Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
31.08.2023 09:30

Zákon o krajinnom plánovaní má zvýšiť a zlepšiť ochranu a obnovu krajiny


Ilustračná snímka: (tasr).


Zákon o krajinnom plánovaní má zvýšiť a zlepšiť ochranu, obnovu a tvorbu krajiny. Vytvoriť by sa mal nástroj integrovaného manažmentu krajiny, ktorým sa má zabezpečiť udržateľný rozvoj a starostlivosť o životné prostredie.


Novú legislatívu predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

"S nadväzujúcimi metodickými dokumentami a mapovými podkladmi bude zákon dôležitým odborným podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a následné schvaľovacie procesy pre povoľovanie stavieb a činnosti," uviedol rezort. Doplnil, že na základe zákona by mali byť podporované adaptačné oparenia na zmenu klímy v krajine mimo chránených území.

Legislatíva by mala byť nástrojom na zachovanie a ochranu krajinnej štruktúry a jej prvkov, ktoré významne prispievajú k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy. Ide napríklad o aleje stromov, vetrolamy, skupiny stromov a lesíky v otvorenej krajine, kamenné ploty s krovinami a rigolmi pozdĺž hraníc pozemkov. "Reforma prispeje aj k podpore zachovania biodiverzity vo voľnej krajine a vytvorí podmienky na prežitie pôvodných druhov rastlín a živočíchov napriek klimatickým zmenám," tvrdí v materiáli. Tento proces má smerovať k podpore realizácie prírode blízkych protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu pred suchom a úbytkom biodiverzity.

Dokumentáciou krajinného plánovania má byť krajinný plán Slovenska, krajinný plán regiónu a miestny krajinný plán. Mali by sa stať odborným podkladom pre ďalšie dokumentácie, ktoré majú vplyv na rozvoj územia alebo majú vplyv na krajinu. Taktiež majú byť koordinačným nástrojom pre plány manažmentov povodí, dokumenty ochrany prírody a krajiny a návrh adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Reforma krajinného plánovania určuje kompetencie ministerstva životného prostredia a okresných úradov v rámci schvaľovania dokumentácie krajinného plánovania. Rovnako stanovuje podmienky na to, kto môže byť spracovateľom dokumentácie krajinného plánovania, aj podmienky, ktoré musí dokumentácia krajinného plánovania spĺňať.

Novela patrí medzi hlavné reformy obsiahnuté v Pláne obnovy a odolnosti SR. Jej prijatie je potrebné aj vzhľadom na záväzky, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo podpisom Európskeho dohovoru o krajine ešte v roku 2005. Novelu zákona o krajinnom plánovaní odmietla Národná rada SR v marci tohto roka. Nové znenie návrhu sa od pôvodného líši iba v niektorých detailoch.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.05.2020
PET fľaše by sa mohli zálohovať už v roku 2022
Zavedenie zálohovania jednorazových obalov by sa malo spustiť podľa pôvodného plánu v roku 2022. Zálohovanie sa odložilo na rok 2023 pre pandémiu koronavírusu.
viac
01.04.2022
Starostlivosť o mokrade do roku 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur
Starostlivosť o mokrade v rokoch 2022 až 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur. Akčný plán pre mokrade na najbližšie dva roky predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Obsahuje štyri strategické zámery, 18 cieľov a 63 opatrení.
viac
22.03.2024
Zákon o krajinnom plánovaní považuje MŽP za "totálny nezmysel"
Zákon o krajinnom plánovaní považuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR za "totálny nezmysel". Nemá ho podľa neho žiadny štát v Európskej únii. Legislatíva by bola nadradená územnému plánovaniu, čo by v praxi znamenalo čistý chaos.
viac
06.06.2024
Vláda schválila zákon o krajinnom plánovaní
Vláda v stredu schválila zákon o krajinnom plánovaní s viacerými pripomienkami. Vládny kabinet zároveň odporučil parlamentu prerokovať návrh v skrátenom legislatívnom konaní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %