Nedeľa 31.05.2020
Dnes má meniny 
Petrana, Petronela
°C
11.01.2020 12:25

ZMOS rokuje v oblasti doručenia podania na ÚS v súvislosti s povinnými škôlkami


ZMOS - logo


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstúpilo do konkrétnych rokovaní v oblasti doručenia podania na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s povinným zavedením predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti.


Pre TASR to potvrdil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák s tým, že ZMOS je naďalej presvedčený o tom, že samospráve sú ukladané ďalšie povinnosti bez finančného krytia nákladov spojených s ich výkonom, čo je v rozpore s Ústavou SR a Európskou chartou miestnej samosprávy.       

Kaliňák potvrdil, že ZMOS naďalej nesúhlasí s tým, aby samospráve bola uložená povinnosť zabezpečovať plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v rámci svojich originálnych kompetencií. Štát prostredníctvom zákona ukladá všeobecnú povinnosť pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšia päť rokov, aby ich prihlásili na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. O zapísaní a plnení tejto povinnosti rozhoduje v prvom stupni riaditeľka materskej školy a v druhom stupni obec podľa bydliska zákonného zástupcu, a to v mene štátu prostredníctvom správneho konania. "Táto povinnosť zákonného zástupcu je vynútiteľná, a dokonca jej plnenie sa musí osvedčovať pri prijímaní na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Ide teda o jasné znaky preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ktoré by malo byť financované rovnakým spôsobom, ako je financovanie základných škôl – normatívne financovanie na každé päťročné dieťa v materskej škole," povedal Kaliňák.       

ZMOS nesúhlasí ani s tým, aby všetky mestá a obce boli odvolacím orgánom voči rozhodnutiam, ktoré uskutočnili riaditelia materských škôl v prvom stupni. "Ide o jasný výkon prenesených kompetencií, obdobne ako je to pri základných a stredných školách. V záujme ochrany práv detí a ich zákonných zástupcov by túto kompetenciu mali vykonávať len mestá a obce, ktoré sú školskými úradmi," tvrdí Kaliňák.       

Nesúhlas vyjadril ZMOS aj s tým, aby samospráve bola daná povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bez zabezpečenia dostatočného počtu kapacít. Kaliňák tvrdí, že rezort školstva uvádza nízky predpoklad chýbajúcich miest v materských školách. Podľa ZMOS-u v súčasnosti evidujú okolo 12.000 nevybavených žiadostí na umiestnenie detí do materských škôl, pribudnúť by malo ďalších zhruba 8000 päťročných detí. "Celková potreba kapacít po zavedení účinnosti zákona bude zhruba 20.000 miest v materských školách, ktoré mestá a obce nebudú schopné zabezpečiť do 1. januára 2021," uviedol hovorca s tým, že hrozí, že materské školy nebudú môcť zabezpečiť výchovu a vzdelávanie pre deti mladšie ako päť rokov. ZMOS naďalej zastáva názor, že návrh zákona je v rozpore s Ústavou SR, preto chce využiť všetky možnosti, aby o jeho platnosti rozhodol ÚS SR.         

Rezort školstva od zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. Najväčším prínosom pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bude podľa rezortu školstva povinná účasť na predprimárnom vzdelávaní pri rozvíjaní ich komunikačných kompetencií. Povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti by malo platiť od 1. januára 2021.        

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.07.2019
ÚMS: Povinná predškolská výchova je v poriadku, nie však spôsob jej zavádzania
Únia miest Slovenska (ÚMS) súhlasí so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania, problém však vidí v tom, ako štát prenáša dôsledky tohto rozhodnutia na mestá a obce. Pre TASR to uviedol výkonný viceprezident ÚMS Miroslav Kollár.
viac
09.10.2019
ZMOS si myslí, že povinné predprimárne vzdelávanie bude ťažko realizovateľné
Združenie miest a obcí Slovenska si myslí, že povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti bude ťažko realizovateľné aj pri tej najväčšej vôli. TASR to potvrdil hovorca ZMOS Michal Kaliňák.
viac
28.11.2019
ZMOS už má pripravené podanie na ÚS z dôvodu povinných škôlok
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) napadne v najbližších týždňoch zákon o výchove a vzdelávaní na Ústavnom súde (ÚS) SR. Ten upravuje povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti.
viac
22.04.2020
Samosprávy doplácajú na chod základných škôl milióny eur
Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Zdenko Krajčír v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet TV konštatoval, že najväčšie problémy spôsobujú časté zmeny v legislatíve a financovanie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %