Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
04.10.2018 11:44

Výzva pre malé projekty otvorená


Interreg - Budujeme partnerstvá


BSK je od roku 2016 členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným. To 3. septembra 2018 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.


„Cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory regionálnych projektov. Zámerom je podporiť menšie projekty s cezhraničným rozmerom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dotknuté územia, cezhraničnú spoluprácu a podporu lokálnych iniciatív,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba. 

Podporené aktivity z Fondu malých projektov sa týkajú dvoch oblastí - prioritných osí. Prvou je príroda a kultúra, ktorá je zameraná na lepšie využívania endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu pre podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt; a zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti. Druhá oblasť, podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti, sa zameriava na zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie, posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, výmenu skúseností; zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity; zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne; zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev; vysokú úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách; vysoký počet trvalo udržateľných podujatí akcií zahŕňajúcich celý programový región; zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať napríklad nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, subjekty verejnej správy, ako aj občianske združenia. Výška finančných prostriedkov pre projekt je stanovená od 20.000 do 50.000 EUR, pričom projekt by mal trvať maximálne 12 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo. Každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci medzi partnerom zo Slovenska aj Maďarska. Spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov žiadateľov je vo výške 15%.

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko možno predkladať do 2. novembra 2018.

Viac informácií nájdete na stránke zoskupenia Rába-Dunaj-Váh: http://rdvegtc-spf.eu/?lang=sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne konzultáciu projektového zámeru je možné kontaktovať zástupcu Informačného bodu Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU, ktorým je pre územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja zamestnankyňa Úradu BSK:

Tel: +421 2 4826 4259

E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk

Autor: Mgr. Veronika Gálová, oddelenie riadenia projektov (ts-bsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.09.2016
BSK: Župa informačným bodom pre cezhraničnú spoluprácu
Bratislavský samosprávny kraj sa stal Infobodom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg V-A SK-HU).
viac
20.08.2019
Kraj prijíma žiadosti o príspevky z Fondu malých projektov
Obce, občianske združenia a iné organizácie s projektmi cezhraničnej spolupráce na juhu Slovenska môžu Bratislavský samosprávny kraj (BSK) naďalej žiadať o príspevok z Fondu malých projektov.
viac
07.08.2020
Cezhraničie: aktuality v programe Interreg V-A PL-SK
Región Beskydy predlžuje termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty do 31. augusta 2020.
viac
12.01.2021
Na projekty spolupráce s Maďarskom môžu uchádzači získať až 50 000 eur
Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie môžu ešte tento mesiac žiadať o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Jeden projekt má šancu získať od 20 000 do 50 000 eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %