Streda 24.07.2024
Dnes má meniny 
Vladimír
°C
21.09.2017 01:32

V Tatrách začalo dvojdňové rokovanie Rady ZMOS


Snímka: (red, st).


Rokovanie bude prebiehať 21. a 22. septembra v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese k témam, ktoré sa v rôznych oblastiach dotýkajú činnosti miest a obcí.


Vo štvrtok 21. septembra 2017 po otvorení , voľbe návrhovej komisie a prezentácii produktov spoločnosti Weby group, s. r. o., Rada ZMOS vyhodnotí plnenie úloh z uznesení rady. Následne sa členovia rady budú venovať návrhu na rozpracovanie požiadaviek zo snemov regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu. Výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány uvedú aktuálne informácie z legislatívneho procesu. Následne sa rokovanie sústredí na prípravu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktoré budú vychádzať z predpokladaných dopadov ekonomických opatrení na hospodárenie miest a obcí. Ďalším bodom rokovania bude informácia a výstupy z rokovania Komory obcí. Po tomto bode sa členovia Rady ZMOS oboznámia s informáciou o zámeroch pripravovaného nového návrhu stavebného zákona. Následne budú prerokované aktuálne legislatívne povinnosti v oblasti informatizácie, informácia o zisteniach z kontroly NKÚ SR v oblasti eGOV, aktuálny stav informatizácie v pôsobnosti úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sociálny status starostu obce a primátora mesta a informácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Druhý rokovací deň začne prezentáciou produktov a služieb spoločnosti Ekoservis, s. r. o. po ktorej bude prerokované stanovisko ZMOS k návrhu Opatrenia Ministerstva financií SR k určovaniu regulovanej ceny nájomného pri bytoch obstaraných z verejných prostriedkov. Následne sa členovia Rady ZMOS budú venovať informácii o príprave vecného zámeru reformy opatrovníckeho práva v Slovenskej republike a aktuálnou situáciou v oblasti zabezpečovania športu v podmienkach miest a obcí. Po oboznámení členov rady s informáciou Ústredného automotoklubu Slovenskej republiky na tému „Znižovanie dopravnej nehodovosti – národná dopravno-bezpečnostná súťaž pre rodiny a deti bude nasledovať bod rôzne, ktorým sa ukončí septembrové rokovanie Rady ZMOS.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.09.2016
Hlavnými témami 8. zasadania Rady ZMOS boli školstvo a informatizácia
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 13. a 14. septembra 2016 v poradí 8. zasadnutie Rady ZMOS. Témami dvojdňového rokovania, ktoré sa konalo v Štrbskom Plese, boli viaceré aktuálne problémy miest a obcí, medzi ktorými dominovali hlavne školstvo a informatizácia.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
06.02.2020
Rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na stredu 5. februára 2020 v poradí 8. rokovanie Rady ZMOS. Členovia Rady ZMOS sa venovali aktuálnym témam z hľadiska dopadov na samosprávy a vnútorným aktivitám ZMOS.
viac
11.09.2023
Zajtra bude rokovať Rada ZMOS a jej komory – komora miest a komora obcí
Rokovanie Rady ZMOS a jej obidvoch komôr – komory miest a komory obcí sa uskutoční dnes 12. 9. 2023 na Štrbskom plese. Súčasťou rokovania Rady ZMOS bude aj účasť ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k eurofondom a problematike regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %