Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
10.10.2020 02:00

Zmeny v rozpočtových pravidlách územnej samosprávy


Ilustračná snímka, zdroj: tuzina.sk


MF SR zverejnilo prehľad zmien z rozpočtovej oblasti vyplývajúcich zo zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19.


V oblasti rozpočtových pravidiel územnej samosprávy nastávajú nasledovné zmeny:

1. Lehoty súvisiace s poskytovaním údajov do systému RISSAM.rozpočet, lehoty na prerokovanie záverečného účtu a lehoty vo vzťahu k ozdravnému režimu a nútenej správe je obec alebo vyšší územný celok povinný splniť dodatočne do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

2. Obec alebo vyšší územný celok, ktorý hospodári v rozpočtovom provizóriu, po 30. septembri 2020  nemôže už uhrádzať výdavky nad rámec mesačného limitu 1/12 celkových výdavkov svojho schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Obdobne po 30. septembri 2020 obec alebo vyšší územný celok v rozpočtovom provizóriu nemôže poskytovať dotácie právnickým osobám mimo svojej zakladateľskej pôsobnosti.

3. Po termíne 30. septembra 2020 neplatia už výnimky pre obce alebo vyššie územné celky, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo nútenej správe, t. j. postupujú podľa doterajšej právnej úpravy zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Autor: Zdroj: MF SR, ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.01.2017
Karlova Ves bude poskytovať dotácie podľa nových pravidiel
Firmy, združenia, spolky, organizácie a rovnako tak podnikatelia so sídlom alebo sférou činnosti na území bratislavskej Karlovej Vsi budú môcť i v tomto roku požiadať mestskú časť o dotáciu, určenú pre verejnoprospešné služby a účely, podporu podnikania a zamestnanosti.
viac
07.04.2018
Samosprávy kritizujú zmenu v starostlivosti o obecné chodníky
V novom zákone o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorým sa od mája mení aj starostlivosť o obecné chodníky, vidia mnohé samosprávy viaceré riziká. Táto povinnosť prechádza zo správcov priľahlých budov na vlastníkov alebo správcov chodníkov, teda práve na samosprávy.
viac
14.09.2023
Samosprávam odpustia covidové pôžičky v sume 152 miliónov eur
Vláda odpustí samosprávam pôžičky, ktoré získali od štátu ešte počas pandémie koronavírusu v celkovej výške takmer 152 miliónov eur.
viac
22.04.2024
Zmena zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Národná rada Slovenskej republiky schválila 18. apríla 2024 vládny návrh zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %