Štvrtok 08.12.2022
Dnes má meniny 
Marína
°C
23.09.2022 04:15

Z Belgicka sa postupne stáva recyklačné centrum Európy


Ilustračná snímka: (Shutterstock).


Stratégia triedenia robí z Belgicka šampióna v rámci Európy. Zároveň aj dobrý príklad či inšpiráciu pre ostatné krajiny, Slovensko nevynímajúc.


Zavedený systém spoločného zberu PMD (plast, kov a VKM - viacvrstvové kombinované materiály) takmer všetkých druhov plastov prináša na trh asi 100 000 ton dodatočného materiálu a nové investície do miestnych spracovateľských kapacít.

Nová stratégia organizácie Fost Plus, zodpovednej za triedenie a recykláciu odpadov z obalov v Belgicku, dala obehovému hospodárstvu výrazný impulz. “Systém spoločného zberu PMD (plast, kov, VKM) takmer všetkých druhov plastov prináša na trh asi 100 000 ton dodatočného obalového materiálu a priťahuje investície do miestnych spracovateľských kapacít. S piatimi novými triediacimi centrami a piatimi novými recyklačnými závodmi sa Belgicko postupne prepracováva na pozíciu európskeho recyklačného centra,” uvádza medzinárodná nezisková aliancia EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), ktorá zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

“Nová modrá taška”

Moderný systém triedenia plastového odpadu New Blue Bag (nová modrá taška) zavádzali v Belgicku postupne od roku 2019. “Belgičanom umožňuje prístup k rozsiahlemu zberu PMD s jednotným scenárom zberu v celej krajine. To zaisťuje, že zloženie a kvalita materiálov sú všade rovnaké, čo umožňuje efektívnejšie procesy v triediacich centrách a uľahčuje komunikáciu o pravidlách triedenia,” vysvetľuje EXPRA.

Štyri nové recyklačné centrá

Spoločnosť Fost Plus vydala v roku 2019 prvé žiadosti o cenové ponuky pre päť nových triediacich stredísk, ktoré budú počas nasledujúcich deviatich rokov triediť obaly z New Blue Bag. High-tech triediace centrá dokážu úhľadne oddeliť všetky tieto plastové obaly podľa typu. Dnes sú už štyri z piatich centier plne funkčné. “Výstavba posledného triediaceho centra Sitel v Liège, ktoré bude funkčné do konca roka 2022, sa začala v novembri minulého roka. Približne 90 % obalov, vyzbieraných prostredníctvom New Blue Bag, sa už spracováva v nových triediacich centrách,” uvádza aliancia. “Triediace centrá tak vrátane bubnových sít, veterných meničov a infračervených kamier, vytriedia obaly PMD do 14 homogénnych frakcií pripravených na ďalšiu recykláciu,” spresnila EXPRA.

Recykluje sa nielen na belgickom území

Vyzbierané obaly sa recyklujú primárne v Belgicku, prípadne v susedných krajinách (Nemecko, Francúzsko, Holandsko). Pri plastových obaloch bol však podľa aliancie podiel recyklácie na belgickom území pomerne obmedzený. Zatiaľ čo v roku 2020 sa tam recyklovalo len 9 % plastových obalov, v nasledujúcich rokoch by sa to s plánovanými projektmi malo zvýšiť na viac ako 75 %.

Slovensko je v recyklácii plastov nad priemerom EÚ

Slovensko patrí v rámci krajín Únie ku krajinám, ktorým sa v recyklácii plastových obalov darí veľmi dobre. Podľa údajov Eurostatu z roku 2019 sme recyklovali 53 % plastových obalov. V súvislosti s hlavnými cieľmi odpadového hospodárstva sa Slovensko zameriava na opätovné použitie, podporu triedenia odpadu pri zdroji a recykláciu, lepšie využívanie bioplastov a tiež zavedenie povinnosti triediť textilný odpad (od roku 2025). Okrem toho sa zameriava na lepšiu recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), ktoré tvoria až 46 % zmesového komunálneho odpadu končiaceho na skládkach. “Okrem predchádzania samotného vzniku odpadu je dôležité správne naložiť s tým, ktorý sme vytvorili. Neodmysliteľnou súčasťou systému je dôkladné vytriedenie jednotlivých zložiek, aby sa v čo najväčšej miere vrátili naspäť do obehu a mohli byť zrecyklované alebo prípadne energeticky zhodnotené,” uviedla Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie OZV ENVI - PAK, jednej zo zakladajúcich členov EXPRA.

 

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.03.2017
Envirorezort: Kľúčové pri komunálnych odpadoch je ich triedenie a recyklácia
„Pre Slovensko bude dôležité pri nastavovaní nových cieľov v odpadovom hospodárstve do roku 2030 zohľadniť ekonomické, hospodárske, sociálno-spoločenské a environmentálne aspekty,“ reagoval hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák na otázku Obecných novín.
viac
31.01.2019
Kde by Slovensko mohlo byť, keby zvládalo triediť všetky odpady rovnako?
Ak by sa Slovensku podarilo dosiahnuť rovnako vysokú mieru vytriedenia (a následnej recyklácie) vo všetkých odpadoch, ako pri vyzbieraných plastoch, skle, papieri (vrátane lepenky) a kovoch, mohla by sa krajina spod Tatier uchádzať o popredné miesta v európskom rebríčku úspešnosti recyklovania.
viac
29.03.2021
Správa o výsledku kontroly NKÚ - plastový odpad
Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu vykonali v oblasti odpadového hospodárstva ďalšiu z dôležitých kontrol, ktorou nadviazali na kontroly dodržiavania zákonných povinností vyplývajúcich z legislatívy v odpadovom hospodárstve v predchádzajúcich obdobiach.
viac
21.04.2022
Vedci oddelili CO2 od spracovávaných ťažko recyklovateľných plastov
Americkým vedcom sa podarilo zachytiť a  laboratórne oddeliť uhlík z nateraz ťažko spracovateľného plastového odpadu. Nasledujúce mesiace rozhodnú o šanciach a možnostiach tohto objavu v praxi.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.30 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.12 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %