Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
26.08.2022 12:05

Výzva na zvyšovanie kapacít materských škôl


Ilustračná snímka


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na zvyšovanie kapacít materských škôl.


Od 24.8.2022 môžu zriaďovatelia materských škôl žiadať o financovanie projektov na dobudovanie chýbajúcich kapacít.

Cieľom vyplývajúcim z Plánu obnovy a odolnosti je vybudovať 12 352 miest v materských školách, tak aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní a zároveň v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 70 000 000,00 EUR vrátane DPH. Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu sa neuplatňuje a maximálna výška je 17 388,00 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu, pričom minimálny počet novovytvorených kapacít je 10.

Indikatívny zoznam oprávnených lokalít môžete nájsť TU. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára TU. Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie zvýšenia kapacít materskej školy. Celkový zoznam oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou výzvy.  

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 1.2.2020. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.6.2026 a to vrátane týchto dní. Do 31.10.2025 musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). V prípade hlavnej aktivity, ktorá na dosiahnutie cieľa projektu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, je k dátumu 31. 12. 2025 potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Zvyšovanie kapacít MŠ TU.

Prílohy k výzve TU.

 

 

 

Autor: Zdroj: Ministerstvo školstva SR, ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.08.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva vydá na jeseň novú výzvu
MPRV ako riadiaci orgán pre IROP vydá na jeseň výzvu, ktorá sa bude týkať zvýšovania kapacít materských škôl.
viac
06.08.2021
Štyri župné školy uspeli v ministerskej výzve Modernejšia škola
Štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK uspeli v rámci výzvy Modernejšia škola, ktorú vyhlásil rezort školstva s cieľom zatraktívniť školské prostredie.
viac
18.12.2021
Výzva Pomocný vychovávateľ pre materské školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.
viac
12.12.2022
Ministerstvo školstva vybuduje na Černyševského v Petržalke škôlku
Ministerstvo školstva vybuduje na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke novú materskú školu. Rekonštrukciou v objekte v jeho správe vzniknú štyri triedy a 76 miest. Potvrdil to rezort školstva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %