Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
26.01.2017 07:00

Vďaka recyklačným poplatkom sa môžeme elektroodpadu zbaviť ekologicky


Snímka zdroj: (ed).


Mnohí z nás využívame novoročné výpredaje na nákup nových spotrebičov a potrebujeme sa zbaviť tých starých. Z dôvodu ochrany životného prostredia sa elektroodpad nesmie vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu, ale je potrebné odovzdať ho do zberu.


Len po odovzdaní do zberu sa môže elektroodpad dostať na ekologickú recykláciu. Najpohodlnejšou formou zberu je odovzdať elektroodpad priamo elektropredajniam pri kúpe nových výrobkov. Môžeme ho tiež odniesť na zberný dvor alebo si počkať na najbližšiu zberovú akciu, ktorú organizujú obce a mestá. Odovzdaním elektroodpadu do zberu a následnou recykláciou sa dá totiž až 90 percent elektroodpadu opäť využiť.

Výrobcovia spotrebičov a elektroniky sú od roku 2005 v rámci celej EÚ zodpovední za proces zberu a recyklácie elektroodpadu zo svojich výrobkov. Aby mohol celý systém fungovať, zaviedli sa recyklačné poplatky. Tie hradia spotrebitelia v rámci ceny každého nového elektrospotrebiča. Odrážajú nielen cenu za celý proces nakladania s elektroodpadom, ale pre spotrebiteľa znamenajú aj garanciu, že teraz i v budúcnosti môže do zberu bezplatne odovzdať nepotrebný spotrebič, ktorý bude následne recyklovaný spôsobom chrániacim životné prostredie, čo je to najdôležitejšie.

 

Recyklačný poplatok za spotrebiče neplatíme v komunálnych poplatkoch za odpad

Občas sa stretávame s názorom verejnosti, že občan musí platiť za odpad dvakrát: raz v podobe poplatku za komunálny odpad a druhýkrát ako recyklačný poplatok pri kúpe nového spotrebiča. Neplatí to však pre elektroodpad. Elektroodpad je síce súčasťou komunálneho odpadu, ale obec za nakladanie s ním nenesie žiadnu zodpovednosť, preto sa komunálne poplatky zaň nevyberajú a ani nesmú vyberať. Musí sa zbierať a recyklovať úplne samostatne od ostatného odpadu a výhradne na náklady výrobcu.

Práve preto sú tu pre obce organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sa v obciach starajú o všetok elektroodpad. Obce sa v prípade záujmu o riešenie situácie s elektroodpadom môžu obrátiť priamo na ne alebo na Koordinačné centrum zberu elektroodpadu, v rámci ktorého spolupracuje 11 autorizovaných OZV.

Recyklačné poplatky zahrnuté do  cien nových spotrebičov využívajú OZV na úhradu nákladov obcí, zberných dvorov, zberoviek či predajní (napr. náklady na personál, manipuláciu či dočasné skladovanie elektroodpadu). Vzhľadom na geografické podmienky Slovenska, nízku hustotu osídlenia a nedostatok zberných dvorov, náklady na zber a prepravu sú preto u nás vyššie ako napr. v okolitých krajinách. Prostredníctvom recyklačných poplatkov hradia výrobcovia samozrejme aj spracovateľom celý proces ekologického spracovania, čo je najvýznamnejšou položkou nákladov. Všetky procesy pri zbere a preprave aj spracovaní treba pritom realizovať tak, aby sa dodržiavali normy týkajúce sa ochrany životného prostredia a aby z elektroodpadu neunikali škodlivé látky do okolia. Ďalšie náklady sú spojené s propagáciou zberu. Osveta je v tejto oblasti veľmi dôležitá lebo len informovaný občan vie, ako ekologicky naložiť s elektroodpadom.

 

Za elektroodpad sú zodpovední výlučne výrobcovia

Elektrozariadenia sú zložité výrobky a výrobcovia nesú zodpovednosť za ich vplyv na životné prostredie v celom životnom cykle – od výberu materiálov a dizajnu nových výrobkov, cez výrobný proces, užívanie výrobkov a ich opätovné použitie až po ich ekologickú likvidáciu v okamihu, keď doslúžia. Vo vyspelých krajinách sa rozšírená zodpovednosť výrobcu elektrozariadení realizuje presunom zodpovednosti za recykláciu z obcí na výrobcov, ktorí tak môžu finančné náklady na ňu zahrnúť do konečnej ceny nových výrobkov. „Vyspelé štáty sa snažia stimulovať výrobcov, aby navrhovali výrobky tak, aby sa zvýšilo používanie druhotných surovín pri výrobe, znížilo množstvo zneškodňovaného odpadu a obsah nebezpečných látok a surovín z neobnoviteľných zdrojov v nových výrobkoch a zvýšila kvalita recyklácie“, hovorí Peter Valent, riaditeľ združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM.

„Pri stanovovaní výšky recyklačných poplatkov musíme sledovať množstvo faktorov – najmä vývoj cien prepravy a spracovania elektroodpadu a trh predaja nových výrobkov. Snažíme sa odborne odhadnúť čo a koľko sa bude predávať a aké výrobky budú ľudia vyraďovať do zberu. Výrobcovia musia plniť ciele zberu, ktoré sú čoraz ambicióznejšie. Kým za rok 2016 musia vyzbierať minimálne 48 % z priemernej hmotnosti výrobkov predaných na Slovensku za predchádzajúce tri roky, v roku 2021 to bude až 65 %.

Musíme sa preto prakticky pripraviť na zvyšujúce sa množstvo zberu elektroodpadu, čo najpresnejšie odhadnúť, koľko nás to bude stáť a recyklačné poplatky stanoviť tak, aby sme mohli zabezpečiť kvalitný zber a recykláciu elektroodpadu a zároveň, aby predajná cena nových spotrebičov bola pre spotrebiteľov dostupná. Práve preto je dôležité, aby výrobcovia mali pod kontrolou výrobu a predaj výrobkov ako aj proces ich zberu a recyklácie. Aby si mohli vyberať spoľahlivých dodávateľov a služby, prostredníctvom ktorých môžu pri efektívnom vynaložení nákladov plniť všetky povinnosti voči životnému prostrediu“, vysvetlil P. Valent.

 

Autor: (ENVIDOM)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.09.2016
Za 11 rokov vyše 930 tisíc zrecyklovaných chladničiek a mrazničiek!
Elektrospotrebiče sú našimi každodennými pomocníkmi. Pri kúpe nových venujeme pozornosť ich kvalite  a výhodnej cene. Mali by sme však automaticky myslieť aj na to, ako správne naložiť s tými, čo nám už doslúžili.
viac
08.11.2016
Ruky preč od starých chladničiek!
V roku 1930 objavili vedci netoxický a nehorľavý freón, pre ktorý našiel priemysel široké využitie – od výroby riedidiel a čistiacich prostriedkov, či prísad do automobilovej klimatizácie až po výrobu chladničiek, kde sa používal ako chladiaci a izolačný plyn.
viac
19.02.2020
Orange podporia v recyklácii elektroodpadu aj deti
K dlhodobej ekologickej iniciatíve Orangeu v zbere nepotrebných mobilov sa pridávajú žiaci materských, základných a stredných škôl, ktorým budúcnosť našej planéty a životné prostredie nie sú ľahostajné.
viac
23.09.2020
Objemný odpad bude mesto zbierať po novom
Objemný odpad z domácností budú v Partizánskom zbierať v novej forme. V každej lokalite mesta bude zber trvať jeden deň a bude pod kontrolou zamestnancov technických služieb a príslušníkov mestskej polície.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %