Piatok 21.01.2022
Dnes má meniny 
Vincent
°C
10.07.2020 01:45

ZMOS robí prieskum zameraný na posudkovú činnosť


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska realizuje ďalší prieskum. Aktuálny sa prioritne sústredí na posudkovú činnosť. Výkon zdravotných (lekárskych) a sociálnych posudkových činností je neoddeliteľnou súčasťou originálnej kompetencie sociálnych služieb, ktorá samosprávam prináleží od januára 2009.


Kto vykonáva posudkovú činnosť v komunále?

V prieskume sa sústredíme na to, kto túto agendu pre obec vykonáva, pretože niektoré samosprávy ju realizujú samostatne - ako svoju originálnu kompetenciu, niekde je súčasťou spoločných obecných úradov, prípadne ju samosprávy vzhľadom na svoju veľkosť nevykonávajú vôbec. V tejto súvislosti nás bude zaujímať, prečo sa samosprávy rozhodli ju realizovať samostatne, alebo zdieľaním na báze spoločnej úradovne a aké sú skutočné dôvody, že ju nerealizujú.

ZMOS v prieskume skúma posudkovú činnosť aj z pohľadu dosiahnutia kvalifikácie osôb, ktoré ju pre obce vykonávajú, a teda či ide o zdravotníka/lekára s ukončenou špecializáciou posudkové lekárstvo v niektorom zo špecializačných odborov ako, všeobecné lekárstvo, pediatria, geriatria, neurológia, psychiatria, ortopédia, alebo je lekár zaradený do špecializačného štúdia v odbore posudkové lekárstvo, prípadne ide o zdravotnú sestru s vysokoškolským vzdelaním v oblasti ošetrovateľstva alebo ošetrovateľskej starostlivosti v komunite s odbornou praxou v zdravotníckom zariadení a pod. Tak ako zdravotná časť posudkovej činnosti nás zaujíma aj jej sociálna zložka, prieskum nám prinesie odpovede týkajúce sa kvalifikovanosti sociálnych pracovníkov posudkovej činnosti v samospráve.

Rovnako nás bude zaujímať aj druh pracovného vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom zabezpečujúcim posudkovú činnosť a samosprávou. Vďaka prieskumu budeme vedieť koľko občanov obcí zaradených do prieskumu bolo posúdených ako odkázaných na sociálnu službu v roku 2019 a v nadväznosti na to budeme vedieť aké druhy sociálnych služieb pre odkázané osoby, na základe vydaných posudkov, v súčasnosti priamo samosprávy občanom poskytujú. Zaujímať nás bude koľko samospráv pre svojich občanov priamo poskytuje, ale aj objednáva,  opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár a pod.

Potreba zjednotenia lekárskej posudkovej činnosti

Doposiaľ existuje zdravotná posudková činnosti pre potreby sociálnej poisťovne, napríklad vo vzťahu k invalidným dôchodkom, pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k nároku na kompenzáciu zdravotného postihnutia, posudkom o odkázanosti občana na sociálnu službu sa začína aj poskytovanie sociálnej služby samosprávou. Odborníci diskutujú o potrebe zjednotenia zdravotnej posudkovej činnosti. Samospráva musí na potreby svojich občanov reagovať bezodkladne a odborne. Poskytovanie sociálnej služby samosprávami je špecifické, ide o priamy kontakt s občanom a aj o každodennosť bežného života. Financovanie sociálnych služieb je zabezpečené z verejných zdrojov a v konečnom dôsledku ide na strane samospráv aj o efektívne využívanie týchto finančných zdrojov.

Prieskum zameraný na túto oblasť Združenie miest a obcí Slovenska realizuje v čase od 9. júla 2020 do 28. augusta 2020 na vzorke 600 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, spoznáme postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí, jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre už realizovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje posudkovú činnosť v samospráve a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.06.2020
ZMOS pripravuje analýzu posudkovej činnosti v mestách a obciach
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu posudková lekárska a sociálna činnosť v podmienkach miest a obcí. Dokument bude reagovať na dlhodobé problémy, ktoré spôsobujú nejednotnosť a roztrieštenosť tejto agendy.
viac
12.11.2020
Sociálne služby musia reagovať na demografický vývoj aj odkázanosť ľudí
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili k otázkam týkajúcich sa výkonu posudkovej činnosti. Ich postoje potvrdili, že posudková činnosť je etablovaná originálna kompetencia v rukách samosprávy.
viac
26.01.2021
ZMOS spracoval analýzu k posudkovej činnosti
Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo ďalšiu analýzu. Aktuálna sa týka posudkovej lekárskej a sociálnej činnosti v podmienkach miest a obcí. Dokument reaguje na dlhodobé problémy, ktoré spôsobujú nejednotnosť a roztrieštenosť tejto agendy.
viac
15.03.2021
ZMOS žiada upresniť prístup k deinštitucionalizácii posudkovej činnosti
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zásadnú pripomienku k Národnej stratégii deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a služieb náhradnej starostlivosti. Podľa ZMOS je potrebné vnímať reálne možnosti a nevyhnutné potreby samospráv.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %