Sobota 08.08.2020
Dnes má meniny 
Oskar
°C
25.07.2020 08:00

ZMOS vníma nový európsky rozpočet pozitívne aj napriek škrtom pre Slovensko


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vníma nový európsky rozpočet pozitívne aj napriek škrtom pre Slovensko. Za dôležité považuje teraz zameranie sa na štruktúrovaný viacúrovňový dialóg v rámci národnej, regionálnej a miestnej úrovne.


„Dodatočné zdroje na obnovu musia tiež reagovať na skutočné potreby občanov a miestnych podnikov, ku ktorým sú bezprostredne najbližšie mestá i obce, a nemôžu byť centralizované,” povedal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Za zásadné považuje ZMOS zjednodušenie, flexibilitu a dostupnosť pri čerpaní budúcich európskych zdrojov i zjednotenie implementačných pravidiel európskych štrukturálnych a investičných fondov, či už bude jeden alebo desať operačných programov. „V prvom rade bude pre nás dobudovanie, rekonštrukcia a modernizácia základnej miestnej infraštruktúry, ktorá zároveň môže byť zelená, digitálna a sociálna. Dôležitá pre samosprávy bude okrem iného aj podpora pre stredné a malé podniky, keďže si musíme uvedomiť, že medzi ne patria podnikateľské subjekty, ktoré sú zriaďované samosprávami na výkon verejných služieb v rôznych oblastiach,” poznamenal Kaliňák.

Pre ZMOS zostáva dôležité, aby v pripravovanej partnerskej dohode nechýbali tie oblasti, ktoré mimoriadne potrebujú eurofondy pre ďalší rozvoj samospráv. Potrebná zostáva otázka znižovania administratívnej záťaže. Tá podľa Kaliňáka musí byť sprevádzaná znižovaním byrokracie, s ktorou sa spája dôvera, ale aj záujem miest a obcí ako oprávnených žiadateľov o eurofondy.

ZMOS eviduje dohodu lídrov EÚ na miere spolufinancovania v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ktorá nebude vyššia ako 85 percent pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky slovenské regióny okrem Bratislavského kraja. Návrh európskeho rozpočtu na roky 2021 - 2027 z decembra 2019 navrhol pre túto kategóriu regiónov mieru spolufinancovania vo výške 70 percent. „Pre kategóriu rozvinutejších regiónov, kam sa radí Bratislavský samosprávny kraj, ostáva miera spolufinancovania nezmenená v porovnaní s návrhom z decembra minulého roka, na úrovni 40 percent,” spresnil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS. Spolufinancovanie z Kohézneho fondu sa podľa jeho slov zvýšilo zo 70 na 85 percent. Kohézny fond financuje veľké infraštruktúrne projekty v oblasti energetiky a dopravy.

„Čo sa týka miery spolufinancovania v rámci druhého cieľa politiky súdržnosti - Európska územná spolupráca – Interreg, tak miera spolufinancovania bude nižšia, ako sme zvyknutí v tomto programovom období (85 percent), ale vyššia ako oproti decembrovému návrhu (70 percent), bude na úrovni 80 percent,” poznamenal Kaliňák.

Pravidlá a podmienky úverov musia byť podľa neho nastavené tak, aby motivovali samosprávy vstúpiť do európskeho úverového mechanizmu. Obce z Bratislavského samosprávneho kraja sa budú podľa Kaliňáka musieť viac mobilizovať v čerpaní zdrojov mimo európskych štrukturálnych a investičných fondov, napríklad priamych programoch EÚ, ktoré v SR nie sú etablované vo veľkej miere.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
13.07.2020
Európska iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“
Európska komisia minulý týždeň prijala opatrenia na rozvoj potenciálu a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
viac
20.07.2020
Silná kohézna politika v budúcom rozpočte EÚ 2021-2027 a pláne obnovy EÚ
Partneri Kohéznej aliancie upozornili členské štáty, že v dosiahnutom kompromise týkajúceho sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a pláne obnovy sa musia zachovať investície do miest a regiónov.
viac
27.07.2020
ÚMS víta výsledky júlového zasadnutia Európskej rady
Únia miest Slovenska (ÚMS) víta výsledky júlového zasadnutia Európskej rady, a to nielen z hľadiska budúcej vyššej celkovej sumy finančných prostriedkov pre Slovensko, ale najmä zachovania čo najväčšej miery flexibility ich využívania. Informovali o tom z Kancelárie ÚMS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.71 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %