Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
11.09.2020 01:30

ZMOS skúma vybrané parametre bezpečnej samosprávy


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska realizuje ďalší prieskum. Aktuálne sa sústredilo na vybrané parametre bezpečnej samosprávy.


Na reprezentatívnej vzorke 613 respondentov z radov primátorov a starostov ZMOS zisťuje postoje samospráv k  aktuálnemu stavu drobnej kriminality v samosprávach, ako respondenti vnímajú vývoj drobnej kriminality a v ktorých oblastiach vidia najčastejšie problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku. Napríklad, či je to v prípade zakladania čiernych skládok, znečisťovania verejných priestorov drobným odpadom, prípadne, či je v danej samospráve problém s parkovaním na miestach, ktoré nie sú na to určené, alebo ide o sprejerstvo, vandalizmus, či bezdomovectvo. Rovnako nás bude zaujímať situácia okolo požívania alkoholu alebo iných psychotropných látok na verejných priestranstvách, ale aj ilegálny predaj psychotropných látok (dílerstvo), pouličné krádeže, obťažovanie (žobranie), nedodržiavanie nočného kľudu, ale aj pouličná prostitúcia.  

Prieskum bude tiež mapovať skúsenosti a využívanie kamerových monitorovacích systémov a tiež to, či starostovia a primátori vidia priestor na jeho rozširovanie v rámci medziobecnej spolupráce.

Tretia časť prieskumu sa sústredila na poistenie majetku. Napríklad, aký druh majetku a v akom rozsahu majú samosprávy poistený, či majú uzatvorené poistenie za škodu spôsobenú mestom, obcou, ale aj to, odkiaľ získavajú informácie o ponuke poistenia a na čo prihliadajú pri rozhodovaní o poistení.

Posledná časť realizovaného prieskumu sa týka problematiky túlavých zvierat. ZMOS zaujíma napríklad, či samosprávy majú na svojom území vytvorené osobité miesta na voľný pohyb psov, či je suma, ktorú získavajú z dane za psa na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o túto oblasť postačujúca. Ďalej nás bude zaujímať aj ako riešia problém s túlavými psami, ich odchyt a či majú zavedený nástroj na úľavy pre psov, ktorí prešli kastráciou/sterilizáciou, prípadne, aké druhy úľav zaviedli v rámci VZN, napr. za starostlivosť o osvojené zviera.

Prieskum začal 7. septembra 2020 a potrvá do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 613 respondentov. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
16.04.2020
ZMOS skúma elektronickú komunikáciu v samospráve
Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v ďalších prieskumoch. Aktuálne začína ďalší prieskum smerovaný medzi primátorov a starostov.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
01.06.2020
ZMOS skúma informovanosť samospráv v čase COVID-19
Združenie miest a obcí Slovenska dnes začalo s ďalším prieskumom. Okrem spôsobov spracovávania agendy informačnými systémami sa sústredí na to, akým spôsobom boli samosprávy informované v čase mimoriadnej situácie kvôli COVID-19.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %