Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
14.07.2021 11:40

Zásadné pripomienky ZMOS k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Celkovo bolo k tomuto návrhu uplatnených 304 pripomienok z ktorých je až 166 zásadných.


Žiadne vyčíslenie finančných dopadov na samosprávy

Združenie miest a obcí Slovenska vo svojom stanovisku upozorňuje, že k novele je nekorektne spracovaná doložka vplyvov, nakoľko predkladá novela zákona bude mať výrazné finančné dopady na rozpočty miest a obcí, doložka vplyvov však neobsahuje žiadne vyčíslenie dopadov návrhu zákona na rozpočty miest a obcí, ani celej verejnej správy. ZMOS v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej správy a iných materiálov predkladaných na rokovanie vlády a národnej rady musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov. ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje na potrebuje zosúladiť niektoré definície v texte so zákonom o vodách.

Účelová finančná rezerva je zásah do originálnych kompetencií

Z dikcie návrhu vyplýva, že sa zavádza povinnosť vytvorenia finančnej (peňažnej) rezervy na obnovu (výmenu časti) vodovodných a kanalizačných sústav. Zavedenie tohto typu „rezervy“ by v podmienkach miest a obcí bolo chápané ako zásah do ich originálnych rozhodovacích pôsobností. Je v rozpore s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že zavádza povinnosť tvorby ďalších zákonných rezerv bez ohľadu na rozpočtové výsledky a finančné krytie ostatných zákonných povinností obcí. Povinne tvoriť (odkladať) finančné prostriedky v podmienkach miest a obcí, ktoré sú zároveň vlastníkmi a prevádzkovateľmi sústav, stráca svoje opodstatnenie aj tým, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné vytvárať rezervný fond v požadovanom rozsahu na základe rozhodnutia zastupiteľstva. Okrem toho navrhovaný mechanizmus tvorby rezerv nie je previazaný na ustanovenia zákona o daniach z príjmov, nejde teda o daňovo uznateľný výdavok ani v prípade obchodných spoločností.

ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje, že o prevodoch majetku, ktoré sa riadia inými právnymi normami rozhodujú v prípade obchodných spoločností orgány spoločnosti, v prípade miest a obcí rozhoduje obecné zastupiteľstvo Preto ustanovenie formulovane predkladateľom považujeme za nadbytočné.

Ponechajte súčasné znenie

Združenie miest a obcí Slovenska na základe poznania reálneho stavu veci žiada ponechať v tejto časti súčasné znenie zákona, alebo prepracovať navrhované znenie tak, aby boli odstránené zásadné riziká, kedy by banky po schválení navrhovanej úpravy mohli žiadať predčasné splatenie všetkých úverov z dôvodu ohrozenia budúceho výkonu záložného práva.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.10.2020
(1.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
25.05.2021
ZMOS uplatnil viac ako 100 zásadných pripomienok k návrhu dvoch zákonov
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viac ako 100 zásadných pripomienok k návrhu dvoch zákonov, a to zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe ktoré majú nahradiť aktuálny stavebný zákon.
viac
22.07.2021
ZMOS uplatnil 170 pripomienok k stavebnej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 170 pripomienok k návrhu stavebnej legislatívy, ktorý bol nanovo zaradený na medzirezortného pripomienkového konania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %