Štvrtok 02.02.2023
Dnes má meniny 
Erika, Erik
°C
02.12.2022 03:20

ZMOS iniciovalo Monitorovaciu misiu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv


Logo ZMOS.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) iniciovalo Monitorovaciu misiu Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Bude zameraná na dodržiavanie Európskej charty miestnej samosprávy na Slovensku. Informoval o tom ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.


Misia sa uskutoční od 6. do 8. decembra. Dôvodmi na iniciovanie monitorovacej misie boli rozhodnutia prijímané na národnej úrovni, ktoré majú negatívny dosah na slovenské mestá a obce. Dlhodobo podľa ZMOS pretrváva obdobie, počas ktorého sa bez relevantného pokrytia nahromadili zodpovednosti na samosprávy, ktoré z nich robia zlého hospodára. "Táto nepriaznivá situácia nás viedla k vypracovaniu Analýzy výkonu kompetencií miestnej územnej samosprávy v legislatívnom rámci Slovenskej republiky s ustanoveniami Európskej charty miestnej samosprávy v roku 2021," poukázal Kaliňák.

ZMOS vykonalo porovnanie skúmajúce súlad výkonu kompetencií miestnej územnej samosprávy v právnom poriadku SR s chartou. Výsledkom porovnania boli podľa Kaliňáka závažné zistenia a fakty z aplikačnej praxe. Z ďalších analýz združenia vyplýva v oblasti prenesených aj originálnych kompetencií nárast pre mestá a obce bez ich náležitého alebo žiadneho finančného krytia. Najvýraznejšie sa to prejavuje v školstve, sociálnych službách, životnom prostredí, civilnej ochrane, športe, kultúre a v oblasti matrík.

Na základe analýz a odporúčaní z poslednej monitorovacej misie kongresu k situácii miestnej a regionálnej demokracie na Slovensku a implementácii európskej charty boli prijaté európske štandardy. Aplikačná prax podľa Kaliňáka ukazuje, že nie všetky rozhodnutia a opatrenia na národnej úrovni sú v súlade s princípmi a hodnotami charty.

Ambíciou ZMOS-u je zvýšiť ochranu samospráv, štandardizovať vzťahy medzi samosprávou a vládou, vytvoriť rámec legislatívnej predvídateľnosti a ekonomickej stability. Združenie od záverov monitorovacej misie očakáva zmenu prístupu ministerstiev a parlamentu k prijímaniu rozhodnutí s dosahom na fungovanie samospráv a rešpektovanie princípov a hodnôt, ku ktorým sa SR zaviazala ratifikáciou európskej charty.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.09.2018
Kongres Lepšia správa 2018 pozýva zástupcov samospráv
Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizuje prvý interaktívny kongres pre správcov bytových domov, mestské bytové podniky a zástupcov samospráv. Časť programu kongresu sme zamerali na samosprávu z dôvodu prieniku záujmov s oblasťou správy bytových domov.
viac
23.05.2020
Porušuje Slovensko medzinárodné záväzky?
Pri ódach na členstvo v Európskej únii aj v Rade Európy sme mlčky prešli európsku samosprávnu ústavu.
viac
03.02.2021
ZMOS analyzuje Európsku chartu miestnej samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska začína s analýzou Európskej charty miestnej samosprávy. Je to strategický dokument samospráv, ktorý jasne vymedzuje princípy samosprávnosti, na aké musí centrálna vláda prihliadať pri prijímaní svojich rozhodnutí.
viac
03.05.2022
ZMOS žiada ochranu samospráv a dodržiavanie eurocharty
Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje 18 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Zároveň zverejnilo analýzu Európskej charty miestnej samosprávy ktorá poukazuje na to, ako Slovensko dlhodobo porušuje princípy a hodnoty miestnej územnej samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.50 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.04 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.46 %