Utorok 16.04.2024
Dnes má meniny 
Dana, Danica
°C
07.03.2020 10:10

ZMOS pozná postoje samospráv k obecným lesom


Ilustračná snímka: (int.).


Združenie miest a obcí Slovenska pozná postoje starostov a primátorov k problematike obecných lesov. Poznáme prístup k správe a prenájmu, spôsob obhospodarovania lesov, ale aj ich prínos pre komunál.


Koľko samospráv má lesy?

V prieskume, ktorý Združenie miest a obcí realizovalo v čase od 27. januára 2020 do 28. februára 2020 na vzorke 502 respondentov celkovo 25,3 % starostov a primátorov uviedlo, že ich samospráva má vo vlastníctve les, respektíve lesný pozemok. Takmer polovica, presnejšie 49,4 % respondentov konštatovala, že ich samospráva nemá les ani lesný pozemok. Ďalších 12,5 % opýtaných uviedlo, že vlastnia pasienok, respektíve pasienkový pozemok. Vodnú plochu (rybník, nádrž, rekreačnú plochu) podľa prieskumu vlastní 10,5 % samospráv. Iba 0,5 % respondentov uviedlo, že majú v prenájme les, respektíve lesný pozemok, 0,9 % konštatovalo, že majú v prenájme pasienok a rovnaké percento uviedlo, že majú v prenájme vodnú plochu (rybník, nádrž, rekreačnú plochu).

Kto prenajíma komunálne lesy?

Jedna z otázok prieskumu adresovaná starostom a primátorom sa týkala toho, akým spôsobom zabezpečujú obhospodarovanie lesného majetku. Celkovo 31 % starostov a primátorov uviedlo, že komunálne lesy prenajímajú inému subjektu. Priamo ich obhospodaruje 20 % samospráv. Prostredníctvom podnikateľského subjektu s viac ako 50 % vlastníckych vzťahov zabezpečuje obhospodarovanie lesov 13,8 % a 5,5 % to realizuje podnikateľským subjektom, v ktorom má samospráva menej ako 50 % podiel. Na túto otázku nevedelo odpovedať 16,6 % respondentov a 13,1 % starostov a primátorov uviedlo, že obhospodarovanie komunálnych lesov zabezpečujú inou formou.

Aký prínos očakávajú obyvatelia od komunálnych lesov

Združenie miest a obcí Slovenska sa starostov a primátorov zaradených do prieskumu požiadalo, aby uviedli plnenie akých funkcií, alebo služieb očakávajú obyvatelia od lesného majetku v správe komunálu.

Celkovo 24,5 % respondentov uviedlo, že obyvatelia očakávajú zabezpečenie ochrany prírody. Ďalších 16,7 % vidí prínos v možnosti realizácie rekreačných, turistických, športových a iných aktivít. Zhodne po 15,6 % respondentov konštatovalo, že obyvatelia ich samospráv vidia prínos z hľadiska trvalého finančného príspevku do rozpočtu samospráv a údržby lesných ciest. Ďalších 9,2 % uviedlo prínos súvisiaci so vznikom pracovných miest, 9,9 % sa nevedelo vyjadriť, 7,8 % je presvedčených o tom, že obyvatelia neočakávajú žiadnu funkciu alebo službu a 0,7 % uviedlo inú odpoveď. Prínos spojený s príjmami z ťažby dreva uviedlo 28,9 % respondentov.

Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.

Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.04.2019
Najvhodnejšie vzdelanie na funkciu starostu obce, respektíve primátora mesta
Otázka najvhodnejšieho vzdelania pre starostov obcí a primátorov miest je vzhľadom na tisíce kompetencií, manažérske zručnosti a nevyhnutnú diplomaciu pomerne náročná. Združenie miest a obcí Slovenska zisťovalo, čo si o tom na základe dlhoročných skúseností myslia starostovia a primátori.
viac
12.03.2020
Komunálne lesy majú rôzny prínos
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pýtalo starostov a primátorov na to, aký prínos majú komunálne lesy a v čom vidia ich kľúčové funkcie.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
16.06.2020
Väčšina samospráv komunikuje elektronicky
Výrazný počet samospráv komunikuje elektronicky a rozumie všetkým povinnostiam vykonávaným elektronickou formou, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie výkonu verejnej moci. Aj to vyplýva z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %