Štvrtok 27.01.2022
Dnes má meniny 
Bohuš
°C
09.08.2021 02:00

Vo Fiľakove rozbiehajú projekt Spoločné kroky ku digitalizácii


Snímka zdroj: (MSÚ).


Podniky z Novohradu a župy Nógrád rozbiehajú spoločnými krokmi svoje aktivity smerujúce ku digitalizácii v rámci Akčného plánu zamestnanosti programu Interreg SKHU (TAPE – BETWEEN R2 and M3).


Na základe Partnerskej dohody cezhraničnej spolupráce uzatvorenej medzi FILLECK, s.r.o., TOOTH TOOLS s.r.o. / SR a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság / HU vznikol projekt Spoločné kroky ku digitalizácii SKHU/1802/3.1/054 „DIGI” zameraný na zvýšenie digitalizácie prostredníctvom spoločného úsilia partnerov v prihraničnej oblasti – ako súčasť akčného plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3”.

Akčný plán zamestnanosti (TAPE) s názvom „Po osi R2 and M3” bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE) na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

Partnerstvo projektu DIGI vzniklo v rámci vyššie spomenutého akčného plánu zamestnanosti medzi vedúcim partnerom FORT-BAU Zrt, výrobným závodom v Salgótarjáne, a partnermi zo SR - TOOTH TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., ktorí pôsobia vo Fiľakove. Príjemcovia sa zaväzujú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s Prijímateľmi ostatných projektov v rámci TAPE - BETWEEN R2 AND M3 s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti v regióne. FORT-BAU Zrt. v rámci projektu zakúpi automatizovanú linku na výrobu dverí a okien za účelom zvýšenia efektívnosti výroby. Počas realizácie projektu vytvorí 6 pracovných miest.

Partner projektu zo SR spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o. sa zamerieva hlavne na výrobu súčiastok, CNC frézovania, sústruženie, drôtový EDM, brúsenie, tvarovanie plechov, kalibrovanie, rezanie, výroba nástrojov, podávačov a montážnych zariadení. Za účelom splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o zakúpi obrábacie centrum - 1 frézovanie a 1 CNC sústruh - na výrobu komponentov pre spoločnosti vyrábajúce zariadenia pre automobilový priemysel.

Frézovacie centrum pre počítačom riadené frézovacie a vŕtacie práce, tiež pre obrábanie kovov, frézovanie a vŕtanie bude schopné vyrábať trojrozmerne ťahaný diel CAM systému CAD pomocou CAD CAM. Stroj vykonáva pracovné procesy nezávisle a ním dosiahnutá presnosť výroby skracuje výrobný proces a zvyšuje produkciu. Je vhodný aj na CNC riadenie pre sériovú výrobu. Systém CAD CAM sa používa na obrábanie rotujúcich telies (obrábanie kovov). Pomocou stroja tiež vykonáva rezné operácie v iných osiach v smeroch X, Y a Z. Pomocou oboch strojov sa dosiahne kvaltnejší výrobný proces, presnosť a eliminácia chybovosti. Nákupom obrábacieho centra CNC spoločnosť bude schopná navrhnúť a vyrobiť presné výrobné nástroje na mieru v extrémne krátkom čase, čo umožní eliminovať nedostatky výrobného procesu, a dosiahnuť rast a kvalitu výroby.

Druhý slovenský partner projektu FILLECK, s.r.o. poskytuje telekomunikačné služby už takmer dve desaťročia v okrese Lučenec. Tento trh je dynamický, technológia napreduje veľmi rýchlo, pre prežitie v konkurenčnom prostredí je nevyhnutná pravidelná obnova technologického vybavenia. Spoločnosť plánuje rozšíriť svoje optické pokrytie v navrhovaných lokalitách 7 samospráv (Trebeľovce, Muľka, Rapovce, Kalonda, Mučín, Lipovany, a Pleš ), ktoré zatiaľ nepokrývajú veľkí operátori, preto je ťažké sa v týchto lokalitách dostať k mobilnej sieti. V týchto obciach FILLECK, s.r.o. poskytuje svoje služby len v obmedzenom rozsahu, internetové pripojenie sa zabezpečuje bezdrôtovou technológiou WiFi, nie sú dostupné služby ako IPTV ani VoIP. Budovanie optickej siete podporí aj zakúpením techniky: diskové pole (NAS Server) s príslušenstvom, 40 Gbit portami a s možnosťou rozšírenia kapacity aj v ďalšom období minimálne 5 rokov. Táto technológia zabezpečuje rozšírenie kapacity, aj kvality služby archívu pre IPTV.

Realizáciou projektu podniky získajú technológie potrebné na udržanie svojho rastu a konkurencieschopnosti, čím skvalitnia nielen svoje výrobky a služby na trhu, ale vytvoria a udržia aj pracovné miesta v prihraničnom regióne Novohrad/Nógrád.

Projekt je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 245 395,00 eur z toho FILLECK s.r.o. 117 725,00 eur a TOOTH-TOOLS s.r.o. 127 670,00 eur.

 

Autor: (Klaudia MIKUŠ KOVÁCSOVÁ, hovorkyňa mesta)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.11.2020
Objavte NATURPARK Podunajsko
Deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja sa podieľalo na vzniku prvého naturparku na Slovensku - NATURPARKu Podunajsko.
viac
12.01.2021
Na projekty spolupráce s Maďarskom môžu uchádzači získať až 50 000 eur
Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie môžu ešte tento mesiac žiadať o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jeden projekt má šancu získať od 20 000 do 50 000 eur.
viac
29.01.2021
Detská železnica v Košiciach prejde obnovou
Na historickej úzkorozchodnej železničke v Košiciach by mali pribudnúť nové vozne. V rámci cezhraničného projektu plánujú tiež rozsiahlejšiu opravu trate či kotla najstaršej prevádzkyschopnej úzkorozchodnej parnej lokomotívy U36 003.
viac
12.08.2021
Obce Kližská Nemá a Gönyű z Maďarska pozývajú na spoločný festival
Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %