Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
11.03.2023 10:00

V polovici marca zasadne Rada ZMOS


Ilustračná snímka


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska zvolal v poradí 15. zasadnutie Rady ZMOS, ktoré sa uskutoční v dňoch 14. a 15. marca 2023. Bude to prvé rokovanie Rady ZMOS po regionálnych snemoch, ktorým predchádzali jesenné komunálne voľby.


Členovia Rady ZMOS sa po otvorení rokovania a voľbe návrhovej komisie budú venovať vyhodnoteniu plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. Následne prerokujú usporiadanie členstva v Rade ZMOS po komunálnych voľbách a regionálnych snemoch a informáciu o personálnom obsadení Komory miest ZMOS. V poradí ďalším bodom rokovania bude Príprava a organizačné zabezpečenie 34. snemu ZMOS, po ktorej sa pozornosť sústredí na medzinárodné aktivity. Najskôr Návrhom nominácie členov ZMOS do Európskeho výboru regiónov EÚ a Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy po komunálnych voľbách a následne Návrhom na vystúpenie ZMOS z Rady európskych obcí a regiónov – CEMR.

Ďalšími bodmi rokovania budú Plnenie rozpočtu ZMOS za rok 2022 a návrh rozpočtu ZMOS na rok 2023, Informácia o členstve ZMOS v Aliancii sektorových rád a Informácia o pokračovaní v MBA štúdiu.

Členovia Rady ZMOS tiež budú informovaní o rokovaniach odborných sekcií Rady ZMOS a o rokovaniach Komory miest a Komory obcí.

Členovia monitorovacích výboroch za ZMOS budú informovať o Programe Slovensko, Interregoch a Spoločnej poľnohospodárskej politike 2021 – 2027.

Druhý rokovací deň sa začne vyhodnotením protestných akcií a aktuálnymi informáciami z rokovaní o kompenzáciách pre samosprávy. Potom budú nasledovať aktuálne témy z vybraných oblasti miestnej územnej samosprávy:

a) Ekonomika a financovanie: Zákon o majetku obcí – prípady hodné osobitného zreteľa

b) Verejná správa: novela Zákona o obecnom zriadení

c) Školstvo: Pripravenosť samospráv na zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole pre 3 a 4 ročné deti, Zavedenie dotácie na stravu pre každé dieťa do 15 rokov, Nové úlohy obcí v súvislosti s riešením záškoláctva, problematika desegrácie v kontexte súdnych rozhodnutí

d) Regionálny rozvoj a eurofondy: Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – dotačná schéma k dostupnosti potravín na vidieku, vytvorenie platformy ZMOS pre komunikáciu eurofondov, konferencia k vidieku (Zuzana Špačeková, odborný expert Kancelárie ZMOS)

e) Sociálne veci: Spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov samospráv – ústna informácia (Božena Kováčová, predsedníčka odbornej Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS)

Rokovanie Rady ZMOS sa uskutoční v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.11.2017
Komuniké z 15. rokovania Rady ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 14. a 15. novembra 2017 v poradí 15. rokovanie Rady ZMOS. Program reagoval na aktuálne otázky činnosti miestnej územnej samosprávy z viacerých oblastí. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister životného prostredia László Sólymos.
viac
11.04.2018
Rada ZMOS sa zišla na svojom 17. rokovaní
Program zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 10. a 11. apríla, sa sústredil na prípravu májového snemu, aktuálnu legislatívu a ekonomické témy. Rokovanie otvoril predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Okrem obligatórnych bodov Rada ZMOS prerokovala 11 materiálov.
viac
13.09.2023
Komuniké zo 4. zasadnutia Rady ZMOS
Na včerajšom rokovaní sa Rada ZMOS venovala a prijala uznesenia k viacerým dôležitým témam miestnych samospráv. Prerokovala návrh stanov združenia, ktoré budú predložené mimoriadnemu snemu ZMOS 20. 9. 2023 a za účasti ministra regionálneho rozvoja P. Balíka prerokovala regionálne eurofondy.
viac
12.10.2023
Uskutočnilo sa prvé rokovanie odbornej Sekcie dopravy a výstavby Rady ZMOS
V utorok 10. septembra sa v priestoroch Kancelárie ZMOS uskutočnilo prvé zasadnutie Sekcie dopravy a výstavby pod vedením predsedu sekcie Petru Vajdu, starostu obce Nededza. Sekcia sa venovala prioritám združenia i aktuálnym témam.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %