Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
05.03.2021 03:25

ZMOS sa sústredil na energetiku


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na energetiku.


Je to finančne pomerne náročná oblasť, pričom je potrebné si uvedomiť, že mestá a obce patria medzi najväčších zriaďovateľov škôl a školských, ale aj sociálnych zriadení, prevádzkujú napríklad kultúrne domy, prenajímajú nebytové priestory a pod. Práve preto je žiadúce sústrediť pozornosť na problematiku energetiky a zdrojov tepla v samospráve.

Združenie miest a obcí Slovenska napríklad zaujíma to, akým spôsobom samosprávy zabezpečujú vykurovanie budov. Zároveň zmapujeme, s akou reálnou účinnosťou pracujú zdroje tepla, napríklad či samosprávy majú implementovaný energetický management, ktorý automaticky vyhodnocuje energetickú náročnosť a účinnosť pre jednotlivé budovy a energetické celky, prípadne či merajú množstvo dodaného tepla do jednotlivých objektov a manuálne ich porovnávajú s fakturovanými dodávkami energie a pod. Rovnako sa zaujíma o to, aké konkrétne zdroje tepla využívajú samosprávy a tiež, aký je priemerný vek tepelných zariadení.

Zároveň sa ZMOS pýta na základe čoho sa mestá a obce rozhodujú o prioritách rekonštrukcií tepelného hospodárstva, aké finančné zdroje na tento účel využívajú a koľko ľudí v jednotlivých samosprávach je zamestnaných na obsluhu zdrojov tepla.

Zber dát začal 3. marca 2021 a potrvá do 9. apríla 2021 na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
12.07.2021
ZMOS skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v obciach a mestách
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na kľúčové aspekty sociálnych a zdravotníckych služieb v samosprávach.
viac
22.07.2021
V rámci varovania samosprávy najviac využívajú rozhlas a sirény
Varovné systémy sú prvým jasným signálom mobilizácie v rámci civilnej ochrany. Dokážu predchádzať nárastu škôd na zdraví aj majetku. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, ktoré systémy varovania obyvateľstva využívajú samosprávy.
viac
26.07.2021
Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %