Pondelok 25.05.2020
Dnes má meniny 
Urban
°C
04.10.2019 02:10

Enviromesto 2019 je Kežmarok


Ocenené samosprávy.


Laureátom súťaže ENVIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote,sa stal Kežmarok.


Hlavnú cenu súťaže si 1. októbra 2019 prevzali jeho zástupcovia v Žiline počas X. ročníka medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia s podtitulom Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu, nad ktorou prevzal spolu so súťažou ENVIROMESTO 2019 záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos.

Odborná komisia, ktorá hodnotila komplexnosť a prínos realizovaných projektov v jednotlivých súťažných oblastiach a kategóriách, ocenila systémové, kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Pri rozhodovaní zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green CityKežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov. Tých kežmarská samospráva zapojila do verejného života prostredníctvom občianskeho rozpočtu, ktorý využili na kvetinové záhony pri bytových domoch.

V aktuálnom ročníku súťaže sa mohli mestá zapojiť aj do súťaže o štyri tituly v  jednotlivých súťažných oblastiach:

Ocenenie v oblasti A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalomesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a obehového hospodárstva, za diverzifikované a nepretržité úsilie pri skvalitňovaní odpadového hospodárstva. Hodnotiaca komisia ocenila jeho inovatívne opatrenia pri recyklovaní odpadu a zriadenie interiérovej galérie „art“ obrazov z recyklovateľných zdrojov.

Ocenenie v oblasti B. Ochrana prírody a  krajiny, zelená infraštruktúra si v Žiline prevzalomesto Banská Bystrica za harmonické prepájanie urbanizovaného prostredia a voľnej prírody a za realizáciu projektov na záchranu biodiverzity, špeciálne za koncepčné a dlhodobé prírode blízke hospodárenie v Mestských lesoch. Hodnotiaca komisia vyzdvihla vyhlásenie pralesových zvyškov v mestských lesoch formou zákazu hospodárskej činnosti a envirovýchovu mesta, zvlášť realizovanie kurzov zameraných na protipovodňové opatrenia a protieróznu ochranu pôdy.

Ocenenie v oblasti C. Ochrana ovzdušia získalo mesto Žilina za uplatňovanie invenčných vzájomne komplementárnych riešení verejnej dopravy, cyklodopravy, bikesharingu, e-mobility s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. Hodnotiaca komisia vyzdvihla Koncepciu rozvoja elektromobility v meste Žilina a Akčný plán mobility mesta Žilina.

Ocenenie v oblasti D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov na zmeny klímy získalo mesto Nitra za kreatívne a aktívne zapojenie obyvateľov a mládeže pri realizácii grantovej schémy „Meň Moje Mesto“. Hodnotiaca komisia vyzdvihla rozmiestnenie 10 meteostaníc, prostredníctvom ktorých mesto získava relevantné údaje o znečistení ovzdušia v monitorovaných oblastiach. Okrem čistoty ovzdušia budú posielať sadu ďalších meteodát (teplota, zrážky a pod.), ktoré bude môcť využívať nielen odborníci, ale aj aj laická verejnosť.

Cenu pre laureáta súťaže - nabíjaciu stanicu/Wallbox  pre autá a jej odbornú montáž venovala Západoslovenská energetika, a. s. Sponzori cien súťaže boli aj Prvá stavebná sporiteľna a. s. a EkoFond SPP. Víťazné mestá v jednotlivých oblastiach získali okrem vecných cien aj poukážku v sume 1 000 eur.

Druhý ročník súťaže Enviromesto vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Na súťaži participovali i Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a všetky samosprávne kraje.Pre mestské samosprávy je táto súťaž príležitosťou bilancovať výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Prínosom súťaže je aj vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, ktorá slúži na intenzívnu výmenu skúseností medzi mestami v tejto oblasti.

Autor: (sažp)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.10.2017
Ministerstvo spustilo pilotný ročník súťaže ENVIROMESTO 2017
Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre environmentálne aktívne mestá súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch.
viac
07.02.2019
Vysoké Tatry budú počas najbližšieho víkendu patriť Snežným psom
Jubilejný desiaty ročník rodinného podujatia sa uskutoční 9. a 10. februára priamo pod Lomnickým štítom.
viac
25.02.2019
Mesto sa pripravuje na vstup investora, v pláne má ďalšie investície
V tomto roku mesto Kežmarok postaví ďalší cyklochodník, pokračovať bude aj v prácach na dokončení zimného štadióna a v projekte vybudovania centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
viac
05.09.2019
Počas Slovenského dňa kroja sa dozvieme, ktorá obec získa titul Dedina roka 2019
Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos, sa dozvieme v sobotu 7. septembra popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarmoku - Slovenský deň kroja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %