Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
19.07.2021 04:15

Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany


Ilustračná snímka.


Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom.


Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že až 59,8 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom. Iba jednotkou civilnej ochrany, respektíve Krízovým štábom disponuje 26,9 % samospráv. Iba Plán civilnej ochrany má 8,5 % miest a obcí, ani jedným z uvedených nedisponuje 1,9 % a 2,9 % opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

ZMOS v tejto súvislosti zaujímalo či samosprávy zahŕňajú do Plánu civilnej ochrany aj verejné hromadné podujatia. Plán civilnej ochrany zahrňuje verejné-hromadné podujatia, a nepotrebuje ho aktualizovať celkovo 12 % opýtaných. Plán civilnej ochrany zahrňuje verejné-hromadné podujatia, a potrebuje ho aktualizovať 11,5 % miest a obcí. Verejné hromadné podujatia do Plánu civilnej ochrany nezahŕňa, avšak plánuje ho aktualizovať s tým, že už tam budú zahrnuté verejné-hromadné podujatia 22,3 % samospráv. Verejné-hromadné podujatia nezahŕňa, a ani v budúcnosti to neplánuje zrealizovať 38,5 % miest a obcí. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 14,8 % opýtaných a 0,9 % uviedlo inú odpoveď.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v období od 17. mája 2021 do 2. júla 2021 na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. K tvorbe dotazníka prispela Sekcia Krízového riadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb, podporenou EÚ, GR ECHO civilná ochrana a humanitárna pomoc.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2021
ZMOS rozširuje servis kvôli testovaniu
Združenie miest a obcí Slovenska od prvej vlny COVID- 19, aj počas jesenného testovania zabezpečovalo pomerne široký informačný a metodický servis pre samosprávy. Koncom minulého týždňa poskytlo mestám a obciam bezplatný rezervačný systém. Dnes svoje služby rozširuje.
viac
20.07.2021
Podľa prieskumu by mala byť civilná ochrana v pôsobnosti štátu
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom reprezentatívnom prieskume medzi štatutárnymi predstaviteľmi miest a obcí sústredilo na viaceré aspekty civilnej ochrany. Dáta naznačujú, akým smerom je potrebné orientovať pozornosť na zvýšenie efektivity činnosti civilnej ochrany.
viac
23.07.2021
Medziobecná spolupráca má potenciál aj v rámci civilnej ochrany
Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska venovaný civilnej ochrany poukazuje na mimoriadne významný priestor pre medziobecnú spoluprácu v rámci civilnej ochrany. Okrem toho poukazuje na význam komunitnej práce.
viac
26.07.2021
Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %