Nedeľa 29.05.2022
Dnes má meniny 
Vilma
°C
18.01.2022 10:40

ZMOS upozorňuje na vážne problémy SPF a predstavil mimoriadne naliehavú výzvu


Snímka zdroj: (ZMOS).


Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že Rada Slovenského pozemkového fondu je paralyzovaná, čo spôsobuje vážne problémy riadneho fungovania Slovenského pozemkového fondu, ktoré majú výrazne negatívne dopady na potreby miest a obcí.


Traja namiesto trinásť

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách upravuje okrem iného činnosť Rady Slovenského pozemkového fondu. Tá má mať 13 členov. Jedna pozícia pritom nie je dlhodobo obsadená. Okrem toho šiestim členom zaniklo členstvo v Rade SPF 25. októbra 2021 a ďalším trom k 6. decembru 2021. Rada Slovenského pozemkového fondu tak má tri riadne obsadené pozície. „Rada SPF zasadala pravidelne v približne mesačných intervaloch a na programe sme mali vždy niekoľko desiatok právnych aktov,  naposledy dňa 21.10.2021 (95 kúpnych zmlúv, 61 nájomných zmlúv a 7 reštitučných zmlúv),“ približuje Štefan Gregor, podpredseda ZMOS a člen Rady SPF.  

Podľa uvedeného zákona činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva NRSR, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde SR navrhne ZMOS, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu, a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NRSR, na návrh výboru. Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak NR SR zvolí všetkých členov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá. Funkčné obdobie členov rady je tri roky. 

Nefunkčná Rada SPF ubližuje rozvoju samospráv

Rada Slovenského pozemkového fondu tak nedokáže plniť svoje kľúčové zákonné povinnosti a poslanie. „Súčasná situácia má v súvislosti s komplikáciami s vysporiadaním pozemkov negatívny dopad na koordinovaný rozvoj miest a obcí, rovnako na schvaľovanie územných plánov vrátane prijatia ich zmien a doplnkov. Výraznou mierou pritom obmedzuje prístup samospráv k eurofondom a ďalším finančným mechanizmom,“ hovorí podpredseda ZMOS a člen Rady SPF Štefan Gregor. 

ZMOS pripomína, že dĺžka funkčného obdobia členov Rady SPF je tri roky, pričom dávno bolo zrejmé, ku ktorému dátumu bude členstvo v nej ukončené. Napriek tomu vláda, ani parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprišli s personálnymi návrhmi, ktoré by mala následne Národná rada Slovenskej republiky schváliť. Tak sme svedkami nečinnosti Rady SPF, neprerokovávania a ani neschvaľovania rozhodnutí k žiadostiam, čo výrazne ubližuje mestám a obciam v ich investičných a rozvojových zámeroch. 

"Ak žiadateľ nemá vysporiadaný pozemok, nemôže žiadať o európske peniaze a nemôže ani aplikovať vlastné peniaze, práve preto, že pozemky nie sú (právne) v poriadku. Vyzývame preto, aby sa sprevádzkoval SPF do takého stavu, aby bol akcieschopný, pretože je jedno, či to bude Európsky štrukturálny investičný fond, alebo Slovensko ako operačný program alebo Plán obnovy a stability. Žiadatelia musia mať komfortnejšie prostredie na to, aby mohli žiadať o európske peniaze," povedal Tréger.

ZMOS preto vyzýva vládu a parlament, aby situáciu čo najskôr vyriešili, a to obsadením všetkých voľných pozícií členov Rady SPF. „Táto situácia nemusela vzniknúť. Mohla byť riešená postupným schvaľovaním členov Rady SPF tak, ako im plynulo funkčné obdobie. Činnosť pozemkového fondu je úplne zbytočne zablokovaná na škodu každého, kto čaká a je odkázaný od rozhodnutia rady,“ zdôrazňuje Štefan Gregor. 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.04.2021
ZMOS vyzýva vládu na zabezpečenie dofinancovania preneseného výkonu
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva vládu SR, aby v súvislosti so spoločnými úradovňami zabezpečila dofinancovávanie preneseného výkonu.
viac
17.05.2021
ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon.
viac
21.06.2021
Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov SPF
Združenie miest a obcí Slovenska na základe rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom bude priebežne informovať o metodickej pomoci pre samosprávy. Aktuálne dáva ZMOS do pozornosti informáciu k Centru administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov.
viac
10.05.2022
ZMOS apeluje na SPF aby zvýšil personálne kapacity
Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vedenie Slovenského pozemkového fondu. Nielenže pri vybavovaní žiadostí nemá zákonom stanovené lehoty, ale tiež chýbajú personálne kapacity.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.09 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.05 %