Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
27.07.2021 03:15

Výzva na boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti


Ilustračná snímka.


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska.


Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií. Žiadosť o podporu je možné poslať do 23. septembra 2021.

Cieľom výzvy je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií. Oprávnené aktivity sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na rovnakú oblasť.

Vyhlásená výzva v celkovej hodnote 120-tisíc eur je určená na zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností, na získavanie zručností  potrebných na prácu s informáciami, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, schopnosť analyzovať zdroje informácií, ale aj na oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií.

Podporené projekty musia byť zrealizované do 31. marca 2022 a majú byť zamerané na vzdelávanie, tvorbu edukačných materiálov, realizáciu workshopov nielen na školách, ale aj v rámci rôznych profesijných skupín. Smerovať by mali priamo na študentov stredných a vysokých škôl, ich učiteľov a pedagógov, na zamestnancov štátnej správy i verejnosť.

Cieľovou skupinou aktivít by mali byť študenti stredných a/alebo vysokých škôl, učitelia stredných a/alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy či verejnosť.

Na jeden projekt je možné žiadať podporu od 10-tisíc do 40-tisíc eur. Prihlásiť sa môžu organizácie a firmy so sídlom na území Slovenska z radov občianskych združení, nadácií, záujmových združení právnických osôb, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,  mimovládne organizácie, právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby – podnikatelia, základné školy, stredné školy alebo vysoké školy

Výzva je financovaná v zmysle zákona č. 111/2018 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa žiadosť vrátane jej príloh predkladá ministerstvu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosti doručené poštou nebudú akceptované.

Presné podmienky výzvy a ďalšie informácie nájdete TU 

Autor: (MIRRI SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.11.2020
O dotácie na nájomné je možné žiadať do konca novembra
O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj za september. Rezort hospodárstva rozširuje obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné v rámci prvej vlny.
viac
16.03.2021
Výzva na podporu regiónov pre mimovládne organizácie
Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pomôže rozvoju regiónov dotáciou 1,1 milióna eur pre projekty mimovládnych organizácií. Vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov.
viac
11.05.2021
Chystá sa nová výzva v INTERREG V-A SK-CZ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika zverejnil informáciu o pripravovanej výzve v cezhraničnom programe.
viac
13.08.2021
OP II: Výzva na malé zlepšenia eGovernment služieb je vyhlásená
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 40 miliónov eur. Oprávneným žiadateľom sú aj obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %