Utorok 16.07.2024
Dnes má meniny 
Drahomír, Rút
°C
06.07.2019 11:30

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú


Grasalkovičov palác - sídlo prezidenta SR


Združenie miest a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).


Zákon bol predložený do Národnej rady SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach. ZMOS v liste zaslanom hlave štátu argumentoval konkrétnymi výhradami, počnúc rozporom s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšou  legislatívou a končiac ďalšími technickými problémami.

Najzávažnejším problémom zákona je rozpor s ustanovením § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého mestá a obce zriaďujú a zrušujú materské školy pri výkone samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti. Schválená novela však zavádza inštitút povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ktorý podľa názoru Združenia miest a obcí Slovenska napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy. Stanovuje všeobecnú povinnosť všetkým zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku a každej obci povinnosť vytvoriť podmienky na splnenie tejto povinnosti. Riaditelia materských škôl a všetky obce musia zároveň dostali za úlohu vynútiť túto povinnosť od rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa. O plnení alebo nepnení povinného predprimárneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ materskej školy v prvom stupni a každá obec v druhom stupni ako odvolací orgán v rámci správneho konania, teda v mene štátu. Doklad o plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa bude vyžadovať pri zápise na povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Zákonom sa určuje taktiež miesto a spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. To sú všetko znaky plnenia povinnej školskej dochádzky, rovnako ako v základnej škole alebo v strednej škole. V zmysle uvedeného ZMOS zastáva názor, že nejde o samosprávnu kompetenciu miest a obcí, ale o prenesený výkon štátnej správy v školstve a výkon tejto úlohy má byť v súlade s ustanovením čl. 71 ods. 1 Ústavy SR plne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 

 

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.08.2017
Od nového školského roka nastanú zmeny v príspevku na dopravu žiakov
Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú poslanci parlamentu odsúhlasili koncom júna, prináša so sebou zmenu v príspevku na dopravu.
viac
28.09.2020
Kľúčové opatrenia v oblasti daní v dôsledku korony
Národná rada SR tento týždeň schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVI-19 v znení neskorších predpisov, z ktorej vyplývajú kľúčové opatrenia z oblasti daní.
viac
19.11.2021
Vďaka projektu sa deti v Beluši budú vzdelávať Vonku hravo a zdravo!
Materská škola (MŠ) Beluša umožní deťom vďaka projektu z grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja „Zelené oči“ outdoorové vzdelávanie.
viac
30.11.2021
ZMOS sa obrátil na hlavu štátu aj generálneho prokurátora
Združenie miest a obcí Slovenska koncom minulého týždňa principiálne odmietlo spornú poslaneckú novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá zo samospráv vytvára bezmocného sponzora.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.22 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %