Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
25.05.2021 01:27

ZMOS uplatnil viac ako 100 zásadných pripomienok k návrhu dvoch zákonov


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viac ako 100 zásadných pripomienok k návrhu dvoch zákonov, a to zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe ktoré majú nahradiť aktuálny stavebný zákon.


ZMOS v medzirezortnom pripomienkovom konaní poukazuje na mnohé zásadné chyby vrátane rozporu s ústavou a medzinárodnými dohovormi.

Legislatíva nerieši najdôležitejšie problémy samospráv

Účelom právnej úpravy je podľa predkladateľov riešenie dlhodobých problémov stavebného práva, akými sú dĺžka konania, byrokratizácia, možnosť obštrukcií zo strany účastníkov konania a podobne. „Navrhovaná nová stavebná legislatíva však uvedené ciele dosahuje výlučne na úkor zákonných práv súčasných účastníkov konania a v príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a, v príkrom rozpore s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná (napríklad Aarhuský dohovor, Európska charta miestnej samosprávy, a podobne). Navrhovaná nová stavebná legislatíva zároveň absolútne nerieši problémy, na ktoré mestá a obce sústavne upozorňujú a považujú ich za najdôležitejšie – napríklad v oblasti odstraňovania čiernych stavieb, vymáhateľnosti opatrení a fungovania stavebného dohľadu, či stavebnej polície,“ hovorí Martin Chren, starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov a zároveň šéf expertného tímu ZMOS pre stavebnú legislatívu. Podľa jeho slov: „Navrhovaná nová stavebná legislatíva má charakter nevykonateľného a nedorobeného pokusu o prípravu legislatívy, kde viaceré oblasti nie sú riešené, medzi jednotlivými časťami zákonov a vykonávacích predpisov sú rozpory, v celom návrhu sú nezmyselne definované a zamieňané pojmy. Návrh preto ako celok nespĺňa najzákladnejšie podmienky na legislatívno-technickú prípravu legislatívy.“ Zároveň konštatuje, že „v predloženej podobe návrh vytvorí zmätok a je nevykonateľný.“

Neprimeraný zásah do kompetencií samospráv a okliešťovanie práv občanov

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je tento návrh v zásadnej miere v rozpore s Ústavou SR, neprípustným spôsobom zasahuje do kompetencií samosprávy. Pritom výrazne okliešťuje a znižuje kompetencie obcí rozhodovať o vlastnom územnom rozvoji. Návrh zároveň absolútne neprípustným spôsobom zasahuje do práv občanov a firiem (účastníkov konania), obmedzuje ich, vytvára nadradenosť vlastníckych práv stavebníkov nad práva ostatných vlastníkov. Návrh ruší fungovanie stavebného konania v režime správneho práva, no nezavádza nové správne postupy, čím vytvára de facto situáciu pre arbitrárne rozhodovanie sa bez pravidiel, bez rešpektovania najzakladanejších princípov právneho štátu: práva na spravodlivý proces, práva na odvolanie, práva na preskúmanie rozhodnutia, práva na dobrú správu. Návrh doslova vo veľkom rozsahu privatizuje rozsiahlu funkciu štátu v prospech súkromných záujmov a stavebníkov. Návrh je v absolútnom rozpore s deklarovanými cieľmi vlády v oblasti boja proti korupcii a ochrany verejného záujmu a vytvára obrovský priestor pre netransparentné a korupčné konanie.

ZMOS preferuje „rýchlu novelu“

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska neexistuje spôsob, akým by bolo možné čo i len rokovať o predložených návrhoch zákonov a odstrániť ich nedostatky v pripomienkovom konaní. ZMOS súhlasí s potrebou aktualizovať a zmeniť stavebnú legislatívu. Predložené návrhy však prinášajú len nové komplikácie, oberajú samosprávy a občanov o možnosť hájiť svoje záujmy a chrániť verejný záujem v oblasti územného konania a výstavby.

ZMOS preto žiada okamžité stiahnutie predložených návrhov z ďalšieho legislatívneho konania, pričom preferuje „rýchlu novelu“ súčasného stavebného zákona, ktorá odstráni najväčšie problémy, ktoré sú dobre známe a spôsobujú aj prieťahy v konaniach. ZMOS pripraví vlastné návrhy opatrení, ktoré by v takejto „rýchlej novele“ stavebného zákona nemali absentovať.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.10.2020
(1.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
15.10.2020
(2.) ZMOS adresoval rezortu školstva zásadné pripomienky k aktuálnej NZ
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo ministerstvu školstva zásadné pripomienky k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Kľúčové sa týkajú povinných materských škôl a rozhodovania o sieti škôl.
viac
31.05.2021
ZMOS uplatnil 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona. Vzhľadom na zásadné nedostatky žiada stiahnutie tohto návrhu.
viac
22.07.2021
ZMOS uplatnil 170 pripomienok k stavebnej legislatíve
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 170 pripomienok k návrhu stavebnej legislatívy, ktorý bol nanovo zaradený na medzirezortného pripomienkového konania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %