Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
22.01.2021 03:35

Vznik Najvyššieho správneho súdu


Ilustračná snímka.


Ministerstvo spravodlivosti SR minulý rok presadilo niekoľko zásadných zmien, ktoré sú napĺňaním Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát. Jednou z nich je aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý má fungovať od augusta tohto roka.


Tomu však predchádza voľba prvého predsedu alebo prvej predsedníčky, čo je nevyhnutný predpoklad pre fungovanie nového Najvyššieho správneho súdu. Predseda Súdnej rady už túto voľbu vyhlásil s termínom predkladania návrhov na kandidátov do 1. februára 2021.

Výberové konanie na sudcov tohto súdu má byť vyhlásené koncom januára 2021.

Výberovou komisiou bude celá Súdna rada, ktorá musí určiť aj priebeh a hodnotenie výberového konania, najmä so zreteľom na to, že na výberového konania sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú sudcami.

Najvyšší správny súd SR bude mať v hierarchii všeobecných súdov rovnocenné postavenie s Najvyšším súdom SR. V Slovenskej republike tak budú pôsobiť dve najvyššie súdne inštancie, pričom Najvyšší správny súd bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva a Najvyšší súd SR bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí. Okrem všeobecnej pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu v oblasti správneho súdnictva bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a v zákonom ustanovenom rozsahu aj pre iné profesie.  

V prvostupňovom súdnom konaní je všeobecne vecne príslušný okresný súd. Avšak oblasť správneho súdnictva predstavuje výnimku z uvedenej zásady. V správnom súdnictve konajú a rozhodujú len krajské súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky, ten však v tejto pozícii a v blízkej budúcnosti pre oblasť správneho súdnictva má nahradiť práve NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD. Krajský súd je tiež vecne príslušný v konaní podľa ustanovenia § 250ze OSP vo veciach registrácie politických strán a politických hnutí, § 250zf OSP o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku a § 250zg OSP vo veciach dohôd obcí o spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a členstva v medzinárodnom združení. 

Viac informácií je k dispozícii TU 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.11.2020
Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prináša online prezentácie a workshopy
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva samosprávy – mestá, obce, samosprávne kraje - na zaujímavé a užitočné online prezentácie a workshopy, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020.
viac
08.01.2021
ZMOS adresovalo rezortu pôdohospodárstva zásadné pripomienky kvôli pozemkom
ZMOS adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zásadné pripomienky k navrhovaným zmenám v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
viac
29.07.2021
Najvyšší správny súd už o pár dní realitou
Od 1. augusta začína fungovať Najvyšší správny súd. Inštitúcia s významnými právomocami má chrániť ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov.
viac
14.10.2021
Druhý ročník projektu ELoGE Slovensko
Registrácia samospráv na získanie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných pre rok 2021 spustená.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %