Sobota 13.04.2024
Dnes má meniny 
Aleš
°C
24.09.2019 03:25

Vodohospodári obvinenia starostov z okolia Domaše odmietajú


Ilustračná snímka (tasr)


Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod (SVP-OZ) Košice odmieta obvinenia zo zlého hospodárenia na vodnej stavbe (VS) Domaša, ktoré vo štvrtok (19. 9.) na tlačovej konferencii prezentovali starostovia siedmich obcí z okolia Domaše.


V tejto súvislosti zvažuje podniknutie právnych krokov. Vyplýva to zo stanoviska SVP, š. p., ktoré médiám zaslal hovorca podniku Marián Bocák.      

"Materiál, z ktorého vytrhli informáciu, na ktorej stavajú svoje laické názory, pochádza z roku 2013 a odvtedy, aj na základe skúsenosti z minulosti a vyhodnocovaní údajov týkajúcich sa manipulácie na vodnej nádrži, došlo v roku 2015 k zmene manipulačného poriadku," uvádza Bocák s tým, že odvtedy sa prevádzka VS Domaša realizuje v dvoch režimoch. "V čase od 1. apríla do 31. októbra, kedy je úroveň zaručeného odtoku Q = 4,9 m3/s a v čase od 1. novembra do 31. marca," vysvetlil. Od 1. 11. 2018 až do dnešného dňa sa tiež podľa jeho slov na Domaši zaviedol mimoriadny šetriaci režim.       

V tejto súvislosti Bocák poukazuje na skutočnosť, že SVP je "správca vodnej nádrže a koná na základe rozhodnutia štátu prostredníctvom príslušného úradu", ktorým je Okresný úrad v Prešove. "To, aký bude odtok z nádrže, je v kompetencii vodoprávneho orgánu a my túto skutočnosť musíme v plnej miere rešpektovať," uviedol Bocák.       

Ďalším problémom, na ktorý starostovia na tlačovej konferencii poukázali, je prevádzka malej vodnej elektrárne (MVE) na vyrovnávacej nádrži Slovenská Kajňa. "O problémoch s prevádzkovaním MVE Malá Domaša naša organizácia vedela a prevádzkovateľ bol viackrát upozornený na nedodržiavanie stanoveného prietoku, na základe čoho sme v roku 2012 podali podnet na OÚ Prešov. Následne bolo začaté šetrenie, výsledkom ktorého boli prijaté nápravné opatrenia zo strany MVE, ktoré spočívali v kalibrácii riadiaceho systému MVE," reagujú vodohospodári na názor starostov, že SVP pri prevádzke VS Domaša nezohľadňoval množstvo vody, ktoré na svoj chod MVE spotrebovala.       

Reakciou na konštatovanie starostov, že v určitom období nie je potrebné vypúšťať z vodnej nádrže žiadnu vodu, je zo strany SVP tvrdenie, že takýto postup nekorešponduje s hlavným dôvodom existencie VS, a tým je viacročné prerozdeľovanie vodných zásob. "Sanitárny odtok, ktorý je stanovený manipulačným poriadkom, slúži nielen na dotovanie priemyslu, k výrobe elektrickej energie a zabezpečeniu života v rieke pod vodnou stavbou, ale v neposlednom rade aj pre potreby čističky odpadových vôd, a teda nie je možné vodu z nádrže nevypúšťať," vysvetlil Bocák.       

V tejto súvislosti uviedol, že prioritný účel nádrže je "nadlepšovanie" prietokov pod nádržou a protipovodňová ochrana. Rekreačné účely, o ktoré ide starostom predovšetkým, sú len sekundárnymi. Upozornil tiež, že nádrž má viacročný cyklus vyrovnania prietokov a tiež, že prítoky do nádrže sa zmenili smerom dole. Poukázal i na veľký vplyv výparu na výšku hladiny a aj na potrebu realisticky počítať s tým, že nádrž bude "priemerne raz za tri roky poloprázdna".       

SVP sa tiež ohradzuje voči tvrdeniu, že s obcami okolo VS nespolupracuje. "Naopak, mnohokrát vychádza v ústrety vo väčšej miere, ako mu to prikladá zákon. Napríklad pri spúšťaní lode na hladinu z pozemkov v správe SVP a úpravami s tým spojenými či podaní návrhu na mimoriadnu manipuláciu na vodnej stavbe, aj keď to bezprostredne situácia nevyžadovala," tvrdí Bocák.             

V súvislosti s výhradou starostu obce Kvakovce Radovana Kapraľa, že na rozhodnutie zo strany SVP-OZ Košice vo veci projektu spevnenia pobrežia a vybudovania spevnenej plochy pre vstup záchranných zložiek do vody čaká už tri mesiace, uviedol, že ju vníma ako účelovú. "Nakoľko sa nejedná o spevnenie brehu, ako to pán starosta prezentoval, ale výstavbu nového móla pre loď prevádzkovanú obcou Kvakovce, a to si vyžaduje vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov (správca, dopravný úrad, okresný úrad) a riadnu projektovú dokumentáciu, ktorá nám bola skompletizovaná len teraz, nehovoriac o skutočnosti, že záchranné zložky majú k vodnej hladine zabezpečený prístup," vysvetlil Bocák.       

Starostovia obcí Bžany, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša, Nová Kelča, Slovenská Kajňa a Turany nad Ondavou na tlačovej konferencii prezentovali svoje rozhodnutie požiadať ministra životného prostredia o odvolanie vedenia SVP-OZ Košice. Pripisujú mu závažné pochybenia pri správe VS Domaša. Tvrdia, že SVP-OZ Košice sa výsledkami troch štúdií vypracovaných v roku 2013 Výskumným ústavom vodného hospodárstva neriadi a manipulačný poriadok VS neaktualizuje. Na tlačovej konferencii tiež zaznela výhrada voči prístupu SVP k plánovaným investičným akciám obcí. Okrem Kvakoviec má podľa nich problémy so schválením projektu výstavby cyklochodníka od oblasti Tišava po Valkov aj obec Bžany.     

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.09.2019
Starostovia žiadajú vyvodenie zodpovednosti za stav vody na Domaši
Starostovia siedmich obcí, ktorých katastre zasahujú do okolia vodného diela (VD) Domaša, žiadajú ministra životného prostredia o odvolanie vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), Odštepný závod Košice.
viac
13.03.2020
Starostovia vyzývajú SVP na transparentnosť
Starostovia obcí z okolia vodnej nádrže Domaša žiadajú Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), aby boli prítomní pri posudzovaní žiadostí o prenájom pobrežných pozemkov v ich katastroch.
viac
22.04.2020
Vláda plánuje vytvoriť komplexný informačný systém o vodách
Vláda SR plánuje vytvoriť komplexný informačný systém o vodách. Chce zabezpečiť aj transparentné informovanie verejnosti o kvalite podzemných vôd.
viac
29.07.2022
Situácia s nedostatkom vody v Domaši je hodná preskúmania
Situácia s nedostatkom vody vo vodnej nádrži v Domaši je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR hodná preskúmania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %