Piatok 21.06.2024
Dnes má meniny 
Alojz
°C
13.10.2020 02:15

ZMOS skúma postoje samospráv k internetu


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v prieskumoch.


V aktuálnom období hľadá odpovede na to, aký prístup majú samosprávy a ich obyvatelia k internetu, či samosprávy budujú verejné wifi zóny, prípadne či žiaci na školách majú možnosti online vzdelávania a či majú samosprávy možnosť vysielať rokovania zastupiteľstiev prostredníctvom internetu.

Na tieto aj ďalšie témy bude ZMOS získavať odpovede do 13. novembra 2020 medzi štatutárnymi predstaviteľmi miest a obcí.

Internet v obciach má výraznú pridanú hodnotu  Prístup k internetu priamo formuje informačnú spoločnosť, čo okrem iného súvisí aj s osobným komfortom i budovaním eGovernmentu. Umožňuje prezentáciu samosprávy a komunikáciu s občanmi, uľahčuje kontakt s úradmi cez elektronické služby a priamo ovplyvňuje správu dát. Je zároveň platformou na lokálne spravodajstvo a tiež pomáha v aspektoch občianskej participácie i verejnej kontroly. Prístup k internetu zároveň rozširuje aj mieru medziobecnej spolupráce, čo je ďalší z mnohých pozitívnych aspektov.

Využívanie internetu a jeho územné pokrytie ovplyvňuje kvalitu života a zvýšenie životného štandardu obyvateľov. Podporuje komunitný život, dáva prehľad a aktualizáciu dôležitých informácií a má výrazný vplyv na modernizáciu miestnej územnej samosprávy.

Prieskum je zameraný na efektívnu formu internetizácie územia, bude mapovať postoje starostov a primátorov k internetu, jeho využívaniu a etablovanie v práci samospráv aj v prostredí komunít.

Prierez anketovými otázkami

Združenie miest a obcí Slovenska sa v aktuálnom prieskume sústredí na prierez otázkami, ktoré naznačia výhody, príležitostí, ale aj problémy samospráv s prístupom k internetu.

Prieskum sa okrem iného pýta štatutárnych predstaviteľov miest a obcí na to aké je pokrytie mobilným internetom na ich území. ZMOS zaujíma, aké sú ďalšie možnosti pripojenia obyvateľov samospráv, zriaďovanie a prevádzka verejných wifi zón. ZMOS sa samospráv zaradených do prieskumu tiež pýta na to, aké internetové pripojenie využíva obecný/mestský úrad a v čom vidia štatutárni predstavitelia miest a obcí prínos internetu z hľadiska funkčnosti samosprávy. ZMOS okrem toho zisťuje aj postoje ku komunikácii smerom navonok. Napríklad či samospráva prevádzkuje oficiálnu web stránku, prípadne sociálne siete. Medzi anketové otázky patrí aj možnosť organizovať online zasadnutie zastupiteľstva a či existuje možnosť on-line vzdelávania žiakov v školách.

Zber dát začal 12. októbra a potrvá do 13. novembra 2020 na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.08.2020
Prvá vlna COVID-19 odkryla informačný deficit
Združenie miest a obcí Slovenska zrealizovalo prieskum, ktorý sa okrem iného sústredil na to, odkiaľ získavali samosprávy informácie a usmernenia o pandémii COVID-19. Zistenia ukazujú, z čoho je potrebné sa poučiť, aby sa neopakovali komunikačné nedostatky.
viac
23.10.2020
Operatívna informácia k rokovaniam zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska sa intenzívne venuje usmerňovaniu a konzultáciám pre samosprávy vo vzťahu k organizovaniu a priebehu rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto náročnom období.
viac
01.12.2020
Podľa prieskumu ZMOS mobilný internet nie je samozrejmosťou
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu zameraného na internetizáciu samospráv. Odkrýva realitu verejných wifi zón a napovedá, aké ponuky prichádzajú mestám a obciam.
viac
28.12.2020
Ako samosprávy využívajú online prenos
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume venovalo možnostiam obcí a miest pri zabezpečovaní online vysielania z rokovaní zastupiteľstiev.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %