Štvrtok 23.05.2024
Dnes má meniny 
Želmíra
°C
08.04.2020 11:00

Zastupiteľstvá obcí i krajov budú môcť rokovať aj cez videokonferencie


Ilustračná snímka: (int.).


Obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam.


Vyplýva to zo súboru noviel zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmeny v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, rokovali o nich v zrýchlenom režime.      

V prípade rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencií či inými prostriedkami komunikačnej technológie bude musieť samospráva zverejniť zvukový alebo audiovizuálny záznam do 48 hodín, písomný prepis budú musieť obce zverejniť do piatich dní od ukončenia rokovania.      

Vo výnimočných prípadoch pre vážne dôvody bude môcť obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie aj spôsobom per rollam, a to buď korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo e-mailom. Má ísť o prípady, keď nebude môcť rokovať zastupiteľstvo štandardne ani cez videokonferenciu.      

Nová legislatíva tiež obmedzuje prípady, v ktorých hlasovanie per rollam nie je možné použiť. Ide napríklad o uznesenia vo veciach koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, priameho predaja, prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce či prijatia investičného úveru. Pri hlasovaní per rollam sa má okrem iného predĺžiť lehota na zverejnenie návrhov uznesení na päť dní pred hlasovaním, legislatíva tiež spresňuje ďalšie konkrétne pravidlá pri tomto spôsobe hlasovania, chce tak umožniť napríklad aj verejnosti doručiť svoje pripomienky.      

Počas krízovej situácie nemajú podľa novej legislatívy plynúť ani lehoty týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.03.2020
Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti nasledovné.
viac
21.03.2020
SK8: V krátkom čase bude nevyhnutné prijať viaceré legislatívne opatrenia
Súčasná krízová situácia vyvolaná šírením koronavírusu a následné opatrenia súvisiace s aktivovaním núdzového stavu výrazne obmedzujú aj riadne fungovanie zastupiteľských orgánov krajskej, ako aj miestnej samosprávy.
viac
26.03.2020
Mestské zastupiteľstvo sa konalo elektronicky per rollam
Marcové mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Gelnici sa konalo per rollam, poslanci do diskusie k jednotlivým bodom prispievali a následne aj hlasovali z domu písomne, prostredníctvom hromadných mailov. Za radnicu o tom informoval Milo Janáč.
viac
14.04.2020
Kríze sa najlepšie čelí tvárou v tvár
Situácia s pandémiou COVID-19 sa mení každý deň. Aby mestá a kraje ochránili svojich obyvateľov, musia rýchlo prijímať kvalitné opatrenia. Na tých sa však nedá dohodnúť bez diskusie – no ako všetko dôkladne prebrať, ak sa nemáme stretávať?
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %