáli nemocnice za účelom jej modernizácie a dostavby sa návrh zmeny ÚP týka vyčlenenia územia ako rozvojové plochy areálovej občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu s vytvorením dopravnej obsluhy z Tamaškovičovej ulice cez okružnú križovatku s Bulharskou ulicou. Zároveň počíta so zrušením pôvodného vymedzenia nezastavateľných plôch určených pre plošnú parkovú zeleň pri zachovaní požadovaného podielu a súčasne s doplnením regulatívu výšky zástavby stanoveného pre danú lokalitu. Súčasťou zmeny je tam vytvorenie podmienok pre odkrytie a revitalizáciu potoka Trnávka.

Oddychovo-rekreačná a športová zóna Ekopark má vzniknúť na pôde v majetku mesta v smere na obec Špačince. Návrh zmeny je vymedzenie 28,35 hektára (ha) na plochy športu, telovýchovy a rekreácie a 22,65 ha na plochy športu, telovýchovy a rekreácie v prírodnom prostredí. Zhruba 152 ha majú byť plochy krajinnej zelene, kde výraznú časť budú tvoriť významné krajinné prvky ako regionálne biocentrum Dolina – Krupiansky potok (v rozsahu zhruba 71 ha), regionálny biokoridor Krupiansky potok (2,9 ha), miestny biokoridor Dolina (1,7 ha) a miestny biokoridor (5,75 ha). Účelom navrhovanej zmeny je vytvoriť podmienky pre zvýšenie ekologickej stability, biodiverzity a ochladzovanie územia v rámci potrebnej adaptácie na zmenu klímy v priľahlej časti Trnavy, a tiež založenie a obnova ochrannej zelene a krajinných ekosystémov zabezpečujúcich ochranu okolitej poľnohospodárskej krajiny.

V Modranke zmena navrhuje na Dedinskej ulici umožnenie výstavby viacpodlažných bytových domov namiesto rodinných domov a na Orešianskej ceste zmenu funkčného využitia na areálovú vybavenosť.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.11.2016
Aktualizáciu územného plánu Popradu dokončujú po takmer dvoch rokoch
V Poprade dokončujú práce na najdôležitejšom dokumente z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja, a to zmene a doplnku 2016 Územného plánu mesta Poprad (ÚPN).
viac
20.03.2017
Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu
Od pondelka 20. marca bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať územný plán župy. Dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ bude od pondelka na elektronickej úradnej tabuli, ale k nahliadnutiu bude aj na Úrade BSK.
viac
04.11.2020
Ružinov začal prerokovávať návrh zadania ÚPZ záhradkárskej osady
Bratislavský Ružinov začal s prerokovávaním návrhu zadania pre územný plán zóny (ÚPZ) Zlaté piesky, záhradkárska osada. Pripomienkovať ho môžu dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ale tiež obyvatelia.
viac
17.08.2021
Obyvatelia Trnavy môžu pripomienkovať zmeny v územnom pláne
Viacero významných rozvojových krokov zahŕňa návrh novej, v poradí tohtoročnej desiatej zmeny Územného plánu (ÚP) mesta Trnava.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %