Streda 08.04.2020
Dnes má meniny 
Albert
°C
04.01.2020 08:10

Z eurofondov zrekonštruujú vodárenský objekt v Bobrovníku


Snímka: TASR


Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš dostala rozhodnutie, že jej bol schválený nenávratný finančný príspevok.


„Koncom roka sa vo firmách bilancuje, čo sa podarilo zrealizovať a plánujú sa investičné akcie na budúci rok. Preto nás veľmi potešilo, keď sme v decembri dostali rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vďaka ktorému získa Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt rekonštrukcie prívodu a čerpacej stanice a rozšírenie akumulácie v obci Bobrovník,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., (LVS) Liptovský Mikuláš s tým, že realizáciu projektu spoločnosť zaradila medzi investičné akcie v roku 2020. Poznamenal, že na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu zareagovala LVS a poslala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP požiadala už vlani. „Z dôvodu vyčerpaných finančných prostriedkov našu žiadosť neschválili. Tento rok poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, prehodnotil preto našu žiadosť a dostali sme rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku,“ dodal Ing. M. Géci. Cieľom projektu Bobrovník – Rekonštrukcia prívodu a čerpacej stanice, rozšírenie akumulácie je zabezpečenie zvýšeného podielu obyvateľstva obcí Bobrovník a Vlachy (časti Krmeš, Vlachy, Vlašky) so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou z verejného vodovodu prostredníctvom rekonštrukcie jestvujúceho prívodného potrubia z čerpacej stanice Vlašky do vodojemu Bobrovník s dĺžkou 1 998 m a rozšírenie akumulácie vody vybudovaním novej čerpacej stanice Vlašky s akumulačným objemom 100 m³.

„Realizácia projektu umožní zabezpečiť plynulú a prevádzkovo spoľahlivú dodávku pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Zabezpečí sa pretlak vo vodovodnej sieti v súlade platnou legislatívou. Akumulačný objem v čerpacej stanici Vlašky zároveň pokryje požadovaný objem požiarnej vody a zaistí zásobu vody v prípade poruchy. Inštalované zariadenie pre hygienické zabezpečenie vody zaručí požiadavky jej zdravotnej nezávadnosti v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Realizácia projektu pomôže k udržateľnému rozvoju obce Bobrovník a Vlachy z pohľadu zabezpečenia služieb aj v oblasti cestovného ruchu,“ vysvetlil Ing. M. Géci.

LVS získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 až 2020, prioritná os: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, špecifický cieľ: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Nenávratný finančný príspevok predstavuje viac ako 738-tisíc, celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 820-tisíc eur.

Autor: (ts-Mgr. Eva Petranová, Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.03.2016
Mesto Nitra zrekonštruuje budovy za milióny eur. Vezme si na to úver
Nitrianska radnica si vezme úver, z ktorého chce zrekonštruovať budovy Základnej školy (ZŠ) Tulipánová, ZŠ Kniežaťa Pribinu, Materskú školu Belopotockého a objekt, v ktorom sídli mestská polícia.
viac
23.05.2016
Obce Oravského podhradia pracujú na rozvoji regiónu
Cieľom desiatich obecných samospráv mikroregiónu Oravské podhradie na najbližšie roky je zabezpečiť rozvoj kultúry, športu a cestovného ruchu, skvalitniť a budovať infraštruktúru či podporiť podnikanie a prílev nových investícií.
viac
24.02.2017
O budúcnosti Snežienky a podobe celej lokality rozhodnú aj občania
O budúcnosti zdevastovaného objektu bývalej reštaurácie Snežienka, ale zároveň aj o celkovej podobe lokality Horná Mlynská dolina v bratislavskom Novom Meste rozhodnú aj samotní obyvatelia.
viac
25.11.2019
TSK zrekonštruoval mostné objekty v Porube, Skačanoch a v Plevníku Drieňovom
Do modernizácie troch mostných objektov Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) investoval v tomto roku viac ako 662 tisíc eur. Župa plánuje zrekonštruovať aj most v Hornej Marikovej a na odbočke z obce Nedožery – Brezany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %