Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
17.05.2021 03:15

ZMOS sa sústredilo na civilnú ochranu


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na problematiku civilnej ochrany. Práve tá sa v ostatnom období ukázala ako zraniteľná s potrebou zásadných zmien.


Realita odkrýva nedostatky

Civilná ochrana predstavuje systém úloh a opatrení, ktorého zameraním je ochrana života, zdravia, majetku a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a situáciách. V tejto oblasti má svoje miesto koordinácia, komunikácia, úzka spolupráca medzi miestnou územnou samosprávou a štátnou správou. Aktuálne obdobie odkrylo viacero ťažkostí, ktoré sú vidieť pri prírodných a živelných pohromách, priemyselných haváriách, ohrození verejného zdravia akou je aktuálna pandémia, a tiež pri nepredvídaných situáciách.

Prierez otázkami

Združenie miest a obcí Slovenska napríklad zaujíma to, v koho pôsobnosti by malo byť zabezpečovanie úloh civilnej obrany (CO) na úrovni obcí a miest. Napríklad či výhradne v pôsobnosti obce/mesta, prípadne, predovšetkým v pôsobnosti obce/mesta, pri podpore zo strany štátu, alebo predovšetkým v pôsobnosti štátu, pri podpore zo strany obce/mesta, respektíve výhradne v pôsobnosti štátu. ZMOS tiež zaujíma či je podľa štatutárnych predstaviteľov samospráv úloha miest a obcí v otázkach civilnej ochrany v súčasnej legislatíve definovaná dostatočne jasne a či disponujú dostatočnými finančnými zdrojmi. Tiež nás zaujíma, či mestá a obce disponujú Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany. Okrem toho sa pýtame aj na to, koľkokrát obec/mesto vykonali nácvik krízovej situácie za obdobie posledných 5 rokov. V rade otázok nechýba ani požiadavka na informáciu aký systém varovania obyvateľstva môže využiť samospráva v prípade mimoriadnej udalosti a akou formou realizujú osvetu.

Od informácií k zmenám

Celkovo 16 otázok orientovaných na túto problematiku poskytne dostatočný obraz na to, aby Združenie miest a obcí Slovenska mohlo z pozície organizácie zastupujúcej 95 % miest a obcí na Slovensku iniciovať konkrétne zmeny, ktoré budú reflektovať na doterajšie reprezentatívne prieskumu, vrátane toho, a tiež na praktické skúsenosti so zvládaním každej pandemickej vlny.

Zber dát začal dnes a potrvá do 25. júna 2021 na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.03.2021
ZMOS sa sústredil na energetiku
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na energetiku.
viac
19.07.2021
Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany
Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom.
viac
23.07.2021
Medziobecná spolupráca má potenciál aj v rámci civilnej ochrany
Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska venovaný civilnej ochrany poukazuje na mimoriadne významný priestor pre medziobecnú spoluprácu v rámci civilnej ochrany. Okrem toho poukazuje na význam komunitnej práce.
viac
26.07.2021
Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %