Piatok 23.02.2024
Dnes má meniny 
Roman, Romana
°C
24.09.2018 08:10

Envirostratégia 2030 je o čosi bližšie k schváleniu


Ilustračná snímka.


Dokument má ambíciu priniesť zásadné zmeny do fungovania chránených území, odpadového hospodárstva či environmentálne škodlivých dotácií.


Ucelenú koncepciu oceňujú aj podnikatelia a zamestnávatelia. Envirostratégia 2030 je o čosi bližšie k schváleniu. Po strategickom environmentálnom posudzovaní putuje do medzirezortného pripomienkového konania. Na tvorbe vlajkovej lode ochrany životného prostredia do roku 2030 sa podieľali desiatky odborníkov z  ministerstiev, akademickej pôdy, vedeckých inštitúcií, podnikateľského a neziskového sektora. Cieľom Envirostratégie 2030 je zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu životného prostredia na Slovensku.

„Problémy spojené s následkami klimatickej zmeny, kvalitou ovzdušia, suchom, odpadmi, chránenými územiami a biodiverzitou si vyžadujú systémové riešenia a lepšiu spoluprácu medzi rezortmi. Zelené ministerstvo chce a musí byť v tomto procese hybnou silou,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos. Podľa jeho slov Envirostratégia 2030 predstavuje to, čo Slovensku dlhé roky chýbalo - jasnú a zrozumiteľnú víziu ochrany životného prostredia.

„Oceňujeme snahu o prípravu jednej environmentálnej stratégie, ktorá obsahuje základné ciele, ale aj návrhy krokov a riešení na ich dosiahnutie. Aj keď sa úplne nestotožňujeme so všetkými opatreniami, dlhodobá vízia v oblasti životného prostredia je pre podnikateľské prostredie dôležitým stabilizačným prvkom. Súčasne apelujeme na plné využívanie všetkých relevantných podporných mechanizmov, ktoré pomôžu dosiahnuť stanovené ciele bez ohrozenia konkurencieschopnosti slovenského priemyslu,“ vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov.

Envirostratégiu 2030 pripravil Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR s maximálnym zapojením odbornej a laickej verejnosti. Na prácach sa podieľalo 160 odborníkov z rezortov, odborných inštitúcií, akademickej obce, obcí a miest, podnikateľských a zamestnávateľských asociácií, ale aj mimovládnych organizácií. Do úvahy sa vzalo aj takmer 800 námetov od verejnosti, ktorá ich posielala prostredníctvom online dotazníka. Verejnosť sa zapojila aj do procesu strategického environmentálneho hodnotenia, ktoré skončilo 20. augusta.

„Vítame možnosť zapojenia zamestnávateľov do procesu prípravy envirostratégie, ako aj nadčasový prístup rezortu, daný napríklad návrhom na zrušenie ekologicky škodlivých dotácií vo forme podpory ťažby a spaľovania nekvalitného uhlia. Naše názory sa nestretávajú vo všetkých oblastiach, napríklad v návrhoch na vyššie využitie environmentálnych daní, ktoré by zvýšili už tak neúnosné daňovo odvodové zaťaženie. Klub 500 využije priestor na záverečnú oponentúru v rámci medzirezortného pripomienkového konania tak, aby bola zachovaná konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Klub 500 však podporuje prijatie envirostratégie ako základného koncepčného materiálu v oblasti životného prostredia,“ uviedol Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Medzi hlavné témy Envirostratégie 2030 patria zvýšenie ochrany najvzácnejších prírodných lokalít, podpora obehovej ekonomiky, odstránenie environmentálne škodlivých dotácií, zavádzanie množstvového zberu a motivačného systému poplatkov za odpad.

Pri ochrane prírody dokument napríklad navrhuje aby do roku 2025 až polovicu národných parkov tvorilo územie bez zásahov človeka. A do roku 2030 toto územie narástlo až na 75 % z rozlohy národných parkov. Ďalej navrhuje aby boli odstránené environmentálne škodlivé dotácie ako napríklad podpora ťažby a spaľovania uhlia. V oblasti odpadov chce zaviesť efektívne mechanizmy prevencie vzniku čiernych skládok alebo podpora zavádzania množstvového zberu, ktorý má motivovať k minimalizácii tvorby odpadov a ich triedeniu.

Obecne noviny č. 37-38/2018

Autor: (ts – MŽP SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.12.2017
MŽP zverejnilo prvú verziu envirostratégie SR do roku 2030
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 – Envirostratégia 2030.
viac
31.03.2019
(Bez)bolestný prechod k zelenému a nízkouhlíkovému Slovensku
Na oficiálne predstavenie strategického dokumentu Zelenšie Slovensko- Envirostratégia 2030 dnes okrem odbornej verejnosti a médií prišiel aj generálny riaditeľ pre oblasť klímy Európskej komisie Mauro Raffaele Petriccione.
viac
11.09.2020
EP podporil prísnejšie klimatické ciele do roku 2030
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili prísnejšie klimatické ciele do roku 2030. Environmentálna organizácia Greenpeace očakáva, že Slovensko podporí zníženie emisií o 65 percent do desiatich rokov. Informovala o tom hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.
viac
30.12.2020
Návrh Partnerskej dohody SR 2021 - 2027 v procese EIA
Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie oznamuje verejnosti zverejnené oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.95 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %