Streda 21.10.2020
Dnes má meniny 
Uršuľa
°C
17.10.2020 02:40

ZMOS pozná ďalšie dáta. Aktuálne sa týkajú problematiky túlavých zvierat


Ilustračná snímka


Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili aj k problematike túlavých zvierat.


Viac ako tretina samospráv realizuje odchyt túlavých psov  

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že 33,7 % samospráv realizuje odchyt túlavých psov a na umiestnenie využíva útulok zriadený susednou obcou alebo mestom. Ďalších 3,9 % realizuje ich odchyt a na umiestnenie využíva vlastný útulok. Celkovo 25,6 % uviedlo, že nerealizujú odchyt túlavých psov, pričom 26 % uviedlo inú odpoveď a  10,8 % respondentov sa nevedelo vyjadriť.

Kontrola evidencie 

ZMOS v tejto súvislosti zaujímalo aj to, či samosprávy disponujú kontrolným mechanizmom na zistenie správnosti nahlásených údajov o chove psov, vrátane ich počtu.

V prípade 19,8 % samospráv je evidencia psov zavedená a osvedčila sa. Zavedená evidencia, ktorá je nepostačujúca, sa podľa prieskumu spája s prostredím 17,3 % samospráv. Celkovo 32 % respondentov uviedlo, že systém evidencie nemajú zavedený, ale uvažujú o ňom. Iný postoj vyjadrilo 25,9 % samospráv, ktoré evidenciou nedisponujú a ani ju neplánujú zaviesť. Inú odpoveď na anketovú otázku uviedlo 1,8 % a 3,2 % opýtaných nevedelo odpovedať.

Úľava za osvojené zviera nie je samozrejmosť 

ZMOS v prieskume hľadal aj odpoveď na otázku: „Zaviedli ste v rámci VZN nástroj na úľavy napr. za starostlivosť o osvojené zviera?“ Úľavu nezaviedlo a ani o nej neuvažuje 74 % samospráv. Ďalších 16,6 % samospráv úľavu za osvojené zviera nezaviedlo, ale uvažuje o tom. Takýto mechanizmus sa po zavedení doposiaľ osvedčil v prípade 3,3 % samospráv. Iba 1 % respondentov konštatovalo, že mechanizmus zaviedlo, ale sa neosvedčil. Inú odpoveď uviedlo 2,1 % a nevedelo odpovedať 3 % respondentov.

V čom spočíva úľava za osvojené zviera? 

Napriek tomu, že úľavu za osvojené zviera zaviedlo celkovo 4,4 % samospráv, Združenie miest a obcí Slovenska zaujímalo, v čom spočíva tento nástroj. Zníženú daň za osvojeného psa zaviedlo 43,5 % zo všetkých, ktorí to majú upravené v príslušnom všeobecne záväznom nariadení. Ďalších 39,1 % daň za osvojeného psa odpustilo. V prípade 4,3 % samospráv bola úľava sprevádzaná príspevkom na kastráciu, respektíve sterilizáciu a rovnaké percento uviedlo aj podporu formou príspevku na krmivo. Celkovo 8,7 % spomedzi všetkých samospráv, ktoré zaviedli úľavu za osvojenie zvieraťa, nevedelo odpovedať na konkrétnu formu úľavy.

ZMOS bude reagovať 

Združenie miest a obcí Slovenska bude na tieto zistenia reagovať spracovaním metodického usmernenia v rámci tzv. Včasnej intervencie, kde spracujeme komentár k povinnostiam samospráv vo vzťahu k zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ako aj k zákonu o veterinárnej starostlivosti a ďalej príslušnej legislatíve tak, aby samosprávy mohli disponovať dokumentom, ktorého dodržiavaním predchádzajú prípadným kolíziám s platnou legislatívou.

Prieskum s názvom „Bezpečná samospráva“, ktorého súčasťou boli aj tieto otázky, realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 7. septembra 2020 do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 516 respondentov. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, prostredníctvom ktorého poznáme postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí či jednotlivé regióny.

 

 

Autor: Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.03.2020
ZMOS pozná postoje samospráv k obecným lesom
Združenie miest a obcí Slovenska pozná postoje starostov a primátorov k problematike obecných lesov. Poznáme prístup k správe a prenájmu, spôsob obhospodarovania lesov, ale aj ich prínos pre komunál.
viac
16.07.2020
Užitočné informácie pre majiteľov psov
Z platnej legislatívy vyplývajú obciam aj majiteľom psov nové povinnosti. Pozitívnou novinkou je, že od 1. júna 2020 je verejnosti prístupný register odchytených túlavých zvierat.
viac
25.08.2020
NKÚ zhodnotil učebnice a systém ich výberu či distribúcie
Dávame Vám do pozornosti výstupy analytickej činnosti NKÚ týkajúce sa aktuálneho stavu kvality učebníc pre žiakov slovenských základných škôl a systému ich výberu, či distribúcie.
viac
11.09.2020
ZMOS skúma vybrané parametre bezpečnej samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje ďalší prieskum. Aktuálne sa sústredilo na vybrané parametre bezpečnej samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.81 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.32 %