Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
03.07.2024 04:10

Výzva - Základné štandardy bývania pre marginalizované rómske komunity


Foto: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil ďalšiu dopytovo-orientovanú výzvu s názvom „Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)“.


Cieľom výzvy „Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)“ je zlepšiť prístup a využívanie technickej a občianskej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Výzva ponúka komplexné riešenia pre oblasť pitnej vody, kanalizácie, nakladania s odpadmi a tiež pre zlepšenie stavu miestnych komunikácii.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetky obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019, ktoré nie sú oprávnenými žiadateľmi z predchádzajúcej výzvy s názvom „Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy I.“

V oblasti pitnej vody a kanalizácie sú oprávnenými aktivitami napríklad budovanie stokovej siete a ČOV, výstavba a rozšírenie verejných vodovodov a i. Podpora pre oblasť nakladania s odpadmi je určená predovšetkým na budovanie zberných dvorov a stojísk, najmä na triedený zber a tiež môže byť zafinancovaná aj sanácia nelegálnych skládok.

V rámci výzvy môže tiež obec/mesto riešiť nevyhovujúci stav miestnych komunikácii (vozovky, chodníky, lávky, zastávky MHD) formou výstavby, resp. rozšírením existujúcej infraštruktúry. O podporu sa môžu žiadatelia uchádzať aj pre oblasť vypracovania projektovej dokumentácie s cieľom zvýšiť počet pripravených projektov.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 50 460 000 EUR.

Pre viac informácií kontaktujte prostredníctvom emailu vyzvy.mrk@vlada.gov.sk

Autor: (Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.04.2020
MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
viac
08.09.2020
Termíny 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania
Ministerstvo vnútra SR informuje o termíne 4. hodnotiaceho kola a termíne uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Termín 4. hodnotiaceho kola výzvy je 9.9.2020. Termín uzavretia výzvy je 26.2.2021.
viac
21.10.2020
Obce môžu požiadať o covid terénnych asistentov v MRK
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spustil výzvu na predkladanie žiadostí o terénnych asistentov, ktorí pomôžu s monitorovaním stavu rizika či možností nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých MRK.
viac
22.10.2020
Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OPĽZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v šiestich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Prešovskom kraji.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %