Sobota 25.06.2022
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
18.06.2022 04:50

Byrokracia riadiaceho orgánu šikanuje žiadateľov


Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky - logo


Miestnym akčným skupinám (MAS) na celom Slovensku sa hromadia negatívne skúsenosti so spôsobom kontroly verejných obstarávaní žiadateľov, ktoré už raz kontrolovali práve MAS.


Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky (NS MAS SR) žiada ministerku Veroniku Remišovú o razantné riešenie situácie na Oddelení kontroly verejných obstarávaní na Riadiacom orgáne pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Napriek tomu, že pri projektoch predkladaných prostredníctvom MAS spravidla ide o zákazky s nízkou hodnotou, kontrola verejných obstarávaní je neprimerane byrokratická, prísna a časovo neúmerne zdĺhavá. „Žiadame pani ministerku o riešenie situácie. Ministerstvo verejne prezentuje znižovanie byrokratickej záťaže pri čerpaní eurofondov, ale v realite sa stretávame presne s opačným prístupom,“ vyzýva predseda Národnej siete MAS Štefan Škultéty.

Päť mesiacov namiesto 15 dní

„Kontrolóri pristupujú ku kontrolám akoby išlo o podlimitné zákazky. Udeľujú žiadateľom sankcie za pochybenia, ktoré v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nie sú pochybením. Ide totiž o zákazky s hodnotou, pri ktorých zákon o verejnom obstarávaní (VO) neurčuje striktné legislatívne pravidlá,“ konkretizuje podpredseda NS MAS Peter Nemček. Kontroly verejného obstarávania na oddelení kontroly VO sú neúnosne dlhé, priemerná dĺžka kontroly presahuje päť mesiacov.

Národná sieť MAS pripomína, že podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, je lehota na výkon finančnej kontroly zákaziek s nízkou hodnotou stanovená na 15 pracovných dní. Pri súčasných kontrolných postupoch trvá jedno obstarávanie za približne 30 tisíc eur jednému zamestnancovi takmer 30 kalendárnych dní. Znamená to, že uvedené oddelenie skontroluje za mesiac len sedem verejných obstarávaní. Aj z tohto dôvodu oddelenie vybavilo k 1. máju 2022 zatiaľ len 23 zo 168 predložených žiadostí o kontrolu verejného obstarávania, pričom žiadosti pribúdajú a budú pribúdať čoraz rýchlejšie. Implementácia stratégií CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou) prostredníctvom predkladania a následného schvaľovania projektov na MAS sa totiž v spolupráci s Odborom CLLD po rokoch konečne naplno rozbehla, avšak umelo vytvárané byrokratické prekážky môžu tento rozbeh úplne zastaviť.

Sankcie pre 95 % žiadateľov. Šikana?

Až 95 % žiadateľov prostredníctvom miestnych akčných skupín dostáva zo strany daného oddelenia sankcie, hoci ide o zákazky s nízkou hodnotou. Štefan Škultéty tento stav nepovažuje za normálny: „Mnohé MAS to vnímajú ako zámernú šikanu zo strany riadiaceho orgánu s cieľom zničiť nástroj CLLD a miestne akčné skupiny, aby sa európske financie opäť rozdeľovali centrálne, čo je v príkrom rozpore s princípom subsidiarity, ku ktorému sa Slovensko verejne prihlásilo.“

Miestne akčné skupiny majú záujem riešiť situáciu, no ako upozorňuje Peter Nemček, po zaslaní výzvy na doplnenie sa márne snažia spojiť s kontrolórmi oddelenia kontroly VO: „Zámerne odmietajú komunikovať, čo zbytočne zvyšuje chybovosť doplnenia kontrolovaného verejného obstarávania a spôsobuje prieťahy v procese kontroly i celkovej implementácii CLLD.“

Aktuálnu situáciu komentuje Štefan Škultéty: „Kontrolóri verejného obstarávania zrejme celkovo nepochopili svoju úlohu v štátnej správe, ani to, že sú tu pre ľudí, respektíve žiadateľov. Takýmto spôsobom vážne ohrozujú čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených v súčasnom programovom období na prioritnú os 5 v IROP.“

Cielená likvidácia MAS a CLLD na Slovensku?

Štefan Škultéty upozorňuje, že Národná sieť MAS situáciu doteraz vnímala ako nezmyslené plytvanie ľudských zdrojov, ale začína meniť názor: „Medzi primátormi, starostami, projektovými manažérmi a ďalšími aktérmi z vidieka čoraz viac prevláda názor, že je to cielená aktivita zlikvidovať MAS a nástroj CLLD. Žiadame o zmenu prístupu kontrolórov oddelenia kontroly VO k týmto kontrolám s cieľom urýchliť proces implementácie a čerpania finančných prostriedkov. Nám všetkým by malo ísť o spoločný cieľ, ktorým je efektívny rozvoj regiónov a využiť na to pridelené finančné prostriedky z EÚ.“

Postupy Riadiaceho orgánu IROP sú vo vážnom rozpore s deklarovanou snahou ministerstva a vlády SR zjednodušiť implementáciu programov z fondov EÚ a v súčasnom období (2014 - 2020) aj výrazne urýchliť nedostatočné čerpanie zdrojov. Národná sieť miestnych akčných skupín SR dlhodobo upozorňuje na byrokratické problémy s implementáciou CLLD a nepripravenosť riadiacich orgánov a riadiacej dokumentácie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ignoruje v Európe osvedčený prístup LEADER a nástroj CLLD. „Odmietame niesť zodpovednosť za tento stav. Je šokujúce, že ide o úplne opačný prístup, ako by žiadatelia očakávali vzhľadom na verejne deklarované kroky na znižovanie byrokratickej záťaže,“ uzatvára predseda Národnej siete MAS SR, ktorá združuje 67 miestnych akčných skupín na Slovensku.

Autor: (ts-Národná sieť MAS, Veronika Fitzeková)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.04.2021
NS MAS chce nové pravidlá pre budúce programové obdobie
Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR pripravila na 23. apríla online konferenciu Ako ďalej LEADER na Slovensku v rokoch 2021-2027.
viac
27.07.2021
ZMOS upozorňuje na eurofondovú depresiu
Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana.
viac
17.08.2021
Žiadame krízový manažment: Doteraz nebol prefinancovaný ani jediný projekt!
Problémom nie je nepripravenosť žiadateľov, ale neúmerná byrokracia! Zo 140 miliónov eur určených na projekty LEADER boli v programovom období 2014-2020 podané žiadosti za 45 miliónov eur.
viac
05.11.2021
Národná sieť Miestnych Akčných Skupín SR má nové vedenie
Národná sieť miestnych akčných skupín (MAS) SR má nové vedenie. Na valnom zhromaždení 4. novembra ho schválila pätdesiatka delegátov zo všetkých krajov Slovenska. Staronovým predsedom Národnej siete MAS sa stal Štefan Škultéty.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.99 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.83 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.18 %