Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
18.09.2019 07:05

Vezmi si ma! Vyzývajú výrobcovia obyvateľov na boj s voľne pohodeným odpadom


Snímka z prezentácie projektu „Vezmi si ma“.


Prieskum iniciovaný najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zisťoval počas mesiacov júl a august, ako vnímajú situáciu s odpadmi slovenské mestá a obce.


Zámerom bolo identifikovať, v čom majú obce najväčšie problémy, ale zároveň aj vyzdvihnúť existujúce dobré príklady spolupráce s miestnymi občianskymi združeniami. Výsledky prekvapili aj zainteresovaných: približne 40 % zapojených obcí má problém s tzv. litteringom, teda voľne pohodeným odpadom. Prieskum tak odštartoval kampaň Vezmi si ma, ktorej hlavným cieľom je prepojiť a podporiť existujúce iniciatívy, ktoré proti litteringu bojujú.

Nechceme čakať na to, čo povie Brusel. Ideme bojovať proti litteringu už teraz

„Projekt Vezmi si ma sme iniciovali v mene výrobcov, ktorých zastupujeme preto, lebo chceme ukázať, že aj výrobcom záleží na prostredí, v ktorom žijeme,“ vysvetľuje zámer projektu Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK. Dnes sú výrobcovia aj podľa zákona zodpovední za svoje výrobky od ich vzniku, až do ich spracovania, keď sa z nich stane odpad. Európska únia však chystá legislatívu, na základe ktorej budú výrobcovia finančne zodpovedať aj za tie výrobky, ktoré budú voľne pohodené ako odpad. „My nechceme čakať, kým sa z toho stane povinnosť z Bruselu, ale rozhodli sme sa konať proaktívne. Zároveň nechceme konkurovať už existujúcim projektom. Naším cieľom je spojiť a podporiť to, čo tu už je a reálne v našich obciach a mestách funguje,“ dodáva Kretter.

Obce trápi voľne pohodený odpad aj nedostatočné triedenie

V lete oslovil ENVI - PAK všetky obce a mestá, ktoré má v súčasnosti zazmluvnené. Z 1323 sa aktívne zapojilo 497. Takmer 40 % z nich uviedlo, že má problém s voľne pohodeným odpadom na svojom území. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce do 1 000 obyvateľov a samosprávy v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

Ďalším veľkým problémom pre viac ako dve tretiny samospráv je nedostatočné triedenie odpadu obyvateľmi. Polovica zúčastnených obcí v prieskume dokonca uviedla riešenie nedostatočného triedenia odpadu svojimi občanmi ako prioritu v oblasti odpadového hospodárstva.

Aktívne sú hlavne väčšie mestá

Napriek tomu, že obce pociťujú problémy s triedením aj voľne pohodeným odpadom, len necelá polovica spomedzi oslovených samospráv realizovala v uplynulých troch rokoch projekt zameraný na riešenie problému s odpadom. Najaktívnejšie sú obce predovšetkým z Bratislavského a Trenčianskeho kraja, resp. samosprávy s viac ako 10 000 obyvateľmi. Zhruba tretina z nich pri organizácii podujatí zameraných na problémy s odpadom spolupracovala aj s neziskovými organizáciami alebo občianskymi združeniami.

Najčastejšou aktivitou bolo upratovanie organizované samotnou obcou, ale aj vzdelávanie o nakladaní s odpadom, prípadne svojpomocné upratovanie občanov. Zaujímavosťou je pomerne vysoký podiel akcií realizovaných miestnymi školami. Pre riešenie problému s voľne pohodeným odpadom využívajú oslovené obce predovšetkým akcie organizované miestnou samosprávou alebo edukáciu obyvateľov. Je to zrejme tak aj preto, že iba v približne 9 percentách obcí vedia zodpovední pracovníci samosprávy o organizáciách alebo združeniach, ktoré sa venujú riešeniu problémov s odpadmi.

Kampaň podporujú aj známe osobnosti

„Zistili sme, že pre obce je na organizovanie akcií zameraných na riešenie problému s odpadom najvhodnejšia jar a potom jeseň. Preto spúšťame kampaň už teraz a budúci rok chceme pokračovať,“ uvádza Kretter. A v čom kampaň spočíva? „Na začiatok sme vybrali tri mestá: Diakovce na západe, Považskú Bystricu v strede a Humenné na východe Slovenska. Všetky tieto mestá uviedli, že majú problém s voľne pohodeným odpadom, ale zároveň sú u nich aj aktívne organizácie, ktoré majú chuť problém riešiť. Chceme im preto dať organizačnú aj logistickú podporu a vyzvať tých, čo už sú aktívni, aby si vzali kamarátov, rodiny aj známych a tentokrát ich prišlo zbierať odpad ešte viac,“ vysvetľuje Kretter.

Ing. Daniela Sovíková, referát odpadového hospodárstva, Mesto Považská Bystrica, dodáva: „Ponuka spoločnosti ENVI - PAK zapojiť sa do aktivity Vezmi si ma nás oslovila, nakoľko sme to považovali za príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a problémy s inými mestami v rámci Slovenska. Chceme oboznámiť širšiu verejnosť s problémami v odpadovom hospodárstve a zároveň očakávame spätnú väzbu. Týmto spôsobom súčasne získať aj lepšiu východiskovú pozíciu v snahe zlepšovať spôsob nakladania s komunálnym odpadom a rovnako zvýšiť povedomie ľudí pri separovaní a zhodnocovaní komunálneho odpadu.”

Do kampane sa zapoja aj známe osobnosti ako napr. herečka Lujza Garajová Schrameková, moderátor Michal Sabo či youtuberka Patra Bene a ďalší. „Cieľom je, aby sa časom do kampane zapojilo čo najviac miest a obcí. Na stránke www.vezmisi.ma môže ktokoľvek zistiť, či a ako je jeho obec už aktívna v tejto oblasti, a ak nie je, je tu jednoduchý návod, ako sa podobné podujatie dá zorganizovať,“ uzatvára Kretter.

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Autor: (ts-ENVI-PAK, Mgr. Jana Sásfaiová)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.07.2020
V prírode sa najviac povaľujú plasty, plechovky a zvyšky cigariet
Kým na západe SR s vyše 24 percentami voľne pohodeného komunálneho odpadu (litteringu) dominujú rôzne druhy plastov, rovnako ako na východe (vyše 34 %), v strede SR ľudia najviac odhadzujú nápojové plechovky (vyše 25 %).
viac
01.12.2020
Vezmi si ma mapuje nadšencov – bojovníkov proti pohodenému odpadu
Nielen počas aktivít ako Deň zeme, Naše mesto či Svetový čistiaci deň stovky dobrovoľníkov, združených v projekte Vezmi si ma, vyhľadávali a čistili prírodu od voľne vyhodených odpadov.
viac
23.08.2022
Mestá a obce sa musia vysporiadať aj s voľne pohodeným odpadom
Zálohujeme. Triedime. A aj napriek tomu voľne pohodený odpad trápi asi každé mesto či obec. Ľudia sú jednoducho niekedy leniví hodiť papierik od cukríkov, prípadne nedopitú fľašu či cigaretový ohorok do koša.
viac
14.08.2023
Najčastejšie končia v prírode odhodené cigaretové ohorky a plastové obaly
Stále končí v prírode veľké množstvo odpadkov, ktoré namiesto do koša vyhodia ľudia len tak na zem. Najčastejšie tam podľa analýzy litteringu (voľne pohodeného odpadu), ktorú pravidelne robí OZV ENVI - PAK naprieč Slovenskom, končia cigaretové ohorky a rôzne druhy plastov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %