Streda 19.01.2022
Dnes má meniny 
Drahomíra, Mário
°C
09.09.2019 10:00

ZMOS sa obrátil na poslancov parlamentu kvôli zákonu o sociálnych službách


Ilustračná snímka, zdroj: Bratislava.sk


Združenie miest a obcí Slovenska sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady SR na členov parlamentu. Pred začínajúcou schôdzou ide už o druhý list v priebehu týždňa s požiadavkou na neschválenie zákona. Tentokrát sa požiadavka týka zákona o sociálnych službách a súvisiacej legislatívy.


Dôvodom tohto oslovenia Národnej rady Slovenskej republiky je požiadavka na neschválenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Alternatívnou požiadavkou združenia je prípadne vypustenie tých bodov, ktoré ukladajú povinnosť samosprávam dofinancovať poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi týchto služieb.

Pôvodným cieľom vládneho návrhu zákona bolo vytvorenie právnych podmienok na zavedenie informačného systému sociálnych služieb, prostredníctvom ktorého bude vytvorená previazaná databáza aktuálnych zdrojov dát na posilnenie analytickej a koncepčnej činnosti a elektronického výkonu pôsobnosti príslušných orgánov verejnej moci v oblasti sociálnych služieb. Až na rokovaní vlády SR bol návrh zákona doplnený o úpravu podmienok finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov pri povinnom poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho: „Navrhované zmeny upravujú spôsob určenia výšky finančného príspevku na prevádzku tak, aby sa do výšky finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok nezapočítavali (neznižovali) pre neverejných poskytovateľov skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku od klienta, ktoré sú vyššie ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.“

V praxi to znamená, že časť už zaplatených príjmov od klientov zariadení bude „duplicitne vymáhaná“ neštátnymi poskytovateľmi od miest a obcí a VÚC. Spolu s ostatnými finančnými nákladmi by ju museli zaplatiť všetci občania miest a obcí zo svojich vlastných rozpočtov bez ohľadu na názor volených predstaviteľov miest a obcí o spôsobe naplnenia ich originálnej pôsobnosti. S týmto návrhom ZMOS dlhodobo nesúhlasí, čo vyjadril aj vo svojich stanoviskách predkladateľovi návrhu zákona, ktorým je MPSVR SR.

ZMOS od členov parlamentu očakáva, že pri prerokovaní tejto legislatívy budú na uvedené fakty a argumenty prihliadať.

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.11.2016
Mesto Humenné žiada SČK o vrátenie dotácie vo výške 10 000 eur
Humenné žiada Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Humenné o vrátenie dotácie za rok 2015 vo výške 10 000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom 12. zasadnutí.
viac
14.10.2018
Rada ZMOS prijala zásadný postoj k aplikácii zákona o sociálnych službách
Združenie miest a obcí Slovenska sa na ostatnom rokovaní Rady ZMOS venovalo aj aplikačnej praxi zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí.
viac
04.09.2020
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bio
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Dôvodom je požiadavka o poslaneckú zmenu zákona o odpadoch vo vzťahu ku kuchynskému bioodpadu.
viac
10.10.2020
ZMOS požaduje prevod pozemkov na výstavbu bytov a sociálnych zariadení
Združenie miest a obcí Slovenska požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.63 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %