Nedeľa 31.05.2020
Dnes má meniny 
Petrana, Petronela
°C
01.06.2019 10:40

Zámer obnovy Esterházyho paláca dostal zelenú, mesto prenájme pozemky


Schátralý Esterházyho palác na Kapitulskej ulici v historickom centre Bratislavy


Zámer rekonštrukcie schátraného Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici v historickom centre Bratislavy dostal vo štvrtok zelenú.


Bratislavskí mestskí poslanci totiž schválili prenájom mestských pozemkov spoločnosti Esterhazy Real Estate, ktorá ho potrebuje na vydanie stavebného povolenia na obnovu paláca.       

Účelom navrhovaného prenájmu je výstavba a užívanie prístupovej komunikácie (zo Staromestskej ulice do podzemných garáží plánovaných v areáli Esterházyho paláca) a časti tunela popod parkánový múr do priestorov Esterházyho paláca. Ten má slúžiť ako dočasný zásobovací tunel a po dokončení rekonštrukcie Esterházyho paláca a jeho prebudovaní má byť trvalým vjazdom do podzemných garáží. Prenájom mestských pozemkov spoločnosti schválili mestskí poslanci na dobu neurčitú, za 36 eur za štvorcový meter na rok, čo predstavuje ročne sumu 17.460 eur.       

Mestské zastupiteľstvo však prijalo podmienku, že nájomná zmluva má byť podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v zastupiteľstve. V prípade, že sa tak nestane, uznesenie stratí platnosť. Poslanci zároveň požadujú, aby sa spoločnosť Esterhazy Real Estate zaviazala prevziať na seba dlh predchádzajúceho nájomcu, spoločnosti Agoria Projekt. "Do zmluvy o nájme bude zapracovaný zámer prenajímateľa vybudovať oddychové plató, ktoré bude spájať ulicu Židovskú a ulicu Staromestskú, s tým, že z tohto dôvodu je prenajímateľ oprávnený nájomcovi znížiť rozsah predmetu nájmu," uzniesli sa poslanci.

Spoločnosť Esterhazy Real Estate, ako nový vlastník areálu Esterházyho paláca, potrebuje na vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu paláca preukázať k pozemkom, dotknutým prístupovou komunikáciou a tunelom popod parkánový múr, vlastnícke alebo iné právo.       

Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) vo svojom stanovisku k nájmu uvádza, že Esterházyho palác je národnou kultúrnou pamiatkou. MÚOP sa palácom zaoberá po výskumnej a metodickej stránke od roku 1984. Je v úzkom kontakte s investorom a poskytuje mu na vyžiadanie metodickú a výskumnú podporu so zámerom plnenia úloh, nariadených Krajským pamiatkovým úradom Bratislava. V stanovisku sa ďalej uvádza, že je krajne dôležité urýchliť pamiatkovú obnovu paláca, ktorý sa nachádza vo veľmi zlom technickom stave. "Podľa MÚOP mieni investor obnovy postupovať presne podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu Bratislava a chce vrátiť objektu palácový charakter. V záujme záchrany vzácneho historického paláca MÚOP odporúča uzatvoriť s investorom, spoločnosťou Esterhazy Real Estate, zmluvu na prenájom dotknutých pozemkov," spresnilo mesto v predloženom materiáli. MÚOP ponúka prevziať úlohu odborného dohľadu za hlavné mesto.       

Mestské oddelenie dopravného inžinierstva žiada okrem iného posúdiť vplyv nárastu dopravného zaťaženia nového investičného zámeru na priľahlú komunikačnú sieť i jej križovatky a navrhnúť opatrenia na zachovanie optimálnej situácie po výstavbe. Keďže výstavbou tunela dôjde k zásahu do parkánového múru a múru mestských hradieb, mestský Generálny investor Bratislavy (GIB) požaduje, aby projektová dokumentácia bola ešte pred zaslaním na Krajský pamiatkový úrad Bratislava a stavebný úrad predložená GIB na pripomienkovanie a odsúhlasenie. Dôvodom je, že v súčasnosti sa vyhotovuje projektová dokumentácia rekonštrukcie mestských hradieb.      

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.07.2016
Lokalita bývalého kúpaliska Lido má podľa mesta slúžiť na rekreáciu
Priestor bývalého bratislavského kúpaliska Lido, medzi Starým mostom a Prístavným mostom, má slúžiť na rekreáciu a šport.
viac
01.08.2016
S výstavbou nového bazéna v areáli Ekoiuventy by sa malo začať v októbri
Rekonštrukcia budovy, obnova amfiteátra, skleníkov či vybudovanie nového bazéna. Také sú plány ministerstva školstva pri obnove areálu Ekoiuventy na Búdkovej ulici v Bratislave.
viac
24.07.2017
Bratislava pokračuje v obnove historických pamiatok a objektov
Hlavné mesto prostredníctvom svojej mestskej organizácie GIB ako správcu mestských kultúrno-historických pamiatok zabezpečilo pamiatkovú obnovu troch historických objektov v rámci postupnej obnovy dôležitých mestských kultúrnych pamiatok.
viac
27.12.2019
Poslanci schválili verejnú súťaž na predaj pozemkov za 778 905 eur
Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici schválili na poslednom tohtoročnom zasadnutí predaj pozemkov v lokalite Vlčie hôrky s celkovou rozlohou 17 309 štvorcových metrov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %