Utorok 16.07.2024
Dnes má meniny 
Drahomír, Rút
°C
24.08.2020 08:10

Žilina a SEVAK vybudujú v Považskom Chlmci splaškovú kanalizáciu


Snímka zdroj: (chlmec.info).


Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec.


Na jej financovaní sa so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. (SEVAK) dohodlo mesto Žilina, ktoré sa bude podieľať predpokladanou sumou asi 1 mil. eur. Stavbu na základe výsledku verejného obstarávania zrealizuje združenie VS-C Považský Chlmec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. – vedúci člen.Stavebné práce, ktoré by mali trvať 10 mesiacov, začnú po zabezpečení potrebných dokladov na realizáciu stavby v septembri 2020.

Predmetom investičnej akcie Považský Chlmec – stoková sieť – II. etapa je vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, novej dažďovej kanalizácie a povrchové odvedenie vôd z komunikácií. Novovybudovaná kanalizácia s dĺžkou asi 1,8 kilometra a takmer 500-metrový kanalizačný výtlak sa napojí na zrealizovanú kanalizačnú sieť vybudovanú v I. etape stavby. Cez čerpaciu stanicu „ČS1“ vybudovanú v I. etape budú splaškové vody odvedené popod vodný tok Kysuca až na Spoločnú čistiareň odpadových vôd Žilina.

„Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci je dlhoročnou potrebou obyvateľov tejto mestskej časti. Som rád, že vďaka spolupráci so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami je možné realizovať aj druhú etapu prác, ktorá, verím, prispeje k riešeniu problémov v Považskom Chlmci,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.

Súčasťou sú aj súvisiace práce na preložkách vodovodu a plynovodu, uvedenie všetkých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke.

Odvedenie dažďových vôd je navrhnuté s ohľadom na priestorové a výškové pomery a v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou. Je zabezpečené s časti pomocou líniových odvodňovacích prvkov na dĺžke asi 1,25 kilometra a sčasti dažďovou podzemnou kanalizáciou na približne 870 metroch. Dažďová kanalizácia sa počas prác napojí na sieť vybudovanú v I. etape a odvedie dažďové vody do vodného toku Kysuca

Kanalizačné potrubie na odvádzanie splaškových a dažďových vôd sa bude pokladať na uliciach Nižedvorská, Horská, Zúbekova, Študentská, Fialková, Pomocná, Alexyho, Požiarnická, na Hlavnej ceste a v časti Námestia Borodáča.

 

 

 

V stredu 19. augusta vedenie mesta v spolupráci so spoločnosťou SEVAK zrealizovalo v Považskom Chlmci pracovné stretnutie pre obyvateľov mestskej časti. Jeho cieľom bolo informovať o investičnej akcii, ale aj odpovedať na prípadné otázky súvisiace s rekonštrukčnými prácami.

Po ukončení prác sa SEVAK stanú vlastníkmi a prevádzkovateľmi splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci, mesto Žilina zas bude vlastniť stavebné objekty dažďovej kanalizácie. Stavebné povolenie na uvedenú investičnú akciu bolo vydané už 18. januára 2010 a zmena stavby pred dokončením 9. novembra 2018. O zámere rokovali žilinskí mestskí poslanci 17. septembra 2019, kedy ho schválili uznesením č. 196/2019.

Autor: (Vladimír MIŠKOVČÍK, hovorca mesta)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.08.2016
Odkanalizovanie Považského Chlmca si vyžiada investíciu 3,3 milióna eur
Mesto Žilina pripravuje v spolupráci s akciovou spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) Žilina komplexné odkanalizovanie mestskej časti Považský Chlmec.
viac
02.01.2018
Nitra má projekty na výstavbu a opravu kanalizácie za vyše štyri milióny eur
Nitrianska radnica má pripravené projekty na výstavbu a opravu kanalizácie za viac ako štyri milióny eur. V prípade, že sa na ne nájdu peniaze v mestskom rozpočte, mohli by sa zrealizovať už v roku 2018.
viac
10.02.2020
V Žiline-Považskom Chlmci vybudujú splaškovú kanalizáciu za 3,7 milióna eur
Mesto Žilina sa dohodlo so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s. (SEVAK) na financovaní splaškovej kanalizácie v mestskej časti Považský Chlmec. Celkové predpokladané náklady sú 3,7 milióna eur, mesto sa na nich bude podieľať sumou približne 1,3 milióna eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.22 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %