Utorok 29.09.2020
Dnes má meniny 
Michal, Michaela
°C
20.07.2020 09:40

Vidiecka žena roka  – „Líderka roka 2020“


Vidiecky parlament na Slovensku


Vidiecky parlament na Slovensku s obcou Klátová Nová Ves a partnermi vyhlasujú 19. ročník súťaže.


Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie World Women Summit Foundation konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete. Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.

Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t. j. 15. októbra, aspoň touto formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy – líderky a upozorniť na ich výnimočnosť.

Do súťaže „Líderka roka 2020“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je uznávanou osobnosťou – „líderkou“.

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska:

1. žena – aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.),

2. žena – politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva),

3. žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku, sprostredkúva zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku,

4. žena – remeselníčka: ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií.

Nominácie posielajte do 30. septembra 2020 na adresu: OZ VIPA SK, Kapitulská č.13, Banská Bystrica, e-mailom: mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.

Konferencia, vyhlásenie výsledkov súťaže a spoločenský večer sa uskutočnia 15. októbra 2020 v obci Klátová Nová Ves (okres Partizánske).

Vidiecka žena roka – „Líderka  roka 2020“

PODMIENKY pre NOMINÁCIU

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať:

1. žena – aktivistka: pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, neformálna skupina),

2. žena – politička: pôsobí v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)

3. žena - podnikateľka: podniká na vidieku, zamestnáva ľudí z vidieka

4. žena – remeselníčka: tradičné slovenské ľudové remeslo.

Nominovaná môže byť žena, ktorá:

1. svoj voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, VSP, MAS;

2. je uznávanou osobnosťou – „líderkou“;

3. šíri ľudové remeslo pre súčasné a budúce generácie;

4. s jej pomocou sa život komunity (obce, regiónu...) mení k lepšiemu.

Ako poznáte líderku:

1. chce byť užitočná nielen svojej rodine, ale aj svojim spoluobčanom,

2. svoj voľný čas (svoju energiu) pretvára na veci prospešné okoliu,

3. je inšpiráciou pre svoje okolie a aktivizuje ľudí,

4. prináša nové veci – postupy – myšlienky,

5. s jej pomocou sa život komunity (obce, regiónu...) mení k lepšiemu,

6. jej aktivita posúva komunitu dopredu,

7. propaguje slovenské ľudové remeslo.

 

P R I H L Á Š K A do súťaže Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2020“

Nominujem

Titul, meno priezvisko: ...................................................................................................................

Do kategórie:

1. žena roka – aktivistka / pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, neformálna skupina),

2. žena roka – politička / pôsobí v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva),

3. žena roka – podnikateľka / podniká na vidieku, zamestnáva ľudí z vidieka,

4. žena roka – remeselníčka / venuje sa tradičnému slovenskému ľudovému remeslu.

 

Adresa trvalého bydliska: ..................................................................................................................

Vek:...............................................................................................................................................

Povolanie:......................................................................................................................................

Tel:....................................................email:..................................................................................

Dôvod nominácie uveďte na nasledujúcej strane.

 

Údaje o osobe, ktorá podáva nomináciu

Titul, meno a priezvisko:....................................................................................................................

Adresa trvalého bydliska:...................................................................................................................

Tel:....................................................email:............................................................................................

Vzťah k osobe, ktorú nominujem /rodina, kolegyňa/................................................................

Dôvod nominácie

Uveďte konkrétne aktivity, v čom a ako sa angažuje, čím sa zaoberá, aké úspechy dosiahla. Vyberte len tie najpodstatnejšie, ktoré sú z Vášho pohľadu výnimočné a odôvodnite (v rozsahu max. jednej strany).

Autor: (Mária BEHANOVSKÁ, v. r. predsedníčka VIPA SK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.08.2019
Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2019“
Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi a pod záštitou županky Eriky Jurinovej vyhlasujú 18. ročník súťaže
viac
15.10.2019
Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2019“ pozná svojich víťazov
V rámci svetového Dňa vidieckych žien, ktorý si každoročne pripomíname 15. októbra, sa konal 18. ročník súťaže „Vidiecka žena roka – Líderka 2019“. Súťaž organizuje Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA) v štyroch kategóriách.
viac
14.08.2020
Aj toto leto objavujte finalistov ankety Strom roka 2020
Už tretí rok vyhlasuje Nadácia Ekopolis sprievodnú fotografickú súťaž s názvom „Tour de Strom“ v rámci prestížnej celoslovenskej ankety Strom roka. Tá tento rok oslavuje už 18. rokov.
viac
28.09.2020
Školy majú posledné dni na to, aby sa zapojili do ankety Strom roka 2020
Celoslovenská anketa Strom roka 2020, ktorá slávi svoje 18. narodeniny, aj v tomto roku ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.73 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.90 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.38 %