Pondelok 21.09.2020
Dnes má meniny 
Matúš
°C
06.02.2020 01:00

Až 92 percent obcí má menej ako 3000 obyvateľov, o zlučovanie záujem nemajú


Ilustračná snáňímka, zdroj: tvnoviny


Hlavným problémom územnej samosprávy na Slovensku je jej roztrieštenosť. Až 92 percent všetkých obcí má menej ako 3000 obyvateľov. O dobrovoľné zlučovanie však obce so znižujúcim sa počtom obyvateľov nejavia záujem. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.


"Ministerstvo vnútra SR momentálne neeviduje žiadne návrhy na zlúčenie obcí alebo miest," informovala o tom Paulenová. Rezort vidí problém v nedostatočnej motivácii pre obce. Nemyslí si, že ide o zložitý proces.       

Obce, ktoré by mali záujem o zlúčenie, musia najprv vyhlásiť miestne referendum. "V prípade, ak obyvatelia obce súhlasia so zlúčením, obec uzavrie dohodu o zlúčení s príslušnou zlučovanou obcou alebo obcami a následne tieto obce podajú návrh na zlúčenie vláde SR, ktorá je oprávnená zlúčiť obce nariadením," približuje rezort. Na novom názve sa môžu zlučované obce dohodnúť. V opačnom prípade ho navrhne ministerstvo vnútra. Zlúčením obcí vzniká nová obec, pôvodné zaniknú.       

Obce môžu spolupracovať aj bez zlúčenia, a to na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. "Predmetom takejto zmluvy môže byť aj zriadenie tzv. spoločného obecného úradu (SOÚ), keď ide o spoločný výkon kompetencií jednotlivých obcí," vysvetľuje ministerstvo. Výhodou je, že každá obec si môže zachovať svoju identitu a zároveň si sama určiť, ktoré pôsobnosti budú vykonávané prostredníctvom SOÚ.       

Podľa údajov MV SR v súčasnosti funguje asi 230 SOÚ. Ako doplnila Paulenová, väčšina zriadených úradov sa stará o administratívnu podporu pri prenesenom výkone štátnej správy.       

Nefunkčnú obec možno podľa zákona pričleniť k inej. Ide o obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu. Okresný úrad v tomto prípade zvolá zhromaždenie obyvateľov, na ktorom prerokuje potrebu pričlenenia a postup. Následne vyzve susednú obec, ku ktorej má byť obec pričlenená. V prípade, že vyzvaná obec s pričlenením nesúhlasí, okresný úrad v sídle kraja vyzve ďalšiu susediacu obec.       

Návrh na pričlenenie obce predkladá okresný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra. O pričlenení rozhoduje vláda, nefunkčná obec zaniká. Susediaca obec môže získať jednorazový príspevok na podporu plynulého chodu obce.       

Jedinou obcou, ktorá v súčasnosti spĺňa podmienky na pričlenenie k susediacej obci, je obec Ondavka v okrese Bardejov. "Ide o prvý prípad, keď sa uplatňuje tento nový právny inštitút," uviedlo ministerstvo. Zhromaždenie bolo zvolané začiatkom júla 2019, súčasne sa začalo konanie o pričlenení obce. "Momentálne Okresný úrad Prešov naďalej zisťuje finančnú situáciu obce Ondavka, aby následne mohol vyzvať susediacu obec Becherov na zabezpečenie súhlasu s pričlenením," uviedlo ministerstvo.       

Slovensko má podľa údajov MV SR momentálne 2927 obcí. Ich počet sa vzhľadom na prísnejšie nastavené podmienky rozdeľovania obcí a na nezáujem obcí o zlučovanie nemení.    

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.02.2019
Ondavka môže byť po doplňujúcich voľbách pričlenená k inej obci
Obec Ondavka v okrese Bardejov má dlhodobo problém obsadiť post starostu a obecných poslancov. Pokiaľ si jej obyvatelia nezvolia nové vedenie ani vo voľbách 13. apríla, môže dôjsť k jej pričleneniu k inej obci.
viac
13.04.2019
V Ondavke opäť nikto nekandiduje,začne sa proces jej pričlenenia k susedom
Malá obec Ondavka v okrese Bardejov ostáva dlhodobo bez starostu aj miestnych poslancov. Ani v sobotňajších doplňovacích voľbách o tieto funkcie v zadlženej obci nikto neprejavil záujem.
viac
30.08.2019
Ondavka sa pravdepodobne pričlení k druhej obci po parlamentných voľbách
Ministerstvo vnútra predpokladá, že k pričleneniu obce Ondavka v okrese Bardejov dôjde až po najbližších parlamentných voľbách, ktoré majú byť na budúci rok. Pričleniť by sa mala buď k obci Becherov, alebo Vyšná Polianka.
viac
14.12.2019
Dostupnosť potravín by mala byť službou vo verejnom záujme
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu zameraného na dostupnosť potravín na vidieku. Z prieskumu je zrejmé, že ani polovica malých obcí nemá predajňu potravín. Ľudia sú odkázaní na nákupy v susednej obci, alebo pomoc od príbuzných.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.91 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %