Nedeľa 18.04.2021
Dnes má meniny 
Valér
°C
01.04.2021 12:30

Župa podporí projekty zamerané na vzdelávanie detí z chudobných rodín


Ilustračná snímka.


Banskobystrický samosprávny kraj sa rozhodol podporiť projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí, sociálnych a komunikačných zručností detí z chudobných rodín.


Počas vyše roka trvajúcej pandémie nového koronavírusu nemali deti z chudobných rodín a marginalizovaných komunít pre chýbajúce technické vybavenie prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Práve vzdelanie je pritom pre tieto deti cestou, ako sa vymaniť z generačnej chudoby.

Jedným z negatívnych javov, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku, je obmedzenie prístupu k vzdelávaniu pre chudobné domácnosti a marginalizované komunity. V týchto domácnostiach častokrát nie je dostupné pripojenie na internet a technické vybavenie v podobe počítača či mobilu, ktoré sú podmienkou pre prístup ku školským materiálom a online vyučovaniu. Zvyšuje sa už aj tak vysoká pravdepodobnosť preraďovania detí z takýchto rodín do špeciálnych škôl a možnosť, že tieto deti opustia školu pred ukončením školskej dochádzky.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa preto rozhodol pomôcť a prostredníctvom výzvy podporí projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj sociálnych zručností detí z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.

„Kraj podporí projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí detí napríklad v podobe letných škôl. Ďalej projekty zameraná na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, talentov a zdravého sebavedomia detí, či ich kreativity a tvorivého potenciálu,“ priblížila riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová. Ako dodala, výzva je určená sociálnym pracovníkom a organizáciám, ktoré pracujú s deťmi z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 8 500 eur, celkovo kraj na túto výzvu vyčlenil maximálne 42 000 eur. Uzávierka predkladania projektov je do 30. apríla 2021.

Do výzvy sa môžu zapojiť napríklad právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. Tiež obce a mestá, či akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorý nie je centrom pre deti a rodinu.

„Pandémia nového koronavírusu okrem zdravotných problémov prináša so sebou aj problémy v oblasti vzdelávania mladých ľudí. Pričom najviac zasiahnuté sú práve deti z chudobných rodín. Zabezpečenie vzdelávania je pritom cesta, ktorá môže deťom pomôcť vymaniť sa z generačnej chudoby. Verím, že touto výzvou dopomôžeme deťom k rozvoju ich vedomostí a zručností v tejto ťažkej dobe a dáme im šancu na lepšiu budúcnosť,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Bližšie informácie o výzve a podmienky sú dostupné na webovej stránke kraja.

Autor: (Marek MAČICA, odborný referent pre komunikáciu BBSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.07.2019
Podporu od kraja dostalo prvých 200 táborov pre deti
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja sa rozhodlo podporovať aktivity a tábory pre deti a mládež v kraji. Tento rok po prvýkrát rozdelilo sumu 300 000 medzi viac ako 200 táborov. Hlavnou myšlienkou je urobiť tábory dostupné aj pre rodiny zo sociálne slabších rodín.
viac
19.01.2021
Karpatská nadácia poskytne podporu v programe Škola napriek korone
Karpatská nadácia opäť otvára program Škola napriek korone s cieľom podporiť nápady, ktoré by pomohli riešiť potreby prerušeného vzdelávacieho procesu.
viac
21.01.2021
Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2021
Nadácia Pontis hľadá občianske organizácie a startupy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. Prihlasovanie je otvorené do 12. februára.
viac
28.01.2021
Šaľa poskytne dotácie pre oblasť kultúry v celkovej výške 10 000 eur
Mesto Šaľa vyzýva záujemcov o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry pre rok 2021, aby predložili svoje žiadosti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %