Nedeľa 29.05.2022
Dnes má meniny 
Vilma
°C
25.01.2022 04:15

ŽSK podniká ďalšie kroky k zvyšovaniu transparentného informovania verejnosti


Sídlo ŽSK.


Žilinský kraj spracoval vlastný audit prístupu verejnosti k informáciám. Výstupy analýzy využije pri posilnení transparentnej a otvorenej verejnej správy, ktorá je jedným z prioritných cieľov aktuálneho volebného obdobia.


Dokument pod názvom Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja rieši všetky oblasti dané kompetenčným rámcom. Župa si vytýčila celkovo 13 celkov a v jednotlivých kapitolách sa zaoberá napríklad etikou a konfliktom záujmov, verejným obstarávaním, personalistikou, dotáciami, ale aj zapájaním verejnosti do rozhodovania o svojich politikách.

Politika otvorenosti definuje napríklad pravidlá pri zverejňovaní informácií, najmä na internetovej stránke ŽSK, ale aj pri reagovaní na pripomienky verejnosti na sociálnych sieťach alebo pri komunikácií s verejnosťou cez iné komunikačné kanály (napr. elektronická pošta). „Jasne zadefinované pravidlá správania sa župných orgánov sú záväzkom kraja voči verejnosti a médiám. Poskytovanie overiteľných a zrozumiteľných informácií včas tým, ktorí ich potrebujú, je jedinou cestou k zvýšeniu účinnej verejnej kontroly a eliminovaniu potenciálneho rizika internej korupcie. V pripravenom dokumente sme nadefinovali ideálny stav, ku ktorému napĺňaním jednotlivých krokov smerujeme,“ povedala županka Erika Jurinová. Realizácia jednotlivých štandardov bude prebiehať postupne v nadväznosti na personálnu, organizačnú, ale aj technickú pripravenosť Úradu ŽSK.

Východiskovým vzorom pre štruktúru analýzy bolo hodnotenie Transparency International Slovensko pod názvom Otvorená samospráva, v ktorej organizácia pravidelne posudzuje 11 prierezových oblastí. Hoci sa TIS na príprave tohto dokumentu priamo nepodieľala, o komentár požiadal Úrad ŽSK aj ich. „Teší nás, že sa Žilinská župa našim rebríčkom transparentnosti inšpirovala a aj na jeho základe pripravila plán na ďalšie zvyšovanie otvorenosti voči verejnej kontrole. To je napokon aj jedným zo zmyslov rebríčka, poskytovať samosprávam spätnú väzbu a odporúčania pre zvyšovanie ich transparentnosti. Oceňujeme, že v niektorých oblastiach sa ŽSK snaží prichádzať aj s vlastnými inovatívnymi postupmi. Rozhodujúce však bude napokon to, ako sa tento plán podarí pretaviť do praxe,“ reagoval riaditeľ TIS Michal Piško. „Pri zostavovaní politiky otvorenosti sme sa tiež inšpirovali skúsenosťami a najmä sledovaním trendov a dobrej praxe v samosprávach, medzinárodnými hodnotiacimi rebríčkami aj odporúčaniami Svetovej banky,“ doplnil jeden z autorov a analytik župného Útvaru hodnoty za peniaze Ivan Rončák.

Útvar hodnoty za peniaze, ktorý kraj zriadil práve pre zvýšenie efektivity využívania zdrojov a napĺňanie priorít v jednotlivých kompetenciách, pracoval na tvorbe dokumentu v priebehu roka 2021. Analýzu vypracoval ako jeden z výstupov projektu Inteligentný a lepší Žilinský kraj financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a spolupracoval na ňom aj s externými autoritami. Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja je zverejnená na web sídle kraja na linku https://www.zilinskazupa.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/rozvojove-dokumenty/transparentny-kraj.html.

 

Autor: (Martina REMENCOVÁ, hovorkyňa ŽSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.09.2020
Zlepšiť prístup verejnosti k informáciám by mohol dohľadový orgán
Zriadenie dohľadového orgánu by mohlo zlepšiť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom takzvaného infozákona. V kompetencii by mal vymáhanie jeho dodržiavania a sankcionovanie vinníkov. Uviedol to právnik Transparency International Slovensko (TIS) Ján Ivančík.
viac
17.09.2020
Výzva pre subjekty zo ŽSK z Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Termín uzávierky je 30. september 2020.
viac
28.09.2020
ZMOS: Štúdia k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja
Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu zameranú na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja.
viac
24.08.2021
Príďte diskutovať o budúcnosti Európy do Prešova v rámci Roadshow 2021
V rámci Konferencie o budúcnosti Európy pripravil rezort diplomacie letnú roadshow po Slovensku s centrálnou témou "V akej Európe chceš žiť ty?". Jednou z jej zastávok bude aj mesto Prešov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.09 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.05 %