Streda 24.04.2024
Dnes má meniny 
Juraj
°C
19.02.2024 04:58

Výzva IÚI na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry


Ilustrácia, zdroj: eurofondy.gov


MIRRI zverejnilo prvú výzvu pre projekty integrovanej územnej investície. Výzva je určená na podporu projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť obyvateľstvu kvalitné životné prostredie v sídlach (posilnenie biodiverzity), a/alebo projektov, ktoré majú aj estetickú funkciu.


Ťažisko projektov musí predstavovať tvorba a/alebo posilnenie prvkov zelenej a/alebo modrej infraštruktúry.

V rámci výzvy je oprávnený nasledovný typ akcie:

- podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

- obec, mesto [1], združenie obcí,

- vyšší územný celok,

- rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec prostredníctvom zriaďovateľa,

- verejná vysoká škola,

- štátna vysoká škola,

- materská/základná/stredná škola a ich zriaďovatelia [2],

- organizácia štátnej správy (ústredný orgán štátnej správy [3], štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia),

- mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia).

Oprávneným územím je celé územie SR.

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené sú len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

Dátum otvorenia výzvy: 15. 2. 2024

Dátum uzavretia výzvy: neurčené

Výzva určená pre žiadateľov s predloženým projektovým zámerom.

Bližšie informácie nájdete TU.

Autor: (Zdroj: eurofondy.gov.sk, ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.09.2016
BSK: Župa informačným bodom pre cezhraničnú spoluprácu
Bratislavský samosprávny kraj sa stal Infobodom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg V-A SK-HU).
viac
02.12.2016
Dnes sa uzatvára tretia výzva na materské školy.
Vyše tisícka vybraných obcí mohla dodnes - 2. decembra - požiadať o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a prestavbu materskej školy.
viac
11.01.2017
MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy
Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017.
viac
12.10.2020
Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.17 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.81 %