Nedeľa 03.12.2023
Dnes má meniny 
Oldrich
°C
20.10.2015 10:00

Verejnosť má od októbra k dispozícii služby elektronickej matriky


Digitalizácia matrík má uľahčiť vybavovanie mnohých úkonov. (Foto: Pixabay)


Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi možno od 1. októbra 2015 uskutočňovať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá o. i. zavádza do legislatívy elektronickú matriku.


Ministerstvo vnútra v rámci projektu Elektronizácia služieb matriky budovaného v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja spustilo Centrálny informačný systém matrík, do ktorého majú prístup matričné úrady na celom Slovensku. Vytvára sa tak centrálna databáza matričných udalostí integrovaná s Registrom fyzických osôb (RFO). V praxi to znamená, že akákoľvek životná udalosť či zmena, ktorú občan alebo cudzinec riadne prihlásený na pobyt v SR nahlási prostredníctvom matriky, sa automaticky premietne do evidencie obyvateľov (RFO), z ktorého čerpajú dáta ostatné inštitúcie štátnej správy i samosprávy.

Pre občanov SR i riadnych obyvateľov SR bez štátneho občianstva SR (elektronický doklad o pobyte cudzinca vydáva SR od 1. apríla 2014) je k dispozícii 16 elektronických služieb, pričom ich počet sa v budúcnosti rozšíri. Všetky matričné e-služby vyžadujú prihlásenie a podpis zaručeným elektronickým podpisom.Držitelia elektronických dokladov môžu požiadať o zmenu mena a priezviska či o dodatočné zápisy v matrike, ktoré je potrebné nahlásiť pri rôznych životných udalostiach, ako je sobáš, rozvod, rovnako o opravy či zmeny osobných údajov. Elektronickou cestou možno získať aj duplikáty rodného, sobášneho či úmrtného listu.

Odpadajú úradné hodiny

Žiadosti o vybavenie v elektronickej forme systém automaticky nasmeruje na vybavenie matričnému či okresnému úradu. Súčasťou takýchto zmien sú oficiálne písomné súhlasy dotknutej osoby so zmenou, ktoré sa takisto dajú získať elektronicky, rovnako ako splnomocnenia k matričných udalostiam, ktoré možno elektronicky získať, ale aj zrušiť. Služby elektronickej matriky sú na portáli Elektronické služby MV SR (https://portal.minv.sk) a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.Pochopiteľne, stále zostáva možnosť klasickej komunikácie s matrikou osobnou návštevou úradu či písomnou korešpondenciou. Výhodou elektronických služieb však je, že ich neobmedzujú úradné hodiny.

Je možné používať ich v hociktorý deň či hodinu. Používatelia e-služieb matriky teda nielen šetria svoj čas, ale výrazne prispievajú k zefektívňovaniu služieb štátu a odbúravaniu zbytočnej byrokracie.Elektronickú matriku budú povinné používať matričné úrady, MV SR a okresné úrady. Používať ju majú aj iné štátne orgány. Súdy, lekári, orgány cirkví a náboženských spoločností budú dočasne oslobodené od jej používania, ak im to neumožňujú technické dôvody.Novela zákona o matrikách ďalej reaguje na podnety z aplikačnej praxe zákona. Sprísňuje sa ochrana osobných údajov pri nazeraní do matriky a výpisov z matriky. Fyzická osoba môže nazerať do matriky a robiť si z nej výpisy len v prítomnosti matrikára.

Dôvodom je ochrana osobných údajov uvedených pri ostatných zápisoch. Okrem iného doslovný výpis z matriky bude možné vydať len pre úradnú potrebu orgánov verejnej moci. Cieľom je eliminácia zneužitia veľmi citlivých osobných údajov (napríklad zmena pohlavia, určenie otcovstva, osvojenie). Iné oprávnené osoby budú môcť získať len aktuálny výpis z matriky, ktorý neobsahuje celú históriu matričných záznamov.

Zmeny pri sobášoch a pre cudzincov

Zmeny sú v postupe pred uzavretím manželstva. Doklady potrebné na uzavretie sobáša budú občania povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Matrikári potrebujú aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva, najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Stáva sa totiž, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému úradu to oznámia napríklad deň pred sobášom. Upravuje sa aj ustanovenie o dokladoch, ktoré je cudzinec povinný pred uzavretím manželstva v SR predložiť matričnému úradu.

Niektoré štáty totiž nepoznajú právne termíny používané u nás – pomenovanie dokladov sa preto upravuje tak, aby ich slovenská strana mohla akceptovať a cudzinec nemal problém pri ich získaní vo svojej domovskej krajine. (Napríklad namiesto dokladu o spôsobilosti na uzavretie manželstva sa bude predkladať doklad o osobnom stave.)Novela sa zaoberá aj situáciami, ktoré prinášajú pôrody mimo zdravotníckych zariadení a prípady detí nájdených v hniezdach záchrany. Zároveň so zákonom o matrikách dochádza od 1. októbra k novelizácii zákona o zmene a priezvisku a v zákone o rodine.

Autor: Tlačová správa Ministerstva vnútra SR


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.11.2023
Envirorezort chce opätovné zavedenie lovu vlka
Lov vlka dravého by mohol byť opäť obnovený na základe stanovovaných kvót, rovnako ako to bolo pred rokom 2021. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-Lex.
viac
30.11.2023
Pre niekoho odpad, pre iných poklad
Týmto spôsobom pristupujú zamestnanci Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom ku knihám, ktoré svoju životnú púť mali ukončiť na zbernom dvore. Vďaka iniciatíve zamestnancov však v jeho priestoroch vznikla malá knižnica, ktorá ponúka možnosť bezplatnej výpožičky či výmeny rôznorodých titulov.
viac
27.11.2023
Začína sa kampaň za zastavenie násilia páchaného na ženách
Tohtoročná kampaň Zastavme násilie na ženách 2023 zdôrazňuje dôležitosť urýchlených investícií, ktoré pomôžu predchádzať a odstraňovať násilie páchané na ženách a dievčatách.
viac
30.11.2023
Prímestskú autobusovú dopravu na východe bude riadiť dispečing
Samosprávne kraje na východe Slovenska zavádzajú novinku v doprave – centrálny dispečing a informačný systém IDS Východ. Prvá etapa systému, ktorý umožní zavádzanie garantovaných prestupov a informačných tabúľ na zastávkach, bude spustená v januári 2024.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.08 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %