Štvrtok 02.07.2020
Dnes má meniny 
Berta
°C
24.06.2020 03:00

Výzva na poskytnutie dotácií na nájomné spustená


Ilustračná snímka.


Ministerstvo hospodárstva včera (23. 6.) vyhlásilo očakávanú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné.


Ide o reakciu vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Výzva bola vyhlásená v nadväznosti na pomoc podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa. Prenajímateľom môže byť aj právnická osoba Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.

Prenajímateľom môže byť:

a, fyzická osoba - nepodnikateľ,

b, fyzická osoba - podnikateľ,

c, právnická osoba - nepodnikateľ, (napr. občianské združenia, obce a mestá)

d, právnická osoba - podnikateľ.

Prenajímateľom môže byť aj správca majetku štátu, výška dohodnutej zľavy zo strany prenajímateľa v tomto prípade musí byť automaticky dohodnutá vo výške 50 %.

Nájomca môže byť, len:

a, Fyzická osoba – podnikateľ

b, Právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.)

c, Právnická osoba – nepodnikateľ

Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je:

- poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou);

- subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3).

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak predmetom nájmu je:

- miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo

- trhové miesto.

Nájomné nie sú prípadné ďalšie úhrady spojené s nájmom:

- úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketingové služby a pod.)

- obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu.

Lehota na predkladanie žiadosti o dotáciu je do 30. 11. 2020.

Disponibilný objem zdrojov na rok 2020 na výzvu je 200 000 000 EUR.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie odporúča dodržať harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje. Harmonogram prvotného spustenia:

23. 6. 2020            Prešovský kraj

24. 6. 2020            Banskobystrický kraj

25. 6. 2020            Košický kraj

26. 6. 2020            Žilinský kraj

29. 6. 2020            Nitriansky kraj

30. 6. 2020            Trenčiansky kraj

1. 7. 2020              Trnavský kraj

2.7.2020               Bratislavský kraj

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.02.2017
Košice vyčlenili viac financií na rozvoj kultúry
V grantovej výzve na podporu rozvoja kultúry pre rok 2017 pripravilo mesto Košice vyššiu čiastku ako po minulé roky – celkovo 250 000 eur.
viac
19.05.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dňa 4. apríla 2017 otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
viac
25.06.2020
Výzva rezortu kultúry na kultúru znevýhodnených skupín
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.
viac
29.06.2020
Petržalčania môžu opäť požiadať o príspevok na dieťa v súkromnej MŠ
Petržalčania, ktorí v budúcom školskom roku 2020/2021 umiestnia svoje dieťa do súkromnej materskej školy (MŠ), môžu opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.31 %