Štvrtok 18.04.2024
Dnes má meniny 
Valér
°C
15.04.2016 06:41

V triedení odpadu Slovensko zaostáva. Pomôcť nám môže nový systém


Produkcia odpadu má na Slovensku rastúci charakter. Foto: Shutterstock.com


Slovensko v triedení odpadu za ostatnými krajinami stále zaostáva a nachádza sa na jeho chvoste. Podľa údajov Eurostatu z roku 2014, produkcia odpadu na Slovensku neustále rastie.


Kým v roku 2004 bol generovaný odpad na obyvateľa 261 kg, v roku 2014 sa produkcia odpadu zvýšila, a to na 321 kg na obyvateľa. Vo všeobecnosti recyklujeme iba 6% z celkového množstva odpadu, pričom skládkovaný odpad na našom území dosahuje 76%. Skládky predstavujú pre naše životné prostredie záťaž, ktorú je potrebné odstrániť.

V tejto bezútešnej situácii nám môže pomôcť systém, ktorý prináša nový zákon o odpadoch. Ten nadobudol platnosť 1. januára 2016. Okrem iných noviniek zaviedol aj vznik takzvaných OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá proces zberu a triedenia odpadu uľahčí.

Čo je úlohou OZV?

Podľa zákona o odpadoch má takáto organizácia zabezpečiť v spolupráci s mestom/obcou a zberovou spoločnosťou systém triedeného zberu takým spôsobom, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov. Následne tak môže dôjsť k recyklácii triedeného odpadu. Aby mohli tieto organizácie plniť svoju úlohu, bolo potrebné uzatvoriť zmluvy o budúcich zmluvách s mestami a obcami. Proces zazmluvňovania prebiehal od minulého roku, až do konca marca tohto roku. Svoju činnosť však môžu organizácie, respektíve, uchádzači na výkon OZV, zahájiť až od 1. júla v prípade, že do 31. marca požiadali Ministerstvo životného prostredia SR o autorizáciu.

 Jedným z uchádzačov o autorizáciu je aj spoločnosť ENVI-PAK. Ako sa vyjadrila na tlačovej konferencii spoločnosti ENVI-PAK generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti ENVI-PAK, Hana Nováková, zodpovednosť za triedený zber sa podelí medzi občanov, výrobcov (OZV) a zberové spoločnosti. Platby za triedený odpad už nebudú v rozpočtoch miest a obcí figurovať, pretože výrobcovia prostredníctvom OZV prevezmú náklady na triedený zber v mestách a obciach. Pre občanov bude tento systém výhodný a lacnejší. Zmeny sa týkajú triedeného zberu, za zmesový komunálny (netriedený) odpad budú občania platiť naďalej. Čím viac odpadu však mesto alebo obec vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zmesového odpadu. Budúce OZV budú okrem spomenutých povinností vzdelávať obyvateľov o dôležitosti triedenia odpadu.

 mapa

Obce a mestá zazmluvnené spoločnosťou ENVI-PAK.   Foto: ENVI-PAK

Lídrom na trhu sa v rámci uchádzačov o autorizáciu stala spoločnosť ENVI-PAK. ,,Veríme, že budeme pre mestá a obce dobrým partnerom a že budeme schopní splniť náš záväzok hradenia nákladov na triedený zber. Na to potrebujeme ešte jeden krok, ktorým je získanie autorizácie od Ministerstva životného prostredia,“ uviedla Hana Nováková.

Autor: SZ


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.04.2016
ENVI – PAK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
Spoločnosť ENVI – PAK sa dnes stala organizáciou zodpovednosti výrobcov po tom, ako jej MŽP SR udelilo autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, číslo 79/2015 Z. z.
viac
09.11.2017
13 miliónov eur bude budúci rok chýbať v triedenom zbere
To je predpokladaný účet za novelu zákona o odpadoch prijatú v posledný októbrový týždeň. Novela zákona o odpadoch priniesla so sebou povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov vypovedať zmluvy obciam, pretože im prikázala vyrovnať počet zazmluvnených obcí s množstvom zazmluvnených výrobcov.
viac
17.02.2022
V triedení odpadu máme stále rezervy
O tom, aká je situácia s odpadmi na Slovensku, a ako sa triedený zber vyvíja, čo robíme dobre a kde by sme mali pridať, sa zhovárame s generálnou riaditeľkou OZV ENVI - PAK Hanou Novákovou.
viac
28.03.2023
Slovák vyhodí v priemere 11 kíl textilu ročne. Ako sa dá recyklovať?
Množstvo textilného odpadu rastie nielen vo svete, ale aj u nás. To predstavuje vážny problém. Riešením by mohlo byť zavedenie triedeného zberu pre textil, ktoré by sa malo spustiť v roku 2025.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %