Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
29.11.2019 06:10

V nedeľu 1. decembra je Medzinárodný deň boja proti AIDS


1. december – Svetový deň boja proti AIDS


Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho už po 31-krát pripomenie v nedeľu 1. decembra.


Toto ochorenie zaznamenáva vo svete stále rýchlejší vývoj, vďaka čomu je zastavenie tohto trendu jednou z najväčších výziev súčasnosti.

Táto kampaň je veľmi úspešná aj preto, že sa jej aktivity nesústreďujú výlučne na tento deň. Poradne pre prevenciu HIV/AIDS pri jednotlivých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ), banskobystrický nevynímajúc, po celý rok nielen poskytujú pre záujemcov poradenstvo ale vyšetrujú odobraté vzorky krvi, či organizujú preventívne akcie.

MUDr. Pavol Lokša z odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS konštatuje, že poradenstvo pre klientov sa vykonáva priamo v poradni, kde tiež robia klientom odbery krvi, alebo poradia aj na vyhradenej telefonickej linke 415 42 26. V poradni prevencie HIV/AIDS pri RÚVZ B.  Bystrica bolo k 27. 11. 2019 odobraných 70 vzoriek krvi od 70 klientov, z toho 17 vzoriek bolo anonymných. Všetky výsledky boli na prítomnosť protilátok proti HIV negatívne.

Na linku pomoci HIV/AIDS k dnešnému dňu volalo a konzultovalo svoje podozrenia a problémy 222 klientov. Do poradne volalo a konzultovalo svoje podozrenia a problémy 204 klientov. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom. Od začiatku vyšetrovania na HIV/AIDS je v BBSK evidovaných 72 prípadov HIV/AIDS u slovenských občanov a 12 u cudzincov s trvalým pobytom.

Podľa vedúcej Odboru epidemiológie RÚVZ V B. Bystrici Slovenská republika patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (895 občanov SR žijúcich s HIV infekciou k 31. 10. 2019). V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. 

Aj v roku 2019 (do 31. októbra) bol v SR zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií a na celkovom počte nových prípadov sa opäť (ako v roku 2018) významne podieľali prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku.

U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2019 do 31.10.2019 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV infekcie (63 prípadov u mužov a 2 prípady u žien). U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 38 prípadoch homosexuálnym stykom, v 11 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 16 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01. 01 .2019 do 31. 10. 2019 hlásených 23 nových prípadov HIV infekcie.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 10. 2019 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1160 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 969 prípadov u občanov SR sa 864 vyskytlo u mužov a 105 u žien. U 123 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS). K tomu istému dátumu bolo v tomto roku na Slovensku evidovaných 46 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 3 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. Boli tiež zaznamenané 2 prípady úmrtia na AIDS.

Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike prevencie HIV/AIDS

Autor: Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.09.2020
Deň polície bol iný ako za posledné roky
29. september sa na Slovensku už niekoľko rokov spája s Dňom polície, ktorý MV SR ustanovilo nariadením v roku 2014 práve na sviatok sv. Michala Archanjela – patróna všetkých policajtov a záchranárov.
viac
10.06.2021
Odberové pracoviská sa počas Svetového dňa darcov krvi otvoria verejnosti
Národná transfúzna služba (NTS) SR na svojich odberových pracoviskách pripravila pre darcov krvi a verejnosť deň otvorených dverí. Urobí tak pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý si spoločnosť pripomenie v pondelok 14. júna. Informovala o tom hovorkyňa NTS Martina Frigová.
viac
22.07.2021
Africký mor ošípaných ohrozuje aj Slovensko
Prevencia, detekcia a hlásenie prípadov sú pre potlačenie ochorenia kľúčové.
viac
03.02.2023
Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom a miznú rýchlejšie ako lesy
Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi a miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Poukázala na to Štátna ochrana prírody SR pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadol na štvrtok.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %