Piatok 18.09.2020
Dnes má meniny 
Eugénia
°C
16.09.2020 01:00

Zlepšiť prístup verejnosti k informáciám by mohol dohľadový orgán


Ilustračná snímka.


Zriadenie dohľadového orgánu by mohlo zlepšiť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom takzvaného infozákona. V kompetencii by mal vymáhanie jeho dodržiavania a sankcionovanie vinníkov. Uviedol to právnik Transparency International Slovensko (TIS) Ján Ivančík.


Pokiaľ povinná osoba v súčasnosti nesprístupní žiadateľovi informácie ani po podaní odvolania, jediným riešením je súdna cesta. „Žiadateľ sa tak často dostane k požadovaným dátam až po rokoch, keď už nemusia mať pre neho zamýšľaný význam,” argumentuje TIS s tým, že povinná osoba, ktorá porušila svoju zákonnú povinnosť, môže byť na základe spáchaného priestupku sankcionovaná.      

Za najväčší nedostatok súčasného znenia infozákona považuje TIS okrem vymožiteľnosti prístupu k informáciám aj nedôslednosť legislatívnej úpravy u obchodných spoločností s verejným prvkom. Mnohé štátne, župné či samosprávne obchodné spoločnosti, alebo iné právnické osoby podľa TIS odmietajú riadne sprístupňovať informácie.     

„Rozšírenie aplikovateľnosti infozákona pri právnických osobách s verejným prvkom považujeme za nevyhnutné, keďže ide o subjekty, ktoré hospodária s veľkými majetkovými hodnotami a v mnohých prípadoch úplne absentuje ich reálna verejná kontrola,” poznamenal Ivančík. Poukázal aj na to, že pri verejných firmách je dlhodobým problémom najmä výklad pojmu "hospodárenie s verejnými prostriedkami".      

TIS podľa Ivančíka za posledných desať rokov adresovalo ministerstvu spravodlivosti viacero konkrétnych návrhov na vylepšenie zákona. Tiež v minulosti participovalo na pripravovanej novele. „Žiaľ, tá, napriek hotovému a spripomienkovanému paragrafovému zneniu, doposiaľ nebola prijatá,” dodal.      

S potrebou novelizácie infozákona sa stotožňuje aj Ministerstvo spravodlivosti SR. Aplikačná prax podľa Petra Bublu z tlačového oddelenia ministerstva ukázala, že je potrebné nedostatky súčasného zákona opraviť. Rezort spravodlivosti podľa neho plánuje vytvoriť pracovnú skupinu k jeho novelizácii. Materiál by chcel rezort predložiť do legislatívneho procesu koncom roka.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.11.2016
Začína sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Prednášky, súťaže, festivaly, workshopy a iné podujatia, čakajú na záujemcov v rámci trinásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
viac
20.07.2020
Zavedenie systému skrátenej pracovnej doby - KURZARBEIT
Rezort práce ( MPSVR SR) a rezort financií ( MF SR) zriadili riadiaci výbor a pracovnú skupinu pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenia skráteného pracovného času.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
08.09.2020
Termíny 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania
Ministerstvo vnútra SR informuje o termíne 4. hodnotiaceho kola a termíne uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Termín 4. hodnotiaceho kola výzvy je 9.9.2020. Termín uzavretia výzvy je 26.2.2021.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.91 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %